Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Dilekçe Örneği

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Dilekçe Örneği Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna yapılacak yazılı başvurularınız için dilekçe örneği dir. TİHEK 2016 yılında yayınlanan 6701 nolu Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu ile kurulmuş olan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti genelinde İnsan Hakları ve Eşitliğin kamu adına denetlenmesinden sorumlu kamu kurumudur. İnsan Haklarının ve Eşitliğin korunmasına dair kamu yararına yürütülecek faaliyetlerin planlanması yürütülmesi ve denetlenmesi konusunda çok çeşitli görevleri vardır.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Adres ve İletişim Bilgileri

TİHEK Merkez Adresi :

Mithatpaşa Caddesi No: 52 Kızılay-ANKARA

Telefonu : +90 312 422 78 00

Kep Adresi : tihek@hs01.kep.tr

Eposta Adresi : baskanlik@tihek.gov.tr

Websitesi : https://www.tihek.gov.tr/

İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna Dilekçe nasıl yazılır ?

TİHEK Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu bir resmi kurumdur. Kamu kurumları ile yapılacak tüm yazışmalar resmi dilekçeler ile yapılabilir. Bu sebeple yazılacak dilekçenin resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde düzenlenmesi ve kuruma tarih ıslak imza ve sunan kişinin ismi ile şahsen sunulması gerekmektedir.

Yalnızca Türkçe olarak yazılan ve Türkçe latin harfleri ile yazılan dilekçeler kabul edilir. Farklı dillerde ve karakterlerde dilekçe yazılmamalıdır.

Yazılacak dilekçenin TİHEK görevleri , yetkileri ile alakalı konularda mevzuata uygun talepler içeriyor olması gerekmektedir. Kurumun görevi dışında kalan konularda ve mevzuata uygun olmayan başvurular işlem görmemektedir.

Dilekçe boş temiz a4 boyutlu çizgisiz kağıda siyah renk ile yazılmalıdır.

Dilekçe yazımına kurum idare makamına hitap ile başlanır “Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığına” hitap doğrudur. Dilekçe konusu yazılması tavsiye edilir, bu bir cümle ile başvuru sebebinizin ifade edilmesi olarak düşünülmelidir.

Daha sonraki kısım serbest metin bölümdür, burada kısa paragraflara bölünmüş , açık net anlaşılır biçimde kısa cümleler halinde düzenlenmiş biçimde , sırası ile başvuru sebebinizin izahı , gerekli bilgiler ve izahlar , gerekçeler ve dayanaklar , başvuru ile ilgili mevzuat atıfları ve diğer ifadelerinizi sunduktan sonra son paragrafta kurumdan istemlerinizi kaleme alarak dilekçe metninizi oluşturunuz.

Dilekçenin sunulacağı tarih , isim soyisim ve ıslak imzanız ile resmi dilekçe gerekliliklerini tamamladıktan sonra kuruma sunabilirsiniz, bazı konulardaki dilekçeler ptt ile iadeli taahhütlü olarak da kuruma sunulabilir, bunun için kurum sekreterliğinden bilgi ve olur alınız.

Resmi dilekçeler şahsen sunulmalıdır, temsilen sunulabilmesi için noter vekaletnamesi , 18 yaşından küçüklerin velilerinin başvurusu , vasi kayyım temsilci atanan kişilerin resmi temsilcileri , tüm tüzel kişilerin yasal yetkilileri yazılı başvuru yapabilirler. Temsilen başvurularda temsil yetkisini gösterir belge de sunulmalıdır.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Dilekçe Örneği

Aşağıda örnek Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Dilekçesi metin olarak yer almıştır, yukarıda açıklanan biçimde dilekçe konusu , dilekçe metni ve kişisel bilgileriniz tarih ve ıslak imzanız ile kuruma şahsen başvurularınızda kullanabilirsiniz.

Metnin hemen altında word ve pdf dosya türünde bilgisayarınıza indirilebilir ve düzenlenebilir biçimde yer almaktadır.

İnsan Hakkı ihlalleri konularında mağduriyet yaşıyorsanız Avukatlardan ve Barolardan da destek alabileceğinizi unutmayınız.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığına


Dilekçe Konusu : 


	Yukarıda izah etmiş olduğum istemlerim ile ilgili gereğini saygılarım ile arz ederim.


							Tarih :
						
							İsim Soyisim :
	
							İmza :

EKLER :
1-
2-
3-

Türkiye Barolar Birliği Resmi Web Sitesi : https://www.barobirlik.org.tr/

Scroll to Top