Dernek Yetki Belgesi Örneği

Dernek Yetki Belgesi Örneği bir kişiye bir dernek adına maddi yardım toplama yetkisi vermek için düzenlenen belgedir. Dernekler İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından denetlenenen sivil toplum kuruluşlarıdır.

Dernek kuruluşu , idaresi ve faaliyetleri kamu adına İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlükleri tarafından denetlenmektedir. Dernek kuruluş ve faaliyetleri kanun ile belirlenen biçimde düzenlenmektedir ve Dernekler tüm faaliyetlerini kanunların belirttiği çerçevede belgelemek durumundadır.

Derneklerin hizmetlerinin finansmanı için yardım toplama hakları izin almak kaydı ile mümkündür, maddi yardım toplama izini olan derneklerin bu maddi yardımları toplayabilmek için yetkilendirdiği gerçek kişiler olmalıdır.

Yetkilendirilecek kişiler için de resmi bir dernek yetki belgesi düzenlenmesi zorunludur aksi takdirde maddi yardım toplamaları usulsüz olmaktadır.

Ayrıca derneklerin topladıkları maddi yardımlar karşılığında usulüne uygun resmi bir belge teslim etmeleri ve toplanan maddi yardımları dernek bünyesindeki resmi kayıtlara işlemeleri ve bu maddi yardımların azami kamu yararı gözetilerek kullanılması ve bu harcamaların da ispat eder resmi belgelerinin de muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Kamu adına yardım toplama konusunda dürüst , adil , makul ve izah edilebilir işlemlerin yapılması zorunludur aksi takdirde yetkililer zimmet suçu dahil olmak üzere birçok konuda kusurlu duruma gelebilir ve haklarında soruşturma ve davalar açılabilir. Bu sebeple kamu yararı için iyi niyet ile yapılan faaliyetlerde de kanunun belirttiği hususların yerine getirilmesi son derece önemlidir.

Dernek faaliyetleri ile ilgili yetki ve sorumluluklarınızın bilincinde olarak tüm resmi kayıtları usulüne uygun tutmanız gerektiğini lütfen unutmayınız.

Dernek Yetki Belgesi nasıl düzenlenir ?

Dernek yetki belgeleri ile ilgili tüm bilgililere TC İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum ile İlişkiler Genel Müdürlüğü web sitesi altındaki sayfalar aracılığı ile erişmeniz mümkündür : https://www.siviltoplum.gov.tr/

Aynı site altındaki iletişim sayfası altında İl Müdürlüklerinin adres ve iletişim bilgileri de yer almaktadır.

Dernek Yetki belgeleri Derneğin yasal idarecileri tarafından düzenlenir ve dernek mühürü ile tescil edilir ve resmi kayıtları tutulur. Dernek idarecileri tarafından düzenlenmeyen , Dernek mühürü taşımayan veya kayıtları yapılmamış dernek yetki belgeleri usulsüzdür.

Yetki Belgeleri Yetkilendirilen kişinin kişisel bilgileri , Fotoğrafı , Islak İmzası , Dernek özlük bilgileri , dernek mühürü , dernek yetkilisinin ıslak imzası , yetki belgesi süresi bilgilerini içermelidir, bu bilgilerin olmadığı , eksik yada hatalı olduğu belgeler geçersizdir.

Dernek Yetki Belgesi Örneği

Aşağıda örnek bir dernek yetki belgesi yer almaktadır, düzenlemek için en üste dernek tam ünvanı yazılmalıdır. Kişisel bilgiler alanına yetki belgesi verilen kişinin kişisel bilgileri ve ıslak imzası alınmalıdır.

Aşağıda metin olarak sunulan yetki belgesinin hemen altında word ve pdf dosyası olarak da dernek yetki belgesi paylaşışmıştır, bilgisayarınıza indirerek düzenleyebilir ve kullanabilirsiniz.

Yetki belgesi ve dernek adına maddi yardım toplama ile alakalı mevzuatı araştırmanız gerektiğini ve maddi yardım toplama için izin alınmasının zorunlu olduğunu unutmayınız. Sivil toplum hizmetleri idrarecilerine önemli sorumluluklar da yüklemektedir bunun bilincinde olunuz.

Dernek özlük bilgileri , yetki belgesi geçerlilik süresi yazıldıktan sonra dernek yönetim kurulu başkanlı tarafından ıslak imza ve mühür ile düzenlenir.

Dernek yetki belgeleri 3 kopya olarak düzenlenir, bir kopyası yetkilendirilen kişiye, bir kopyası dernek yönetimi arşivine , bir kopyası da dönemlik olarak teslim edilmek üzere saklanmalıdır.

Dernek Avukatı veya mali müşavirinin talebi ile farklı bilgiler gerekiyorsa bu yetki belgesine eklenebilir.

Hukuki güvence adına yetki belgesi verilen kişiler ile dernek arasında bir sözleşme düzenlenmesi sağlıklıdır. Bu konularda bir Avukattan hukuki danışmanlık alarak hareket etmenizin faydalı olacağını ve yardım toplama konusunda Sivil Toplum ile ilişkiler İl Müdürlüğü makamından da görüş almanız gerektiğini unutmayınız.

Maddi yardım toplama yetkisi için gerekli şartları sağlamanız halinde de İl Müdürlüğüne başvuru yaparak izin almanız gerektiğini unutmayınız.

......................... DERNEĞİ 


DERNEK YETKİ BELGESİYETKİ BELGESİ SAHİBİ KİŞİSEL BİLGİLERİ : 				FOTOĞRAFI : 

ADI SOYADI : 									ÜSTÜNE
											DERNEK
TC KİMLİK NUMARASI : 								MÜHÜRÜ

İMZASI : 										YETKİLİ
											İMZASIDERNEK ÖZLÜK BİLGİLERİ : 

DERNEK ÜNVANI : 

ADRESİ :

KÜTÜK NUMARASI : 

İMZA YETKİLİSİ ADI VE SOYADI : GEÇERLİLİK SÜRESİ : 

YETKİ BELGESİ GEÇERLİLİK BAŞLANGIÇ TARİHİ : ...../...../..........

YETKİ BELGESİ GEÇERLİLİK BİTİŞ TARİHİ : ...../...../...........


	Dernek yönetim kurulumuzun .................. tarih ve .................... numaralı kararı ile yukarıda kimlik bilgileri sunulmuş olan kişiye derneğimiz adına dernek bağış makbuzu düzenlemek şartı ile maddi yardım toplama yetkisi verilmiştir. 

	Bu yetki belgesi kişiye yalnızca derenk adına maddi yardım toplama yetkisi sağlar, derneği temsil etme hakkı sağlamamaktadır.

	Bilgilerinize saygı ile sunarız. 	Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Adı Soyadı : 			
				 		     Tarih :
  	      	  Dernek Mühürü , Islak İmza : 
Scroll to Top