Gençlik ve Spor Bakanlığı Dilekçe Örneği

Gençlik ve Spor Bakanlığı Dilekçe Örneği Bakanlığa yapacağınız yazılı başvurularınızda düzenleyeceğiniz dilekçeler için sunulmaktadır. Yazımız içerisinde metin ve word pdf dosya türlerinde indirilebilir olarak paylaşılacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı tüm yurttaşların yaşamı içerisinde sporun yer alması ve gençlerin spor yapma imkanı kazanması için Kamu imkanlarını seferber eden Bakanlıktır. Faaliyetleri arasında ulusal spor kluplerinin desteklenmesi ve teşvik edilmesi, sporcuların spor yapabilme imkanlarına kavuşması ve ülkemizi yurt dışında temsil edecek bireysel ve takım sporcularının ihtiyaç duyduğu imkanların sağlanması olarak özetlenebilir.

Bakanlığın görevleri yalnızca spor ile alakalı değildir, gençlerin tüm ihtiyaçlarını düşünen ve çözme gayreti içerisinde olan birçok faaliyeti bulunmaktadır. En yaygın ve halka temas eden hizmetlerin başında yurt hizmetleri yer almaktadır. Öğrencilik hayatında güvenli sağlıklı ve konforlu yurtlarda barınma ihtiyacı her Türk gencinin hakkıdır ve kamu imkanlarını bu konuda Gençlik ve Spor Bakanlığı azami millet faydası için kullanmaya gayret göstermektedir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Dilekçe Örneği yazımızın devamında örnek dilekçe olarak ve ayrıca word pdf dosya türlerinde indirilebilir biçimde sunulmuştur, gerekli açıklamaları okuyarak isteminizi sunabileceğiniz dilekçenizin yazımında faydalanabilirsiniz.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Adres ve İletişim Bilgileri

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Adresi : Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Altındağ / Ankara

Telefon Numarası : 444 0 472

Eposta Adresi : kim@gsb.gov.tr

Web Sitesi : https://gsb.gov.tr/

Gençlik ve Spor Bakanlığı Birimleri

Tükiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı aşağıdaki teşkilat birimleri üzerinden hizmetlerini sağlamaktadır. Genel olarak yerel bireysel spor konulu başvuruların tamamı Gençlik ve Spor il Müdürlüğükleri üzerinden sağlanmaktadır.

 • Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri
 • Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü
 • Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü
 • Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
 • Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
 • Personel Genel Müdürlüğü
 • Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Rehberlik ve Denetim Başkanlığı
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı
 • Sosyal İlişkiler ve İletişim Dairesi Başkanlığı
 • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
 • Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
 • Özel Kalem Müdürlüğü
 • İç Denetim Birimi Başkanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı dilekçesi nasıl yazılmalıdır ?

Bakanlık resmi bir kurumdur bu sebeple dilekçelerin Türkçe yazılması , Türk Dili ve Dilbilgisi kurallarına ve resmi dilekçe yazım kurallarına uygun şekilde yazılması zorunludur. Dilekçe ekinde sunulacak tüm belgelerin de Türkçe veya yabancı dilde ise Türkçe tercümeleri ile birlikte sunulması gerekmektedir.

Tüm Resmi kurumlarda olduğu gibi Bakanlık veya müdürlüklerine yapılacak tüm müracatlar 18 yaşından büyükler için şahsen yapılmalıdır, 18 yaşından küçükler için de veli yada vasi tarafından başvuru yapılmalıdır ve 18 yaşından küçükler için yapılan başvurularda velayeten başvuru yapıldığı belirtilmelidir. 18 yaşından küçükler için yapılan başvurularda çocuğun koşulsuz menfaati ilkesine uygun biçimde yapılmayan başvuruların kabul edilmeyeceği unutulmamalıdır.

Şahsen yapılamayan başvurular için vekaleten başvuru imkanı da vardır, vekaletnamenin noterden düzenlenmiş olması ve ilgili kurum ile yapılacak yazılı müracatlar için yetki verilmiş olması gerekmektedir. Vekaletnamenin aslı ile vekil kişinin şahsen müracatı beklenmektedir.

Bakanlık makamına yapılacak başvuruların hangi makama yapılması öncelikle belirlenmelidir. Bakanlık makamını ilgilendiren genel konularda dilekçe hitap makamı “Tükiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığına” olarak belirlenmeli ve Bakanlık merkez adresine şahsen müracat edilmelidir. Belirli başvurularda PTT ile iadeli taahhütlü gönderilen dilekçeler de işlem görebilmektedir.

Bakanlık merkez teşkilatı veya İl Müdürlüklerine yapılacak başvurular ilgili il müdürlüğü makamına örneğin “Tükiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne” makamına yapılmalıdır. Merkez Teşkilatındaki birimlerden birine yapılacak başvurular da ilgili makama hitaben yazılmalıdır, örneğin “Tükiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne” makamı ilgili teşkilat birimine yapılacak müracat için uygundur.

