İl Müftülüğü Dilekçe Örneği

İl Müftülüğü Dilekçe Örneği il müftülüklerine yapılacak yazılı başvurularda kullanılabilecek dilekçe örneğidir. İl Müftülükleri Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren kamu kurumlarıdır. Kendisine bağlı ilçe müftülükleri bulunmaktadır.

Yerel konularda öncelikle ilçe müftülüklerine daha sonra il müftülüklerine başvuru yapılması tavsiye edilmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı İl İlçe teşkilatları adres iletişim bilgileri sayfası : https://muftuluk.diyanet.gov.tr/Sayfalar/Anasayfa.aspx üzerinden taşra teşkilatı yapılanması adres ve iletişim bilgilerine erişmeniz mümkündür.

İl Müftülüğü Dilekçesi nasıl yazılır ?

Tüm resmi kurumlara olduğu gibi İl Müftülüklerine de yazılı başvuru yapılırken resmi dilekçe yazımı kurallarına uyulması gerekmektedir.

Resmi dilekçe dili Türkçedir , Türk dili ve dilbilgisi kurallarına uygun latin harfleri ile dilekçe yazılabilmektedir. Farklı diller ile dilekçe yazılması önerilmemektedir.

Dilekçe beyaz boş temiz çizgisiz a4 kağıtlara siyah kalıcı mürekkep ile yazılır, el yazısı veya tüm baskı teknikleri ile dilekçe yazılabilir. Mürekkebin akmaması ve silinmemesi gerekmektedir.

Dilekçe aşağıda yer alan örnekteki gibi hitap makamı , dilekçe konusu , dilekçe metni ve ıslak imza taşımalıdır. Tarih isim soyisim ve ıslak imza bulunmayan dilekçeler işlem görmez. Dilekçeler kuruma şahsen sunulmalıdır, şahsen sunulamayan dilekçelerin PTT ile iadeli taahhütlü gönderilmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerin temsilen dilekçe sunabilmesi çeşitli şartlarda mümkündür, resmi temsil yetkisi 18 yaşından küçüklerde veliler, resmi makamlarca atanmış vasi , temsilci veya kayyımlar ile sınırlıdır. Bunun dışındaki tüm durumlarda temsil yetkisini gösterir belge veya noter vekaletnamesi ile temsilen başvuru yapılabilir. Temsil yetkisi kanunen geçerli olmayan durumlarda bir başkası adına dilekçe sunulamaz.

İl Müftülüğü Dilekçe Örneği

Aşağıda örnek şablon bir İl Müftülüğü Dilekçesi yer almaktadır. Yazılı başvuru yapılan il müftülüğü tam ünvanını , dilekçe konusunu , dilekçe metnini , başvuru sahibi adı soyadı imzası ve tarih ile tamamlanan dilekçeyi şahsen kuruma sunarak yazılı başvurunuzu yapabilirsiniz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı
............... İli  Müftülüğü'ne


Dilekçe Konusu : (YAZILI BAŞVURU SEBEBİNİZİ BİR CÜMLE İLE YAZINIZ.)
(PARAGRAFLAR HALİNDE)
(BAŞVURU SEBEBİNİZİ YAZINIZ)
(GEREKLİ BİLGİ VE AÇIKLAMALARI YAZINIZ)
(KURUMDAN İSTEMLERİNİZİ YAZINIZ)

							Tarih : 
							İsim Soyisim : 
							İmza:
Scroll to Top