SGK İşyeri Kapanış Dilekçesi

SGK İşyeri Kapanış Dilekçesi bir işyerinin kapanması sonrasında SGK kapanış işlemi için sunulması gerekli olan dilekçedir. Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu tüm çalışanların yani iş hayatındaki her bir kişinin temel sağlık hizmetleri , işsizlik aylıkları , emeklilik işlemleri gibi tüm sosyal güvenlik işlemlerini yürütmekte olan kamu kurumudur.

Tüm işyerleri her bir şube için en az bir adet SGK sicil numarasına sahiptir, birden çok şubeli yada aynı yapıda olsa da farklı adres kayıtları bulunan işyerlerinin birden çok SGK sicil numaraları olabilmektedir.

Bu SGK sicil numarası işveren sicil numarasıdır ve tüm SGK işlemleri bu sicil numarası üzerinden yapılmaktadır. İşçilerin işe giriş işten çıkış izin mesai yıllık izin vb tüm işlemleri bildirgeler vasıtası ile SGK na bildirilir ve SGK kamu adına bu işlemlerin resmi kaydını tutan ve resmi mevzuata uygun biçimde yürütülmesini sağlayan kurumdur.

Ayrıca işverenler ilgili sicillerine kayıtlı olarak çalışan işçilerin Sosyal Güvenlik Primlerini de bu sicil numaraları üzerinden yatırmaktadır. Yani SGK primlerinin işçi ve işveren payları işveren tarafından hesaplanarak SGK na bildirilir ve aylık olarak işveren tarafından ödedir.

İşyerlerinin kapanışında işyerinin türüne göre farklı prosedürler yürütülmektedir, şahıs işletmelerinin prosedürü daha yalınken , Limited ve Anonim şirket gibi sermaye işletmelerinde ve bilanço esasına göre defter tutulan işletmelerde kapanış işlemleri farklılık göstermektedir.

Şirket kapanışlarında genel olarak genel mali kapanış süreçleri yani vergi dairesi , ticaret odası , sanayi odası , meslek odası kapanışları ile beraber işyerinin herhangi bir çalışanı olmayacağı ve tam olarak faaliyeti noktalanacağı tarihe ulaşıldığında yani şahıs işletmesi kapanışı tamamlandığında ve tasfiye halindeki sermaye işletmesinin tasfiyesi tamamen bittiğinde en geç 30 gün içerisinde SGK na kapanışın bildirilmesi gerekmektedir.

Kapanışın bildirilmesi ile işveren sicilindeki borçlar ayrı konulardır, işyeri kapanışı yapılıyor olması ile kamu borçlarının ödenmesi ayrı konulardır. İşyerinin tüm vergi ve SGK borçları ödenmeden kapanışı tamamlanmamaktadır. Fakat kapanış bildirimi yapılarak işveren sicilinin pasif hale gelmesi zorunluluktur.

Yani bir işyeri faaliyetini sonlandırdıktan ve mali kapanış işlemleri tamamlandıktan en geç 30 gün içerisinde kapanış bildirimi yapılması gerekmektedir.

SGK Adres ve İletişim Bilgileri

Sosyal Güvenlik Kurumu Merkez Adresi : Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 BALGAT / ANKARA

Telefonu : +90 312 207 80 00

Websitesi : https://www.sgk.gov.tr/

Çağrı Merkezi: 170

Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlükleri iletişim bilgileri sayfasına erişim linki : http://eski.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/il_mudurlukleri

SGK İşyeri Kapanış Dilekçesi Nasıl Yazılır ?

SGK İşyeri Kapanış Dilekçesi işyerinin kapanış bildirimi için SGKna sunulan bir dilekçedir ve işyerinin bağlı olduğu ilçe Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğüne yada İl Sosyal Güvenlik Müdürlüğüne yazılı başvuru yapılarak sunulması gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu resmi bir kurum olduğundan sunulacak dilekçelerin resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun dilekçeler olması gerekmektedir.

Kısaca hatırlatmak gerekirse; Resmi dilekçe dili Türkçedir , Türkçe latin harifleri kullanılarak beyaz a4 kağıtlara dilekçe yazılmaldır. Farklı diller yada karakterler ile dilekçe yazılamaz.

