Hesap Numarası Bildirimi Formu

Hesap Numarası Bildirimi Formu genellikle bir kamu yada özel kurumun alacaklı olabilecek kişi yada kurumlardan istediği bir form olarak karşımıza gelmektedir.

Bu sayede Hesap numaralarının alınması ve ilgili kurumun sistemlerine kaydedilmesi sırasında sorulacak bilgiler muntazam biçimde alınacak ve kullanılabilecektir.

Maddi alacaklar çok çeşitli sebepler ile oluşuyor olabilir, genellikle mal yada hizmet alımı yada çalışanın maaşlarının ödenmesi konusunda da buna benzer Hesap Numarası Bildirimi Belgesi yada Hesap Numarası Bildirim Dilekçesi isimleri ile yazı talep edilebilmektedir.

Ayrıca birçok kurum kendi iç yönetmelikleri gereği mali çevrelerindeki tüm kişi yada kurumlardan yazılı olarak hesap numaralarını bildirmesini talep edebilmektedir.

Hesap Numarası Bildirimi nasıl düzenlenir

Boş temiz çizgisiz beyaz a4 kağıt üzerinde banka hesabı ile ilgili tüm bilgilerin başlıklar halinde yazılması ve ıslak imzalı olarak şahsen teslim edilmesi yeterlidir.

Normal muhasebe vergi yada resmi mevzuatta matbu bir belge değildir.

Hesap Numarası Bildirimi Formu

Aşağıda şablon bir Hesap Numarası Bildirimi Dilekçesi yer almaktadır. Burada dilekçenin sunulduğu kurum ünvanını, kendi ünvanınızı ve banka hesap bilgilerini belirterek banka hesabı bildirimi belgesini hazırlayabilirsiniz, daha sonra ıslak imzalı olarak ilgili kuruma teslim ediniz.			
...................... Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne


Dilekçe Konusu : Banka hesabı bildirimimin sunulmasından ibarettir.

	Şirketinizce talep edilmiş olan banka hesap bilgilerimi tarafınıza saygı ile sunar , gereğini arz ederim.

Hesap Sahibi Ünvanı :
Banka : 
Şube Adı : 
Şube Kodu : 
Hesap Numarası :
Hesap Para Birimi : 
IBAN Numarası : 								Tarih:
						İsim Soyisim / Ünvan :
						Islak İmza / Kaşe : 


Scroll to Top