Hukuk

Banka Haciz Kaldırma Talep Dilekçesi

Banka Haciz Kaldırma Talep Dilekçesi

Banka Haciz Kaldırma Talep Dilekçesi banka tarafından haciz koyulmuş olan bir menkul yada gayrımenkul üzerindeki hacizin kaldırılması için sunulması gerekli olan dilekçedir. Haciz kelimesi haczedilmekten gelmektedir, bir maddi alacağa karşılık borçlunun maddi değeri olan bir varlığının teminat olarak alınması veya satılarak borçuna karşılık edilmesi olarak tanımlanması mümkündür. Haciz ile ipotek yada rehin birbiri ile karıştırılmamalıdır, […]

İsim Düzeltme Dava Dilekçesi

İsim Düzeltme Dava Dilekçesi

İsim Düzeltme Dava Dilekçesi bir kişinin isminin bir sebeple yanlış kaydedilmesi sonucunda düzeltme işlemi için düzenlemesi gereken dilekçedir. İsim Düzeltme ve İsim Değiştirme ayrı şeylerdir, ismin bir sebeple yanlış yazılması sonucunda ismin düzeltilmesini talep etmek isim düzeltme olarak tanımlanır. İsim değiştirme ise bir kişinin ismini farklı bir isim ile değiştirmeyi istemesi yapması gereken başvurudur. Bu

Yaş Düzeltme Dava Dilekçesi

Yaş Düzeltme Dava Dilekçesi

Yaş Düzeltme Dava Dilekçesi Yaş düzeltme davası açmak için düzenlenmesi gereken dilekçe dir. Yaş Düzeltme Davaları basit davalardır fakat yaş düzeltme davası açılabilmesi için Devlet kaydındaki yaşın tıbbi doğum anındaki yaş olmadığı durumlarda yada insan hatası ile yaşın yanlış yazıldığı durumlarda açılabildiği unutulmamalıdır. Yani bir kişinin yaşı bir sebep ile doğru değil ise doğru yaşın

Adli Sicil Sabıka Kaydı Silinmesi Dilekçesi

Adli Sicil Sabıka Kaydı Silinmesi Dilekçesi

Adli Sicil Sabıka Kaydı Silinmesi Dilekçesi Adli Sicil Kaydında yer alan sabıka kaydının silinmesi ile ilgili başvuru dilekçesidir. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılarak adli sicil kaydında yer alan sabıka kaydının silinmesi başvurusu yapılabilmektedir. Adli Sicil kaydında yer alan sabıka kayıtlarının silinmesi suçun niteliğine , alınan cezaya , cezanın

Telif Hakları Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği

Telif Hakları Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği

Telif Hakları Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği Telif Hakları Genel Müdürlüğü’ne yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneği dir. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı bir genel müdürlük olan Telif Hakları genel müdürlüğünün temel görevi fikri mülkiyet haklarının ülke genelinde etkin birşekilde korunmasını tesis etmek ve toplum genelinde etkin biçimde telif hakkı bilincinin oluşmasını sağlamak ve

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Dilekçe Örneği

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Dilekçe Örneği

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Dilekçe Örneği Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna yapılacak yazılı başvurularınız için dilekçe örneği dir. TİHEK 2016 yılında yayınlanan 6701 nolu Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu ile kurulmuş olan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti genelinde İnsan Hakları ve Eşitliğin kamu adına denetlenmesinden sorumlu kamu kurumudur. İnsan Haklarının ve

İl Seçim Kurulu Dilekçe Örneği

İl Seçim Kurulu Dilekçe Örneği

İl Seçim Kurulu Dilekçe Örneği İl seçim kurullarına yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneğidir. İl Seçim Kurulları kamu kurumlarıdır ve Yüksek Seçim Kuruluna bağlı faaliyet göstermektedirler. İlçe Seçim Kurulları bağlı oldukları İlin seçim kuruluna bağlı olarak görevlerini yaparlar. İl Seçim Kurulları kendi il sınırları içerisinde yapılacak olan seçimlerin düzenlenmesi , adil , şeffat , dürüst

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Dilekçe Örneği

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Dilekçe Örneği

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Dilekçe Örneği Anayasa Mahkemesine yazılı başvurular için örnek dilekçedir. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu kanunların , Cumhurbaşkanı Kararnamelerinin , Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımından uygunluğunu denetlemektedir. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler. Aşağıdaki özetleme Anayasa Mahkemesi web sitesinden alıntıdır, güncel mevzuat için kurum web sitesi

İlçe Seçim Kurulu Dilekçe Örneği

İlçe Seçim Kurulu Dilekçe Örneği

İlçe Seçim Kurulu Dilekçe Örneği ilçe Seçim Kurullarına yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneğidir. İlçe Seçim Kurulları resmi kurumlardır ve tüzel kişilik olarak il seçim kurullarına ve üst idare olarak da Yüksek Seçim Kuruluna bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Görevleri sorumlu oldukları ilçe veya ilçelerin yada ilçenin belirli bir bölümünde yapılacak seçim süreçlerinin yönetilmesi , sandık

Yüksek Seçim Kurulu Dilekçe Örneği

Yüksek Seçim Kurulu Dilekçe Örneği

Yüksek Seçim Kurulu Dilekçe Örneği YSK na yapılacak yazılı başvurular için örnek dilekçedir. Yüksek Seçim Kurulu yapılacak seçimlerin güvenli , adil , şeffaf biçimde yapılmasını sağlayan , denetleyen ve yapılacak itirazlar ile ilgili tüm işlemleri yapan kamu kurumudur. Yani kısaca yapılan genel ve yerel seçim süreçlerinin genel yönetimi ve denetimi Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılmaktadır.

Scroll to Top