Açıklanmayan Nota İtiraz Dilekçesi

“Açıklanmayan Nota İtiraz Dilekçesi” başlıklı içeriğimizde; sınavına girdiğiniz halde açıklanmamış olan notunuza itiraz etmek istemeniz durumunda yapılması gerekenlere dair detayları yazımızda bulabilir ve ilgili itiraz formunu/dilekçesini word veya pdf formatında indirip çıktısını aldıktan sonra, üzerinde gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz.

Lisans ve Önlisans Sınav Yönetmeliği

Madde 38 (1) Öğrenciler ara sınav, yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavlarının sonuçlarına, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihi izleyen yedi iş günü içinde maddi hata nedeniyle itiraz edebilirler. Öğrenciler, öğretim üyesinin not takdirine ilişkin itirazda bulunamazlar. İtiraz, ilgili yönetim kuruluna sunulmak üzere dekanlığa/yüksekokul/meslek yüksekokulu/konservatuvar müdürlüğüne dilekçe verilerek yapılır. Süresinden sonra yapılan itirazlar kabul edilmez. İtiraz, dersin öğretim elemanı tarafından konunun kendisine bildirildiği tarihi izleyen yedi iş günü içinde değerlendirilir. İnceleme sonucu yazılı olarak ilgili dekanlığa/yüksekokul/meslek yüksekokulu/konservatuvar müdürlüğüne bildirilir.

(2) Öğrencinin itirazının devam etmesi halinde ilgili fakülte dekanı/yüksekokul/meslek yüksekokulu/konservatuvar müdürü, sınav kâğıdının incelenmesi için, biri dersin öğretim elemanı olmak üzere ilgili üç öğretim elemanından oluşan bir komisyon kurar. Bu durumda, komisyon, incelemesini itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç iki hafta içinde sonuçlandırır ve ilgili fakülte dekanlığı/yüksekokul/meslek yüksekokulu/konservatuvar müdürlüğüne bildirir. İkinci itiraz, birinci itiraz sonucunun bildirildiği tarihi izleyen yedi iş günü içinde yapılır.

(3) İlan edilen notlarda değişiklik ancak ilgili yönetim kurulunun onayı ile geçerlilik kazanır. (Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği)

Not: Yukarıda yer alan yönetmelik maddeleri çoğu üniversitede geçerli olsa da kurumdan kuruma ufak farklılıklar olabilmektedir. Dolayısıyla, öğrencisi olduğunuz üniversitenin sınav yönetmeliğini internet üzerinden okumak daha sağlıklı olacaktır. Hemen aşağıda yer alan bağlantıda da örnek olması açısından İstanbul Üniversitesini Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göz atabilirsiniz:

İÜ – Önlisans ve Lisans Yönetmeliği

Açıklanmayan Sınav Notuna Nasıl İtiraz Edilir?

Sınav notunun ilan tarihinden itibaren yedi iş günü içerisinde itiraz edebilir. İtiraz formunu/dilekçesini de ilgili fakülte sekreterliğine teslim eder.

Açıklanmayan Nota İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Açıklanmayan not itirazı dilekçesine öncelikle ilgili kuruma hitap ederek başlanmalı. Sonrasında durum çok kısa izah edilmeli ve sayfanın geri kalan kısmında öğrenci bilgileri ve dersin kodu, öğretim üyesinin adı gibi derse ait bilgiler detaylıca belirtilmelidir. Böylece dilekçeniz hazır hale gelmiş olacaktır.

Not: Aşağıda yer alan formu/dilekçeyi kimi üniversiteler kendileri öğrenciye vermektedir. Böyle bir durumda aşağıdaki dilekçeyi doldurmanıza gerek kalmayacaktır. Ayrıca lise veya ilkokul öğrencisi olmanız durumunda da aşağıdaki dilekçe üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak sizler de açıklanmayan notunuza itirazda bulunabilirsiniz.

Açıklanmayan Nota İtiraz Dilekçesi
                 T.C.
            ......... ÜNİVERSİTESİ
         ......... FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA


    Aşağıda belirtilen dersin sınavına girdiğim halde sınav kağıdımın sonuç notu açıklanmamıştır.
    Gereğini bilgilerinize arz ederim. .../.../....


                               İmza
                             Ad Soyad


Öğrenci Bilgileri
Ad Soyad	:
Öğrenci No	:
Bölüm		:
T.C. No	:
Tel No 	:
e-Posta 	:

Ders Bilgileri
Ders Adı	:
Öğretim Üyesi 
Adı ve Soyadı	:
Öğretim Yılı 
ve Dönemi	:
Sınav Türü	:
Scroll to Top