Satranç Federasyonu Dilekçe Örneği

Satranç Federasyonu Dilekçe Örneği Türkiye Satranç Federasyonuna yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneğidir. Satranç Federasyonunun temel görevi satranç sporunun yurt genelinde oynanması ve yaygınlaşması için faaliyetlerde bulunmak, klüp üst idaresinin yapılması ve müsabakaların idaresidir.

Satranç Federasyonunun görevi satranç sporuna ait tüm etkinliklerin ulusal ve uluslararası kurallara göre gerçekleşmesini sağlamak , FIDE ve ECU mevzuatına göre yurtiçinde satranç sporunun oynanmasını temin etmek, Türkiyenin uluslararası alanda Satranç sporunda temsilini sağlamak , Satranç sporu ile ilgili tüm kurumlarla işbirliğini geliştirmek , Müsabaka Turnuva Kamp Çalışma gibi etkinlikleri planlamak ve geliştirmek , Hakemlik Antrönörlük eğitim sınav tescil ve hizmetlerini yönetmek , Klüp Sporcu ve Kamu kurumlarına mevzuatta belirtilen hizmetleri sunmak , Milli Sporcuları ve teknik ekipleri belirlemek , Sporcuların satranca erişimini kolaylaştırmak , Tüm il ve İlçelerde satranç sporunun yaygınlaşması için çalışmalar yapmak ve Satranç sporunun üst idaresinin gerektirdiği tüm görevleri yapmaktadır.

Satranç Federasyonu Adres ve İletişim Bilgileri

Türkiye Satranç Federasyonu Adresi : Mürsel Uluç Mahallesi 931. Cadde No:14 ÇANKAYA /ANKARA

Telefonu : +90 312 309 75 94

Eposta Adresi : tsf@tsf.org.tr

Kep Adresi : satrancfederasyonu@hs01.kep.tr

Websitesi : https://www.tsf.org.tr/

Federasyon Web Sitesi İl Temsilcilikleri İletişim Bilgileri Sayfası : https://www.tsf.org.tr/federasyon/il-temsilcilikleri

Satranç Federasyonu’na Dilekçe Nasıl Yazılır ?

Türkiye Satranç Federasyonu bir resmi kurumdur ve yapılacak yazılı başvurular dilekçe ile yapılmaktadır. Sunulacak dilekçelerin resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun olması gerekmektedir.

Yapılacak başvuruların öncelikle Satranç Federasyonu görev konusunda olması ve mevzuata uygun olması gerekmektedir. Federasyonun görevi dışındaki konularda veya mevzuata uygun olmayan talepler sunulması halinde dilekçe işlem görmemektedir.

Dilekçe yazımına idare makamına hitap ile başlanmalıdır. “Türkiye Satranç Federasyonu Başkanlığı’na” yeterli bir hitaptır.

Dilekçe konusu yazılması önerilmektedir , dilekçe konusu yazılı başvuru sebebinizin bir cümle olarak özetlenmesidir.

Sonraki kısım serbest metin bölümdür burada federasyondan istemlerinizi önce yeterli ve anlaşılır biçimde izah etmeniz ve sunmanız beklenmektedir. Genel alışkanlık ve kolay anlaşılabilmek adına paragraflara bölünmüş biçimde; başvuru sebebinizi , gerekli bilgi ve açıklamalarınızı , varsa gerekçe ve dayanaklarınızı , varsa ekli belge ve mevzuat atıflarınızı , varsa diğer detay bilgileri sunduktan sonra son paragrafta federasyondan istemlerinizi sunarak metninizi oluşturabilirsiniz.

Tüm resmi dilekçeler tarih, isim soyisim ve ıslak imza ile şahsen sunulur. Tüm tüzel kişileri yasal yetkilileri varsa mühür ve kaşe üstüne ıslak imza ile temsil edebilir.

18 yaşından küçükleri velileri , vasi kayyım yada temsilci atanmış kişileri temsilcileri , vefat etmiş kişileri 1. derece yakınları , tüm tüzel kişileri yasal yetkilileri temsil edebilir. bunun dışındaki temsil yetkisi noterden vekaletname düzenlenmesi ile mümkündür. Veli hariç temsil durumunda temsil yetkisini gösterir resmi belgenin de sunulması istenebilmektedir.

Satranç Federasyonu Dilekçe Örneği

Aşağıda Satranç Federasyonuna yazılı başvurularınızda kullanabileceğiniz iki farklı örnek dilekçe yer almaktadır. İlk Dilekçe boş şablon bir dilekçedir ve dilekçe metninizi oluşturarak federasyona başvurunuzda kullanabilirsiniz. İkinci dilekçe ise lisans başvurusu için sade örnek bir dilekçedir, gerekli düzenlemeleri ve metinleri de ekleyerek lisans başvurunuzda kullanabilirsiniz.

Federasyon web sitesinden güncel mevzuat ve başvuru işlemleri hakkında bilgi alarak hareket ediniz.

Başvurularınızdan önce harc ve bedeller hakkında inceleme yapınız.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanlığı'na


Dilekçe Konusu : Bireysel sporcu lisansı başvurumun sunulmasından ibarettir.	
	Aşağıda kişisel bilgilerimi bilgilerinize sunar , tarafıma bireysel sporcu lisansı düzenlenmesi için gereğini saygılarım ile arz ederim.


Tc Kimlik No : 
Uyruğu : 
İsim Soyisim :
Doğum Tarihi : 
Doğum Yeri  :
Anne Adı : 
Baba Adı : 
İkamet Adresi : 
Telefon : 
Eposta Adresi : 							Tarih :
							İsim Soyisim : 
							İmza 

EKLER : 
1- Sporcu Sağlık Beyan Formu
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3- Vesikalık Fotoğraf 
4- Lisans Vize Harcı Ödeme Dekontu
Scroll to Top