Eğitim

Satranç Federasyonu Dilekçe Örneği

Satranç Federasyonu Dilekçe Örneği

Satranç Federasyonu Dilekçe Örneği Türkiye Satranç Federasyonuna yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneğidir. Satranç Federasyonunun temel görevi satranç sporunun yurt genelinde oynanması ve yaygınlaşması için faaliyetlerde bulunmak, klüp üst idaresinin yapılması ve müsabakaların idaresidir. Satranç Federasyonunun görevi satranç sporuna ait tüm etkinliklerin ulusal ve uluslararası kurallara göre gerçekleşmesini sağlamak , FIDE ve ECU mevzuatına göre […]

Özel Güvenlik Başvuru Dilekçesi

Özel Güvenlik Başvuru Dilekçesi

Özel Güvenlik Başvuru Dilekçesi Emniyet Müdürlüğüne sunulan Özel Güvenlik Kimlik Kartı Başvuru Dilekçesi dir. Özel Güvenlik görevlilerinin görev alabilmeleri için ilgili İlin Emniyet Müdürlüğüne başvurarak resmi özel güvenlik kimlik kartı başvurusu yapmaları gerekmektedir. Özel Güvenlik Nasıl Olunur ? Özel Güvenlik Görevlileri resmi ve özel kurumların güvenlik tedbirlerini almak maksadı ile görevlendirilen profesyonel çalışanlardır. Giriş Çıkış

Bilsem Başvuru Dilekçesi

Bilsem Başvuru Dilekçesi

Bilsem Başvuru Dilekçesi öğrencilerin Bilsem Grup Tarama sınavlarına katılımı için sunulan dilekçedir. Bilsem TC Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezlerinin kısaltmasıdır. Bilsem taramaları çocukların ilgili oldukları alanlarda gelişimlerini desteklemek için Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerine kabul için değerlendirme sınavı olarak düşünülebilir. Çeşitli alanlarda ilgileri olan çocukların

İlkokul Kayıt Erteleme Dilekçesi

İlkokul Kayıt Erteleme Dilekçesi

İlkokul Kayıt Erteleme Dilekçesi İlkokula başlama yaşına gelmiş ama kaydının ertelenmesi talep edilen çocuklar için sunulan dilekçedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının tamamı için ilköğretim zorunlu eğitim olarak belirlenmiştir bu sebeple 69 ayı tamamlamış çocuklar aşağıda belirtilen biçimde ilkokula kayıt yapılmaktadır. Günümüzde geçerli Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuatına göre doğumundan sonra ilkokul kayıt yenileme dönemi itibarı ile

Millet Kütüphanesi Dilekçe Örneği

Millet Kütüphanesi Dilekçe Örneği

Millet Kütüphanesi Dilekçe Örneği Millet Kütüphanesine yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneği dir. Millet Kütüphanesi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı yönetiminde olup Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Yerleşkesi içerisinde 125.000 metrekare alanda inşa edilmiştir. 5500 kişilik oturma kapasitesi , geniş hizmet alanı ve büyük kaynak koleksyonu ile dünya üzerinde sayılı devlet kütüphaneleri arasında yer almaktadır. Kurum web sitesinde

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Dilekçe Örneği

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Dilekçe Örneği

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Dilekçe Örneği Yazma Eserler Kurumu’na yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneği dir. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Osmanlı Döneminden miras olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti Arşivlerine kalan devlet emanetleri olan Yazma Eserlerin korunması , saklanması ve kamu yararına eğitim , akademik çalışma vb konularda faydalanılmasını sağma konusunda görevli bir kamu kurumudur. Türkiye

Kamu Gözetimi Kurumu Dilekçe Örneği

Kamu Gözetimi Kurumu Dilekçe Örneği

Kamu Gözetimi Kurumu Dilekçe Örneği KGK’na yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneği dir. Kamu Gözetim Kurumu genel olarak anılan ünvanı olsa da kurumun tam ünvanı Türkiye Cumhuriyeti Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu olarak tescil edilmiştir. KGK bir resmi kurumdur ve temel görevi Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerinde yapılacak olan finansal raporlama ve bağımsız

Türkiye Ulusal Ajansı Dilekçe Örneği

Türkiye Ulusal Ajansı Dilekçe Örneği

Türkiye Ulusal Ajansı Dilekçe Örneği Türkiye Ulusal Ajansı’na yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneği dir. Türkiye Ulusal Ajansı Türkiye’nin Eğitim, Gençlik ve Spor alanlarında yer alan Avrupa Birliği programlarını en etkin şekilde yürüterek vatandaşlarımızın kurum ve kuruluşların bu programlardan en yüksek şekilde faydalanmalarını temin etmek konusunda idare makamı olan kamu kurumudur. İdari makam olarak Türkiye

Türk Dil Kurumu Dilekçe Örneği

Türk Dil Kurumu Dilekçe Örneği

Türk Dil Kurumu Dilekçe Örneği Türk Dil Kurumuna yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneğidir. Türk Dil Kurumu 1932 yılında kurulmuştur ve temel görevi Türk Dilinin yazılı ve sözlü kaynakları arasında bilimsel araştırmalar yapmak , Türk Dilinin özünün korunarak bilim , sanat , edebiyat ve öğretim dili olarak gelişmesini ve doğru biçimde kullanılmasını sağlamaktır. Türk Dil

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği YEGİTEK’e yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneği dir. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyetini göstermekte olan bir kamu kurumudur. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm eğitim sisteminde teknolojik yeniliklerin öğrenci , öğrenmen ve toplum faydasına kullanılabilmesi için geliştirme çalışmaları ve

Scroll to Top