Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği

Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği TKİ’ne yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneği dir. Türkiyede Kömür Madenciliği geçmişi Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar dayanmaktadır. 1970 yılından sonra faaliyetlerini hızlandıran Türkiye Kömür İşletmeleri 1978 yılında Devlet Tarafından İşletilecek Madenler Hakkındaki Kanun ile yapılanan TKİ termik santrallerin kömür ihtiyacının ekonomik , istikrarlı ve bilimsel yöntemler ile yapılabilmesi görevini üstlenmiştir.

Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü Adres ve İletişim Bilgileri

TKİ Genel Müdürlüğü Adresi : Hipodrom Caddesi No:12 YENİMAHALLE / ANKARA

Telefonu : +90 312 540 10 00

Faks Numarası : +90 312 374 16 35

KEP Adresi : tkigenelmudurlugu@hs01.kep.tr

Websitesi : https://www.tki.gov.tr/

Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne dilekçe nasıl yazılır ?

Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü bir resmi kurumdur bu sebeple yazılacak dilekçelerin resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde düzenlenmesi gerekmektedir.

Öncelikle dilekçeler şahsidir, düzenleyen ve sunan kişinin ismi tarihi ve ıslak imzası ile şahsen sunulmalıdır. Tarihsiz isimsiz ve imzasız dilekçe sunulamaz.

Dilekçe resmi dili Türkçedir ve Türkçe Latin harfler kullanılarak dilekçe yazılabilir. Farklı dil yada karakterler ile dilekçe yazılması mümkün değildir.

Dilekçe yazısı siyah imzası mavi lacivert yada siyah renk olabilir, imza ıslak imza olmalıdır.

Dilekçe kurum idare makamına hitap ile başlar , dilekçe konusu ile devam eder ve dilekçe metni ile tamamlanır. Hitap makamı kurumun idare makamıdır. Dilekçe konusu yazılı başvuru sebebinin bir cümle ile özetlenmesidir.

Dilekçe metni paragraflar olarak planlanmış başvuru sebebinin sunulması , gerekli bilgi ve detayların sunulması , gerekçe ve dayanakların sunulması , ekli belge ve mevzuat atıflarının sunulması , gerekli ise diğer detay bilgilerin sunulması ile devam eder. Son paragrafta kurumdan istemlerin sunulması gerekmektedir.

Resmi dilekçeler şahsen sunulurlar , belirli dilekçeler elektronik imzalı olarak elektronik ortamda da iletilebilir. Üçüncü kişilerin temsilen dilekçe sunabilmesi çeşitli şartlara bağlıdır. 18 yaşından küçükleri velileri, kayyım temsilci yada vasi atanan kişileri temsilcileri , vefat eden kişileri birinci derece yakınları , tüm tüzel kişileri yasal yetkilileri temsil edebilirler. Bunun dışındaki durumlarda vekaletname düzenlenen kişiler de temsil yetkisine sahip olabilir. Temsilen yapılan başvurularda temsil yetkisini gösterir resmi belgenin de dilekçe ekinde sunulması gerekmektedir.

Dilekçe ile yazılı başvuru yapacak kimsenin Türkçe okur yazar olması zorunludur.

Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği

Aşağıda boş şablon bir Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dilekçesi yer almaktadır, yukarıda izah olunan biçimde ihtiyacınıza göre bu metni düzenleyerek kuruma yazılı başvuruda kullanabilirsiniz. Parantez içerisindeki açıklamaları da dikkate alarak dilekçenizi oluşturunuz. Dilekçe Örneği nin hemen altında word ve pdf dosya türlerinde indirilebilir durumda dilekçeler yer almaktadır.
Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü'neDilekçe Konusu :  (Yazılı başvuru sebebinizi bir cümle ile özetleyiniz.)
(Dilekçe metnini kısa cümlelerden oluşan anlam bütünlüğü ve bir akışı olan paragraflar biçiminde kaleme alınız ve başvuru sebebinizin sunulması , gerekli bilgilerin sunulması , gerekçe ve dayanakların sunulması , mevzuat atıfları ve ekli belge atıflarının sunulması , gerekli diğer detayların sunulması gibi bir sıralama ile kaleme alıız ve son paragrafta kurumdan istemlerinizi yazınız. Gerekli durumda aşağıdaki linkten bu konudaki makalemize erişmeniz mümkündür.)


https://www.dilekceornegi.com/turkiye-komur-isletmeleri-genel-mudurlugu-dilekce-ornegi.html								Tarih :

								İsim Soyisim :

								İmza :
Scroll to Top