Lise

Türk Dil Kurumu Dilekçe Örneği

Türk Dil Kurumu Dilekçe Örneği

Türk Dil Kurumu Dilekçe Örneği Türk Dil Kurumuna yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneğidir. Türk Dil Kurumu 1932 yılında kurulmuştur ve temel görevi Türk Dilinin yazılı ve sözlü kaynakları arasında bilimsel araştırmalar yapmak , Türk Dilinin özünün korunarak bilim , sanat , edebiyat ve öğretim dili olarak gelişmesini ve doğru biçimde kullanılmasını sağlamaktır. Türk Dil […]

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği YEGİTEK’e yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneği dir. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyetini göstermekte olan bir kamu kurumudur. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm eğitim sisteminde teknolojik yeniliklerin öğrenci , öğrenmen ve toplum faydasına kullanılabilmesi için geliştirme çalışmaları ve

Öğrenci Durum Belgesi Dilekçesi

Öğrenci Durum Belgesi Dilekçesi

Öğrenci Durum Belgesi Dilekçesi öğrenci durum belgesi talebinin eğitim kurumuna sunulması için düzenlenen bir dilekçedir. Öğrenci Durum belgesi öğrencinin eğitim konusundaki durumunu belirtir bir resmi belgedir ve öğrencisi olduğu kurum bu belgeyi düzenleyerek öğrenciye teslim etmektedir. Öğrenci durum belgesi eğitim kurumunun antetli veya kurum ünvanını taşıyan resmi belge statüsündeki bir sayfa üzerine düzenlenmektedir. Üzerinde öğrencinin

AÖL'den Örgün Eğitime Geçiş Dilekçesi

AÖL’den Örgün Eğitime Geçiş Dilekçesi

“AÖL’den Örgün Eğitime Geçiş Dilekçesi” başlıklı içeriğimizde; Açık Öğretim Lisesinden örgün eğitim ile eğitim veren bir liseye geçmek istemeniz durumunda yapılması gerekenlere ilişkin detayları yazımızda bulabilir ve ilgili dilekçe örneğini word veya pdf formatında indirip çıktısını aldıktan sonra üzerinde gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz. AÖL Nedir? AÖL (Açık Öğretim Lisesi), 1992 yılında Film Radyo ve Televizyon Eğitim

MAÖL'den AÖL'e Geçiş Dilekçe Örneği

MAÖL’den AÖL’e Geçiş Dilekçe Örneği

“MAÖL’den AÖL’e Geçiş Dilekçe Örneği” başlıklı içeriğimizde; Mesleki Açık Öğretim Lisesinden Açık Öğretim Lisesine geçmek istemeniz durumunda yapılması gerekenlere dair detayları yazımızda bulabilir ve ilgili dilekçe örneğini word veya pdf formatında indirip çıktısını aldıktan sonra, üzerinde gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz. MAÖL ve AÖL Nedir, İkisi Arasındaki Farklar Nelerdir? MAÖL (Mesleki Açık Öğretim Lisesi), endüstriyel alanlarda kurslar

Açıklanmayan Nota İtiraz Dilekçesi

Açıklanmayan Nota İtiraz Dilekçesi

“Açıklanmayan Nota İtiraz Dilekçesi” başlıklı içeriğimizde; sınavına girdiğiniz halde açıklanmamış olan notunuza itiraz etmek istemeniz durumunda yapılması gerekenlere dair detayları yazımızda bulabilir ve ilgili itiraz formunu/dilekçesini word veya pdf formatında indirip çıktısını aldıktan sonra, üzerinde gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz. Lisans ve Önlisans Sınav Yönetmeliği Madde 38 (1) Öğrenciler ara sınav, yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavlarının sonuçlarına,

Spor Müsabakaları Veli İzin Dilekçesi

Spor Müsabakaları Veli İzin Dilekçesi

“Spor Müsabakaları Veli İzin Dilekçesi” başlıklı içeriğimizde, okul yönetimi tarafından spor müsabakaları için öğrenci velisinin izni istenmesi durumunda, yazılması gereken dilekçe örneğini sayfanın sonunda bulabilir ve word ya da pdf formatında indirebilirsiniz. Spor Müsabakaları Okullar öğrencilerin sosyal gelişimine katkı sağlaması amacıyla, hem şehir içi hem şehir dışı, hatta kimi zaman yurt dışına geziler düzenleyebilir. Su

Sınıf Değiştirme Dilekçesi

Sınıf Değiştirme Dilekçesi

Sınıf Değiştirme Dilekçesi öğrencilerin okumakta oldukları sınıfın değiştirilmesi talebini sunmak için sunulan bir dilekçedir. Sınıf Değiştirme Dilekçesi eğitim kurumunun yönetim makamına yani müdüriyetlerine hitaben yazılan dilekçelerdir. Sınıf Değiştirilmesi her zaman mümkün olan bir işlem değildir ve okul müdüriyetinin onayına bağlı olarak yapılabilecek bir işlemdir. Genel olarak eğitim yılı başlamadan sınıf değiştirme işlemlerinin yapılmasına imkan vardır,

Sınava Girmeme Dilekçesi

Sınava Girmeme Dilekçesi

Sınava Girmeme Dilekçesi temel eğitim döneminde olan öğrencilerin belirli sınavlara girmeme talebini sunan dilekçelerdir. Sınava Girmeme Dilekçesi sınava girmeyecek olan öğrencinin velisi tarafından düzenlenir ve eğitim görmekte olduğu eğitim kurumu müdürlüğüne sunulur. Öğrencinin sınavlara girmeme hakkı olup olmadığı okunulan okula , sınıfa , döneme , öğrenci ile ilgili sunulan gerekçelere ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim

Okula Dilekçe Örneği

Okula Dilekçe Örneği

Okula Dilekçe Örneği eğitim kurumlarına yapılacak yazılı başvurular için okula dilekçe örneği dir. Okul tanımı eğitim görülen yapı anlamına gelmektedir, bina olarak okul binası anlamının dışında eğitim veren ile eğitim alan kişinin buluştuğu her nokta da aslında bir okul vasfında kabul edilmektedir. Fakat resmiyette okulun anlamı eğitim verme ehliyetine sahip kişilerin devlet tarafından yetkilendirilmiş kurumlar

Scroll to Top