Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneği dir. Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olarak faaliyet göstermekte olan bir kamu kurumudur ve çok büyük bir teşkilatın idaresinden sorumludur.

Genel olarak tüm spor branşlarının en üst idare makamı olarak faaliyet göstermekte olan SHGM merkezi Ankara’da yer almaktadır. İllerdeki yapılanma Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri olarak teşkilatlandırılmıştır.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Adres ve İletişim Bilgileri

SHGM Merkez Adresi : Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 ALTINDAĞ / ANKARA
Telefonu : 444 0 472
Faks Numarası : + 90 312 596 70 48
KEP Adresi : sporgenelmudurlugu@hs01.kep.tr

Websitesi : https://shgm.gsb.gov.tr/

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne dilekçe nasıl yazılır ?

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü bir kamu kurumudur ve yapılacak başvuruların yazılı olarak resmi dilekçeler ile yapılması gerekmektedir. Nasıl bir dilekçe ile müracat edilmesi gerektiğini kısaca hatırlatmak isteriz;

Öncelikle konunun SHGM görev alanında olması ve mevzuata uygun olmasına dikkat edilmelidir, kurum görev alanı dışında yada mevzuata uygun olmayan başvuruları işleme almamaktadır. Ayrıca konu herhangi bir federasyon , klüp yada Gençlik ve spor il müdürlüğünün görevli olduğu bir alanda yani bir klübü , bir federasyonu yada il müdürlüğü sorumluluğunda olan bir konuda ise Genel Müdürlük yine başvurunuzu o kuruma yapmanız gerektiğini iletecektir.

Bu sebeple mevzuat araştırması yaparak mevzuata uygun olan bşavurularınızı , yalnızca Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevli olduğu konularda yapmanız gerektiğini unutmayınız. Farklı bir kurumun görevli olduğu konularada SHGM’ne başvuru yapmayınız.

Resmi dilekçeler Türkçe olarak yazılı ve Türk Alfabesi kullanılmalıdır. Türk dili , dilbilgisi ve resmi dilekçe yazım kurallarına uygun dilekçeler kaleme alınmalıdır. Farklı bir dil , Türkçe latin harfleri dışında karakterler kullanılmamalıdır.

Dilekçeler boş temiz çizgisiz beyaz a4 kağıtların bir yüzü kullanılarak yazılar siyah renk olarak yazılmalıdır, antetli kağıttaki renkler hariç imza dışında farklı renk yazı kullanılmamalıdır. Elyazısı dilekçe kabul edilebilir ama tavsiye edilmez yazıcı yada daktilo yazımı uygundur.

Tüm dilekçeler şahsen sunulur tarih isim soyisim veya tüzel kişi ünvanı ve ıslak imzalı olarak sunulur. Resmi Temsil kaşe yada müdür ile yapılıyorsa ilgili mühür yada kaşe ıslak olmalıdır çıktı kabul edilmemektedir.

Dilekçe yazımına hitap makamı ile başlanır “Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne” tam ve doğru hitap makamıdır, Genel müdürlüğe bağlı bir alt birime yazılı başvuru yapılacak ise ilgili birimin ünvanı “Genel Müdürlüğü” nün arkasına eklenmelidir.

Dilekçe konusu yazılması tavsiye edilir, dilekçe konusu yazılı başvuru sebebinizin bir cümle ile ifade edilmesi olarak düşülmelidir.

Sonraki kısım serbest metin kısımdır, dilekçenizin yazımı bu noktada başlamaktadır. Başvurunuzun anlaşılabilmesi için konulara göre sıralanmış paragraflar biçiminde düzenlenmiş olarak yazılı başvuru sebebinizin izahını , gerekli bilgilerin sunulması , gerekçe ve dayanakların sunulması , mevzuat ve ekli belge atıflarının sunulması , varsa diğer detay bilgilerin sunulması gibi anlaşılır bir sıralama ile dilekçe metninizi hazırlayınız.

Son paragrafta Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden istemlerinizi kaleme alınız ve ıslak imzalı olarak şahsen sununuz. Resmi dilekçeler sunulan günün tarihi , isim soyisim ve ıslak imzalı olmalıdır.

Temsilen dilekçe sunulabilmesi çeşitli şartlarda mümkündür 18 yaşından küçüklerin velileri , vasi kayyım yada temsilci atanmış kişileri yasal temsilcileri , tüm tüzel kişileri yasal temsilcileri temsil edebilirler, vefat etmiş kişileri 1. derece yakınları temsil edebilir. Bunun dışındaki durumlarda noterden düzenlenmiş vekaletname ile vekil tayin edilmiş kişiler temsil hakkına sahiptir. Temsilen başvurularda temsil yetkisini ispat eder belgenin de sunulması gerekmektedir.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği

Aşağıda örnek şablon bir Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Dilekçesi yer almaktadır. Yukarıda izah olunan açıklamaları ve metin içerisindeki parantez içerisinde alınmış açıklamaları okuyunuz, parantez içerisindeki açıklamaları silerek dilekçenizi oluşturunuz ve ıslak imzalı olarak kuruma sununuz.

Dilekçe örneği aşağıdaki metnin hemen altında metin , word belgesi ve pdf belgesi olarak da tarafınıza sunulmuştur.
Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne


Dilekçe Konusu : (Yazılı başvuru sebebinizi bir cümle ile özetleyiniz.)
(Dilekçe Metin Bölümünü buradan başlayarak yazınız. Kısa cümlelerden oluşan , net anlaşılır kısa Paragraflar biçiminde sırası ile başvuru sebebinizi , gerekli bilgi ve açıklamalarınızı , gerekçe ve dayanaklarınızı , ekli belge ve mevzuat atıflarınızı , varsa diğer detay bilgileri kaleme alınız, son paragrafta kurumdan istemlerinizi sununuz. Tarih , isim ve Islak imzalı olarak kuruma şahsen teslim ediniz.)

(
Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne dilekçe yazımı ile ilgili yazımıza aşağıdaki link ile erişebilirsiniz.

https://www.dilekceornegi.com/spor-hizmetleri-genel-mudurlugu-dilekce-ornegi.html

)


							Tarih : 
							İsim Soyisim :
							İmza :


EKLER : 
1- (Yazıya ekleyeceğiniz belgeleri numara sıralı olarak listeleyiniz ve dilekçe ile beraber sununuz.) 
2-
3-

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor bakanlığı Kurumsal Web Sitesi : https://gsb.gov.tr/

Gençlik ve Spor İl Müdürüğü Adres ve İletişim Bilgileri Sayfası : https://gsb.gov.tr/Gen%C3%A7lik-ve-Spor-%C4%B0l-M%C3%BCd%C3%BCrl%C3%BCkleri-%C4%B0leti%C5%9Fim-Bilgileri.html

Gençlik ve Spor Bakanlığı Dilekçe Örneği yazımızı inceleyerek Gençlik ve Spor Bakanlığına Dilekçe ile yazılı başvuru hakkında bilgi alabilirsiniz.

Scroll to Top