Dilekçe ÖrneğiDilekçe Örnekleri, Dilekçe Nasıl Yazılır, Word Pdf Dilekçe İndir, Dilekçe Yazma, Dilekçe Örneği
dilekceornegi.com'a hoş geldiniz.
Eczacı Odası Dilekçe Örneği

Eczacı Odası Dilekçe Örneği

Eczacı Odası Dilekçe Örneği Eczacılar Odalarına yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneğidir. Eczacı odaları Eczacılık mesleği ile meşgul kişilerin bağlı bulundukları meslek odasıdır ve Türk Eczacıları Birliği ünvanlı meslek odaları birliğine bağlı Eczacı odalarına bağlı olarak Eczacılık mesleği sürdürülebilir.

Türkiyede tüm büyük şehirlerde eczacı odaları vardır , çok az il nüfus ve eczacı azlığı sebebi ile başka bir ildeki eczacı odasına bağlı olarak faaliyet göstermektedir.

Türk Eczacıları Birliği websitesi altındaki Eczacı odaları sayfasını ziyaret ederek bulunduğunuz şehirdeki Eczacı Odası hakkında bilgi edinmeniz mümkündür : Türk Eczacıları Birliği Eczacı Odaları Sayfası

Bu sayfada açılan liste üzerinden ilgili Eczacı Odası websitesine erişmeniz mümkündür.

Eczacı odaları meslek örgütleridir ve Eczacılık mesleğinin icrasının denetimi vazifesini kamu adına yönetmek ve geliştirmek maksadı ile kamu yararına faaliyet gösterirler.

Eczacı Odası’na dilekçe nasıl yazılır ?

Eczacı odaları resmi kurum olarak değerlendirilir ve yazılacak tüm dilekçelerin resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde kaleme alınması gerekmektedir.

Yazılacak dilekçenin Türkçe olması , Türk alfabesi ile yazılması zorunludur, Farklı bir dil veya karakterler ile dilekçe kabul edilmemektedir. Dilekçe boş temiz çizgisiz A4 kağıtların bir tarafı kullanılarak yazılmalıdır.

Dilekçe yazımına oda idare makamına hitap ile başlanmalıdır. “İstanbul Eczacı Odası Başkanlığına” Yeterli bir hitap örneğidir. Hemen altında dilekçe konusu yazılması faydalıdır, dilekçe konusu dilekçeniz kurum içerisinde işlem göreceği zaman hangi konuda başvuru yaptığınızın kolay biçimde anlaşılabilmesi için faydalıdır.

Sonraki bölüm dilekçe metnidir, burada kısaca başvuru sebebinizi izah etmeniz, gerekli bilgileri sunmanız ve son bölümde kurumdan talebinizi ifade etmeniz beklenmektedir.

Tercihen dilekçe yazarken en çok 3 4 paragraf biçimde yazınızı düzenlemeniz, paragrafların 5 cümleyi geçmemesi ve her cümlenin de 15 kelimeyi geçmemesi anlaşılabilir olması açısından faydalıdır.

Dilekçe yetkili kişi tarafından ıslak imzalı olarak kuruma şahsen sunulmalıdır.

Eczacı Odası Dilekçe Örneği

Aşağıda iki adet Eczacı Odası Dilekçesi yer almaktadır, birinci dilekçe belediyenin adres güncellemesi sonucu yeni adresini ilgili eczacı odasına bildirme maksadı ile yazılan bir dilekçe yer almaktadır. İkinci dilekçe ise boş şablon bir dilekçedir.

............................... Eczacı Odası Başkanlığına


Dilekçe Konusu : Adres güncellemesinin bildirilmesinden ibarettir.	Odanıza ............ sicil numarası ile kayıtlı olan meslek mensubunuzum. Bağlı olduğumuz ....................... belediyesinin yaptığı çalışma ile adres güncellemesi yapılmıştır. Eczanemiz fiziken aynı adreste olmasına karşın posta adresimizin yazımı aşağıdaki biçimde değişmiştir.

	Resmi yazışmalarda sıkıntı olmaması açısından kurum kayıtlarınızın da güncellenmesi için yazılı başvuru yapma zaruretimiz hasıl olmuştur.

	Kurumunuzda kayıtlı adresimizin aşağıdaki biçimde güncellenmesi için gereğini saygılarımız ile arz ederiz.


Eczacı Mesleği Mensubu Adı : 
TC Kimlik Numarası : 
Sicil Numarası : 
Üniversite Fakülte Diploma No : 
Eczane Güncel Adresi : 
İlçe / İl : 
Telefon : 
Cep Telefonu :
Eposta Adresi : 						 		İsim Soyisim :
								Tarih :
								İmza : ............................... Eczacı Odası Başkanlığına


Dilekçe Konusu : 
						 		İsim Soyisim :
								Tarih :
								İmza : 

Türk Eczacıları Birliği Web Sitesi : https://www.teb.org.tr/

Dilekçe Örneği
error: