İlçe Müftülüğü Dilekçe Örneği

İlçe Müftülüğü Dilekçe Örneği İlçe Müftülüklerine yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örnekleridir. İlçe Müftülükleri bir ilçe sınırları içerisinde Diyanet İşleri başkanlıklarına bağlı olarak faaliyet göstermekte olan cami , kuran kursu gibi tüm dini kurumların faaliyetlerinin idarecisi konumunda olan kamu kurumlarıdır. İlçe Müftülükleri idari olarak il müftülüklerine bağlı olarak faaliyet göstermektedir.

İlçe Müftülüklerinin adres ve iletişim bilgilerine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı web sitesi altındaki taşra teşkilatı sayfası üzerindeki haritada yer alan illere tıklayarak ulaşmanız mümkündür, aşağıdaki linki takip ediniz.

İlçe Müftülükleri İletişim ve Adres bilgileri

İlçe Müftülüğüne dilekçe nasıl yazılır ?

İlçe Müftülükleri kamu kurumlarıdır ve yazılacak dilekçelerin resmi dilekçe vasfı taşıması zorunludur. Kısaca hatırlatmak gerekirse ;

Resmi dilekçeler Türkçe olarak yazılır ve Türkçe latin harflari kullanılır. Dilekçenin bir tarihi olmalıdır ve yazılı başvuru yapan kişi tarafından yazılmalı ve imzalanmalıdır.

Dilekçe kurum idare makamına hitap ile başlar, ilçe müftülüğüne yazılan bir dilekçede “………………………İlçe Müftülüğüne” hitabı yeterlidir.

Dilekçe konusu başlığı atılması önerilmektedir ve burada yazılı başvuru sebebinizi bir cümle ile ifade etmeniz yeterlidir.

Sonraki bölümde ise dilekçe metin kısmı gelmektedir, burada yazılı başvuru sebebinizi , gerekli bilgi ve açıklamaları , varsa diğer detay bilgileri ayrı paragraflar halinde sunmanız ve son paragrafta ise kurumdan istemlerinizi ifade etmeniz beklenmektedir.

Dilekçe sonunda dilekçe ile başvuran kişinin adı soyadı ve ıslak imzası bulunmalıdır. Tarihsiz isimsiz ve imzasız dilekçeler işlem görmez.

İlçe Müftülüğü Dilekçe Örneği

Aşağıda örnek şablon bir İlçe Müftülüğü Dilekçesi yer almaktadır, ihtiyacınıza göre düzenleyerek ilgili ilçe müftülüğüne şahsen başvuru yaparken kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki metni ve metnin hemen altında yer alan word ve pdf dosyalarını kullanarak dilekçenizi düzenleyebilirsiniz. Parantez içerisinde büyük harf ile yazılan açıklamaları okuyunuz, siliniz ve dilekçenizi açıklamalara dikkat ederek düzenleyiniz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı
............... İli .................. İlçe Müftülüğü'ne


Dilekçe Konusu : (YAZILI BAŞVURU SEBEBİNİZİ BİR CÜMLE İLE YAZINIZ.)
(PARAGRAFLAR HALİNDE)
(BAŞVURU SEBEBİNİZİ YAZINIZ)
(GEREKLİ BİLGİ VE AÇIKLAMALARI YAZINIZ)
(KURUMDAN İSTEMLERİNİZİ YAZINIZ)


							Tarih : 
							İsim Soyisim : 
							İmza:

Türkiye Cumhuriyeti Diyatnet İşleri Başkanlığı kurumsal web sitesi linki : https://diyanet.gov.tr/

Scroll to Top