Dernek Yetki Belgesi Örneği

Dernek Yetki Belgesi Örneği bir kişiye bir dernek adına maddi yardım toplama yetkisi vermek için düzenlenen belgedir. Dernekler İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından denetlenenen sivil toplum kuruluşlarıdır. Dernek kuruluşu , idaresi ve faaliyetleri kamu adına İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlükleri tarafından denetlenmektedir. Dernek kuruluş ve faaliyetleri kanun ile belirlenen biçimde düzenlenmektedir ve Dernekler […]

İl Müftülüğü Dilekçe Örneği

İl Müftülüğü Dilekçe Örneği il müftülüklerine yapılacak yazılı başvurularda kullanılabilecek dilekçe örneğidir. İl Müftülükleri Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren kamu kurumlarıdır. Kendisine bağlı ilçe müftülükleri bulunmaktadır. Yerel konularda öncelikle ilçe müftülüklerine daha sonra il müftülüklerine başvuru yapılması tavsiye edilmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı İl İlçe teşkilatları adres iletişim bilgileri sayfası : https://muftuluk.diyanet.gov.tr/Sayfalar/Anasayfa.aspx üzerinden taşra

Diyanet İşleri Başkanlığı Dilekçe Örneği

İlçe Müftülüğü Dilekçe Örneği

İlçe Müftülüğü Dilekçe Örneği İlçe Müftülüklerine yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örnekleridir. İlçe Müftülükleri bir ilçe sınırları içerisinde Diyanet İşleri başkanlıklarına bağlı olarak faaliyet göstermekte olan cami , kuran kursu gibi tüm dini kurumların faaliyetlerinin idarecisi konumunda olan kamu kurumlarıdır. İlçe Müftülükleri idari olarak il müftülüklerine bağlı olarak faaliyet göstermektedir. İlçe Müftülüklerinin adres ve iletişim

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Dilekçe Örneği

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Dilekçe Örneği Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olarak faaliyet göstermekte olan ve her il için ayrı bir müdürlük olarak teşkil edilmiş kamu kurumudur. Mevzuatta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğün genel olarak il genelindeki spor faaliyetlerinin programlanması düzenlenmesi yönetilmesinin tertip edilmesi , spor imkanlarının kamu yararına geliştirilmesini sağlamak, spor idarecisi, antrenör

Eczacı Odası Dilekçe Örneği

Eczacı Odası Dilekçe Örneği Eczacılar Odalarına yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneğidir. Eczacı odaları Eczacılık mesleği ile meşgul kişilerin bağlı bulundukları meslek odasıdır ve Türk Eczacıları Birliği ünvanlı meslek odaları birliğine bağlı Eczacı odalarına bağlı olarak Eczacılık mesleği sürdürülebilir. Türkiyede tüm büyük şehirlerde eczacı odaları vardır , çok az il nüfus ve eczacı azlığı sebebi

Fotokopi Talep Dilekçesi

Fotokopi Talep Dilekçesi

Fotokopi Talep Dilekçesi bir belgenin fotokopisinin talep edilmesi veya bir dosyadan fotokopi talep edilmesi için kullanılan dilekçe örneğidir. Adliyelerde dava dosyalarından fotokopi talep etmek için de küçük değişiklikler yapılarak kullanılabilir, biz bu yazıda genel amaçlı bir Fotokopi Talep Dilekçesi paylaşmış olacağız. Siz ihtiyacınıza göre yazılı başvuru yapmış olduğunuz kurumun ek talepleri veya gerekli diğer değişiklikleri

Yarısı Bizden Kampanya Başvurusu

Yarısı Bizden Kampanya Başvurusu

Yarısı Bizden Kampanya Başvurusu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından planlanan ve sunulan bir maddi destek kampanyasına başvuru anlamına gelmektedir. Yarısı bizden tanımı aslında bir mecazi anlatım yani sadece bir isimdir. Bu kampanyadaki temel prensip kentsel dönüşüm kapsamına girerek yeniden inşa edilecek yapıların inşaat masraflarının bir kısmının devlet tarafından karşılanması olarak özetlenebilir. Başvuru süresi

Banka Haciz Kaldırma Talep Dilekçesi

Banka Haciz Kaldırma Talep Dilekçesi

Banka Haciz Kaldırma Talep Dilekçesi banka tarafından haciz koyulmuş olan bir menkul yada gayrımenkul üzerindeki hacizin kaldırılması için sunulması gerekli olan dilekçedir. Haciz kelimesi haczedilmekten gelmektedir, bir maddi alacağa karşılık borçlunun maddi değeri olan bir varlığının teminat olarak alınması veya satılarak borçuna karşılık edilmesi olarak tanımlanması mümkündür. Haciz ile ipotek yada rehin birbiri ile karıştırılmamalıdır,

Bireysel Kredi Erken Kapatma Dilekçesi

Bireysel Kredi Erken Kapatma Dilekçesi

Bireysel Kredi Erken Kapatma Dilekçesi kullanılmış olan Bireysel kredinin erken kapatılması için bankaya sunulması gerekli olan dilekçe dir. Yazımızda bireysel kredi kapatma işlemini kısaca izah edecek ve sunmanız gereken dilekçe örneğini paylaşacağız. Bireysel Kredi Nedir ? Bireysel Kredi kişilerin bireysel ihtiyaçlarını karşılamak için kullanacakları kredi türünün genel adıdır. Bireysel krediler isminden de anlaşılabileceği gibi bireysel

Hesap Numarası Bildirimi Formu

Hesap Numarası Bildirimi Formu genellikle bir kamu yada özel kurumun alacaklı olabilecek kişi yada kurumlardan istediği bir form olarak karşımıza gelmektedir. Bu sayede Hesap numaralarının alınması ve ilgili kurumun sistemlerine kaydedilmesi sırasında sorulacak bilgiler muntazam biçimde alınacak ve kullanılabilecektir. Maddi alacaklar çok çeşitli sebepler ile oluşuyor olabilir, genellikle mal yada hizmet alımı yada çalışanın maaşlarının

Scroll to Top