Sonraki kısımda dilekçe konusunun yazılması yerinde olur, dilekçe konusu dilekçe ile sunmakta olduğunuz isteminizi bir cümle ifade etmeniz anlamına gelir. Dilekçenizi değerlendirecek yetkilinin dilekçe konusunu okuduğu zaman isteminizin ne konuda olduğunu anlamasını sağlayacağı düşünülerek yazılmalıdır. Örneğin “Profesyonel Okçuluk Sporcu Lisansımın Vize başvurusunun sunulmasından ibarettir” gibi yetkililerin başvuru amacınızı net biçimde anlayacağı bir ifade yeterlidir.

Sonraki kısımlar Tükiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı dilekçenizin açıklama , bilgi sunma ve istem kısımlarıdır. Burada ilk önce dilekçe maksadınıza göre birkaç paragraf içerisinde önce isteminizi açıklamanız, gerekli bilgileri sunmanız ve isteminizi saygı ile sunmanız beklenmektedir. Belirli bir şablonu yoktur fakat genel prensipte bir iki paragraf içerisinde açıklamalarınızı sunmanız, usulüne göre gerekli bilgileri ifade etmeniz ve son paragrafta da isteminizi sunmanız beklenmektedir.

Dilekçe sonunda ise kişisel bilgilerinizi ve varsa ek belgeleri tanımlamanız ve isim tarih ve ıslak imza atarak Bakanlık makamına sunmanız yeterlidir.

Dilekçeler yazıcı daktilo veya okunaklı şekilde elyazısı ile sunulabilir. Yazım silinemez değiştirilemez mavi lacivert siyah renklerde mürekkepli herhangi bir şekilde yazılabilir, İmza ıslak imza olarak mavi lacivert renk tonlarında el ile atılmalıdır, kaşe veya bilgisayar çıktısı imza tercih edilmemelidir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Dilekçe Örneği

Aşağıda iki adet dilekçe örneği sizinle paylaşılmıştır, birinci dilekçe boş şablon bir dilekçedir, yukarıda izah ettiğimiz biçimde makamı , dilekçe konusunu , açıklamalarınızı , bilgilerinizi ve isteminizi anlaşılır net ve kısa ifadeler ile sunarak dilekçenizi hazırlayabilirsiniz.

İkinci dilekçeyi de yurt nakil başvurusu yapmak için başvuru yapan bir öğrenci örnek dilekçesi olarak bilginize sunduk, hatta bu konu ile alakalı başka bir örnek dilekçemiz daha bulunmaktadır KYK yurt nakil başvurusu dilekçe örneği sayfasını da incelemeniz faydalı olacaktır.

		

		Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı
		........................... Genel Müdürlüğüne

	
	Dilekçe Konusu : ------DİLEKÇE KONUSU YAZINIZ-----------


	------DİLEKÇE AÇIKLAMALARINI YAZINIZ-----------	------DİLEKÇE İLE İLGİLİ GEREKLİ BİLGİLERİ YAZINIZ-----------

	------DİLEKÇE İSTEMLERİNİZİ YAZINIZ-----------
	Yukarız arz ve izah ettiğim istemlerim ile ilgili gereğini saygılarım ile arz ederim.İsim Soyisim : 
Tc Kimlik No : 
Telefon :
Eposta
İkamet Adresi : 
							Tarih : 
								İsim Soyisim : 
								İmza :		Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı
		Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne

	

	Dilekçe Konusu : Yurt nakil başvurumun sunulmasından ibarettir.	
	Kurumunuza bağlı faaliyet göstermekte olan ............................................. yüksek öğretim .............. öğrenci yurdunda ikamet etmekteyim. Eğitimimi sürdürmekte olduğum ..................... Üniversitesi ....................... Fakültesi ......................... Bölümü alınan karar gereği ................................ ilçesindeki yeni kampüse taşınacaktır. Yeni eğitim öğretim yılı ................ dönemi olarka bildirilen geçiş tarihi ......... yılı ........ ayı olarka belirlenmiştir.


	Kurumunuzun yurtları incelendiğine ............................................... Yüksek Öğretim .................. Öğrenci Yurdunun ........................................ İlçesi .......................... ................................ Adresinde yer aldığı gözlemlenmektedir. Eğitim göreceğim yeni fakülte binasına fiziken en yakın yurt olduğunu bilgilerinize sunarım.


	Ailemin maddi imkanı özel bir yurt veya ev tutmaya el vermediğini , eğitimim sebebi ile çalışmadığımı ve başka bir maddi imkanım olmaması sebebi ile kurumunuzun yurtlarını ............. süre ile kullanmak ihtiyacım olduğunu bilgilerinize sunarım.


	Yukarıda arz ve izah ettiğim sebepler ve kurumunuzca resen takdir olunacak sebepler ile ;

	Yukarda belirttiğim yurtta tarafıma bir kontenjan tanınmasını ve naklimin ilgili yurda ................... tarihinden sonra yapılması için gereğini saygılarım ile arz ederim.


İsim Soyisim : 
Tc Kimlik No : 
Telefon :
Eposta
İkamet Adresi : 
Yurt Ünvanı : 
Blok / Oda No :
Üniversite :
Fakülte: 
Bölüm : 

								Tarih : 
								İsim Soyisim : 
								İmza :

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Edevlet üzerinden sunulmakta olan hizmetlere erişim linki : https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-bakanligi

Scroll to Top