Türk Dil Kurumu Dilekçe Örneği

Türk Dil Kurumu Dilekçe Örneği Türk Dil Kurumuna yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneğidir. Türk Dil Kurumu 1932 yılında kurulmuştur ve temel görevi Türk Dilinin yazılı ve sözlü kaynakları arasında bilimsel araştırmalar yapmak , Türk Dilinin özünün korunarak bilim , sanat , edebiyat ve öğretim dili olarak gelişmesini ve doğru biçimde kullanılmasını sağlamaktır.

Türk Dil Kurumu Adres ve İletişim Bilgileri

TDK Adresi : Türk Dil Kurumu Başkanlığı Atatürk Bulvarı No: 217 KAVAKLIDERE / ANKARA

Telefonu : +90 312 457 52 00

Faks Numarası : +90 312 468 07 83

Websitesi : https://www.tdk.gov.tr/

Türk Dil Kurumu’na dilekçe nasıl yazılır ?

Türk Dil Kurumu bir kamu kurumudur ve tüm kamu kurumları gibi TDK’na sunulacak tüm dilekçelerin resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde yazılması zorunludur.

Resmi dilekçe yazımı kurallarını kısaca hatırlatmak gerekirse;

Dilekçe yazım dili Türkçedir, Türk dili ve dilbilgisi kurallarına uyularak metin oluşturulmalıdır, Türkçe latin harfler kullanılmalıdır. Farklı dil , dil ve dilbilgisi kurallarına uyulmaması veya farklı karakterler kullanılması mümkün değildir.

Dilekçe dili Türkçe olduğundan dilekçe ile başvuran kişinin Türkçe okur yazar olması zorunludur.

Dilekçe boş temiz çizgisiz beyaz a4 kağıtlar kullanılarak yazılmalıdır, sadece sayfaların bir yüzü kullanılmalıdır. Yazı rengi siyah , imza rengi mavi siyah arası bir renk olmalıdır. Elyazısı ile başvurularda yazı okunaklı olmalıdır, yazıcı ile çıktı alınırken tüm ofis uygulamalarında bulunan standart temel fontlar kullanılmalıdır.

Dilekçe yazımına hitap makamı ile başlanır TDK hitap makamı olarak “Türk Dil Kurumu Başkanlığı’na ” hitabı makuldür. Dilekçe konusu yazılması önerilir, dilekçe konusu başlığını takip ederek bir cümle ile yazılı başvuru sebebinizin özetlenmesi yeterlidir.

Sonraki kısım serbest metin bölümdür burada kısa paragraflara ayrılmış şekilde yazılı başvuru sebebinizin izahı , gerekli bilgilerin sunulması , gerekçe ve dayanakların sunulması , ekli belge ve mevzuat atıflarının sunulması gibi anlaşılır ve bir akış içeren metni kurumdan taleplerinizin bulunduğu son paragraf ile tamamlayabilirsiniz.

Dilekçe sonunda tarih , başvuru yapan kişinin adı soyadı ve ıslak imzası yer almalıdır. Tarihsiz, isimsiz ve imzasız dilekçe kabul edilmez.

Dilekçe ekinde sunulacak belgeler ekler başlığında tek tek numara sıralı olarak listelenmeli ve dilekçe ile birlikte sunulmalıdır.

Başvurular şahsen yapılmaktadır, temsilen başvurular yalnızca aşağıdaki şartlar ile mümkündür.

18 yaşından küçükleri velileri , vefat etmiş kişileri 1. derece yakınları , vasi kayyım yada kanuni temsilci atanmış kişileri temsilcileri , tüm tüzel kişileri yasal yetkilileri temsil edebilir. Bunun dışındaki tüm temsilen başvurular için vekaletname sunulması gereklidir. Temsilen başvuruların tamamında temsil yetkisini gösterir resmi belgenin dilekçeye eklenmesi beklenmektedir.

Türk Dil Kurumu Dilekçe Örneği

Aşağıda Türk Dil Kurumuna dilekçe yazımı esnasında kullanabileceğiniz boş şablon Türk Dil Kurumu Dilekçesi yer almaktadır. Parantez içerisindeki açıklamaları okuyup anlayıp daha sonra sildikten sonra bu makalede izah olunan biçimde dilekçenizi düzenleyerek kuruma sunabilirsiniz, aşağıdaki dilekçe metninin hemen altında word ve pdf dosya türlerinde indirilebilir dosyalar olarak dilekçe örneği sunulmuştur.

Bilgisayarınıza indirerek dilekçe yazımında kullanabilirsiniz.

Türk Dil Kurumu Başkanlığı'na


Dilekçe Konusu : (Yazılı başvuru sebebinizi bir cümle ile ifade ediniz.)
(Dilekçe metin bölümü kısa net anlaşılır cümlelerden oluşan kısa, anlamlı bir metin akışı içerecek biçimde başvuru sebebinizi , gerekli bilgileri , gerekçe ve dayanaklarınızı , ekli belge ve mevzuat atıflarını sunduktan sonra son paragrafta kurumdan istemlerinizi kaleme alarak tarih , isim soyisim ve ıslak imza ile tamamlayınız.)

(Konu ile ilgili makaleye aşağıdaki link aracılığı ile erişmeniz mümkündür)


							Tarih : 

							İsim Soyisim : 

							İmza :


EKLER : 
1- (Ekli belgeleri numara sıralı liste yapınız, dilekçe ile beraber sununuz)
2-
3-

Scroll to Top