Yazı siyah renk ile yazılmalıdır, bilgisayar yada daktilo ile dilekçe yazılması tavsiye edilmektedir.

Yazıya hitap makamı ile başlanmalıdır ” Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ……………. Müdürlüğüne ” biçimidne bir hitap yeterlidir.

Dilekçe konusu yazılması önerilir ve burada yazılı başvuru sebebinizin bir cümle ile ifade edilmesi yeterlidir.

Sonraki kısım serbest metin bölümdür burada paragraflara ayrılmış biçimde başvuru sebebinizi izah etmeniz ve istemlerinizi sunmanız beklenmektedir.

SGK’na yalnızca ilgili sicil numarasındaki şirketi temsil etme yetkisi bulunan kişiler başvuru yapabilirler; bunlar şahıs işletmeleri için kendileri , sermaye şirketleri için resmi müdürleri başvuru yapabilirler. Noter vekaleti tanımlanmış ise mali müşavirler ve avukatlar da başvuru yapabilirler. Tasfiye halindeki işletmeler için ise tasfiye memuru olarak atanan kişiler başvuru yapabilirler.

SGK İşyeri Kapanış Dilekçesi

Aşağıda örnek SGK İşyeri Kapanışı Dilekçesi yer almaktadır. Örnekteki şirket daha karmaşık olduğundan Limited şirket olarak düşünülmüş ve gerekli biçimde kaleme alınmıştır. Şahıs şirketlerinde daha sade biçimde de ifadesi mümkündür.

SGK kapanışı yapılabilmesi için tüm çalışanların çıkış bildirgelerinin verilmiş olması gerekmektedir.

Aşağıdaki SGK kapanış dilekçe örneği metnini ihtiyacınıza göre düzenleyerek kuruma yazılı başvurunuzda kullanabilirsiniz.

Metnin hemen altında word ve pdf olarak da bilgisayarınıza indirebileceğiniz dilekçeler paylaşılmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu
............ İl Sosyal Güvenlik Müdürlüğü
............. Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü'ne


Dilekçe Konusu : İşyeri kapanış bildirimi yapılması ve SGK işveren sicili kapanış isteminin 			sunulmasından ibarettir.	İl Müdürlüğünüze .......................... işveren sicil numarası ile kayıtlı ve aşağıda bilgilerini sunmuş olduğumuz işletmemiz gördüğümüz lüzüm üzerine kapanmıştır.

	Mali kapanış işlemleri mevzuata uygun biçimde mali müşavirimiz tarafından usulüne uygun biçimde tamamlanmaktadır. Tüm çalışanlarımızın çıkışı usulüne uygun biçimde tamamlanmış olup maddi hakları eksiksiz olarak taraflarına ödenmiştir. İşveren sicilimizde çalışan bulunmamaktadır ve yeni bir işçi kaydı yapılmayacaktır.

 	Faaliyetin sonlanması ve ilgili işveren sicilinde herhangi bir işlem olmayacağından işveren kaydımızın kapatılmasını istemekteyiz.

	İşyerinin kapanış kaydının usulüne uygun biçimde yapılması ve neticenin tarafımıza yazılı olarak bildirilmesi için gereğini saygılarımız ile arz ederiz.

SGK İşveren Sicil Numarası : 
İşyeri Ünvanı : 
Faaliyet Adresi  :
Telefonu : 
Vergi Dairesi : 
Vergi No : 
Mersis No : 
Bağlı Olunan SGK Müdürlüğü : 
Tasfiye Memuru Adı Soyadı : 
Tasfiye Memuru TC Kimlik No : 
Tasfiye Memuru İkamet Adresi : 
Tasfiye Memuru Telefonu : 
Mali Müşavir Adı : 
Mali Müşavir Ofis Telefonu : 

								Tarih :
								İsim Soyisim :
								Kaşe / İmza : 

EKLER : 
1- Ticaret Sicil Gazetesi Tasfiye İlan Sayısı
2- İmza Sirküleri (Tasfiye Memuru)


	
Scroll to Top