Akademik

Millet Kütüphanesi Dilekçe Örneği

Millet Kütüphanesi Dilekçe Örneği

Millet Kütüphanesi Dilekçe Örneği Millet Kütüphanesine yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneği dir. Millet Kütüphanesi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı yönetiminde olup Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Yerleşkesi içerisinde 125.000 metrekare alanda inşa edilmiştir. 5500 kişilik oturma kapasitesi , geniş hizmet alanı ve büyük kaynak koleksyonu ile dünya üzerinde sayılı devlet kütüphaneleri arasında yer almaktadır. Kurum web sitesinde […]

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Dilekçe Örneği

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Dilekçe Örneği

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Dilekçe Örneği Yazma Eserler Kurumu’na yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneği dir. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Osmanlı Döneminden miras olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti Arşivlerine kalan devlet emanetleri olan Yazma Eserlerin korunması , saklanması ve kamu yararına eğitim , akademik çalışma vb konularda faydalanılmasını sağma konusunda görevli bir kamu kurumudur. Türkiye

Türkiye Ulusal Ajansı Dilekçe Örneği

Türkiye Ulusal Ajansı Dilekçe Örneği

Türkiye Ulusal Ajansı Dilekçe Örneği Türkiye Ulusal Ajansı’na yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneği dir. Türkiye Ulusal Ajansı Türkiye’nin Eğitim, Gençlik ve Spor alanlarında yer alan Avrupa Birliği programlarını en etkin şekilde yürüterek vatandaşlarımızın kurum ve kuruluşların bu programlardan en yüksek şekilde faydalanmalarını temin etmek konusunda idare makamı olan kamu kurumudur. İdari makam olarak Türkiye

Türk Dil Kurumu Dilekçe Örneği

Türk Dil Kurumu Dilekçe Örneği

Türk Dil Kurumu Dilekçe Örneği Türk Dil Kurumuna yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneğidir. Türk Dil Kurumu 1932 yılında kurulmuştur ve temel görevi Türk Dilinin yazılı ve sözlü kaynakları arasında bilimsel araştırmalar yapmak , Türk Dilinin özünün korunarak bilim , sanat , edebiyat ve öğretim dili olarak gelişmesini ve doğru biçimde kullanılmasını sağlamaktır. Türk Dil

UEKAE Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü Dilekçe Örneği

UEKAE Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü Dilekçe Örneği

UEKAE Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü Dilekçe Örneği UEKAE’ne yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneğidir. UEKAE Tübitak Bünyesinde faaliyet gösteren ve Türk Devletinin bilgi güvenliği ihtiyaçları doğrultusunda arge faaliyetleri sürdürmekte olan kamu kurumudur. Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Geliştirme faaliyetleri ile bilgi güvenliği alanındaki kamu ihtiyaçlarına yerli çözümler üreterek dışa bağımlığı ve tamamen yerli teknolojiler ile ulusal

YÖK Yükseköğretim Kurulu Dilekçe Örneği

YÖK Yükseköğretim Kurulu Dilekçe Örneği

YÖK Yükseköğretim Kurulu Dilekçe Örneği YÖK’e yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneğidir. Yüksek Öğretim Kurulu 1982 yılından beri ulusal akademik seviye eğitimi düzenleyen ve denetleyen kamu kurumudur. Üniversite , Meslek Yüksek Okulu ve Enstitü gibi önlisans , lisans ve lisansüstü tüm akademik eğitim ve bu eğitimleri sağlamakta olan eğitim kurumlarının kamu adına yönetim ve denetimi

Harita Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği

Harita Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği

Harita Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği Harita Genel Müdürlüğüne yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneği dir. Harita Genel Müdürlüğü Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığına bağlı bir resmi kurumdur. Bilimsel Haritacılığın tarihine tanıklık eden kurum Harita Komisyonu adı altında 1895 yılında kurulmuştur ve daima Türk Silahlı Kuvvetleri nin bir bilgi ve destek kaynağı olarak faaliyetini sürdürmüştür. Kurtuluş

Türk Tarih Kurumu Dilekçe Örneği

Türk Tarih Kurumu Dilekçe Örneği

Türk Tarih Kurumu Dilekçe Örneği Türk Tarih Kurumuna yazılı başvuru yapmak için kullanabileceğiniz dilekçe örneği dir. Kuruluşu Sayın Mustafa Kemal Atatürk’ün katıltığı 6. Türk Ocakları 6. kurultayında yine kendi fikri ile olan Türk Tarih Araştırmaları Kurumu günümüzde Türk Tarih Kurumu ünvanı ile faaliyetini sürdürmektedir. Türk Tarih Kurumu Türk tarihinin bilimsel olarak araştırılması ve bu konuda

Milli Kütüphane Dilekçe Örneği

Milli Kütüphane Dilekçe Örneği

Milli Kütüphane Dilekçe Örneği Milli Kütüphaneye yapılacak yazılı başvurular için örnek dilekçedir. Milli Kütüphane Cumhuriyetin Türk Ulusuna armağanlarından biridir ve 1945 yılında kuruluş çalışmalarına başlanan Milli Kütüphane 1948 yılında okur kabulüne başlamıştır. Hızla gelişen kaynakları ve açılan yeni kütüphaneler ile Türk Ulusunun yazılı eserlere erişimini kolaylaştıran ve eğitime büyük katkı sağlayan kütüphaneler kurulduğu yıllardan itibaren

Öğrenci Affı Başvuru Dilekçesi

Öğrenci Affı Başvuru Dilekçesi

Öğrenci Affı Başvuru Dilekçesi af başvurusu yapmak istedikleri öğrencilerin düzenleyerek kurumlara sundukları yazılı başvurulardır. Öğrenci affı belirli sınırlamalar ve dönem belirlenerek devlet tarafından çıkarılan ve herhangi bir sebep ile eğitimini tamamlayamayan öğrencilere ikinci bir hak verilerek eğitimlerini tamamlama fırsatı sunulmasını amaçlayan bir imkan olarak düşünülmelidir. Öğrenci Affı Başvuru Dilekçesi yazımız içerisinde detaylı olarak açıklanmıştır ve

Scroll to Top