Telif Hakları Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği

Telif Hakları Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği Telif Hakları Genel Müdürlüğü’ne yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneği dir. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı bir genel müdürlük olan Telif Hakları genel müdürlüğünün temel görevi fikri mülkiyet haklarının ülke genelinde etkin birşekilde korunmasını tesis etmek ve toplum genelinde etkin biçimde telif hakkı bilincinin oluşmasını sağlamak ve telif hakları mevzuatının yürütülmesini yönetmek ve denetlemektir.

Telif Hakları Genel Müdürlüğü Adres ve İletişim Bilgileri

Telif Hakları Genel Müdürlüğü Adresi : Hacı Bayram Mahallesi Derman Caddesi No: 29 ALTINDAĞ/ ANKARA

Telefonu : +90 312 470 68 14

Faks Numarası : +90 312 470 68 21

Eposta Adresi : telifgminfo@ktb.gov.tr

Websitesi : https://www.telifhaklari.gov.tr/

İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğü Adresi : Hobyar Mahallesi Büyük Postane Caddesi No:34 FATİH / İSTANBUL
Telefon: +90 212 527 00 53
Fax: +90 212 527 00 52

Telif Hakları Genel Müdürlüğüne dilekçe nasıl yazılır ?

Telif Hakları Genel Müdürlüğü Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı bir resmi kurumdur bu sebeple sunulacak dilekçelerin resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde kaleme alınması gerekmektedir. Kısaca açıklamak istiyoruz ;

Dilekçeler Türkçe olarak Türkçe Latin Harfleri kullanılarak boş temiz beyaz çizgisiz a4 kağıtlara siyah renk olarak yazılır ve tarih isim ıslak imzalı olarak kuruma sunulur.

Başka diller, başka karakterler, başka tür yazı ve renk tercihleri ve imzasız dilekçeler işlem görmezler.

Kurum yalnızca görev konusunda olan ve mevzuata uygun talepleri işleme alır, görev konusu dışında veya mevzuata uygun olmayan dilekçeler işlem görmez.

Dilekçe yazımına kurum idare makamına hitap ile başlanır, “Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğüne” hitabı makul ve yeterlidir. Dilekçe konusu en üst kısımda hitabın birkaç satır altına yazılır ve yazılı başvuru sebebinin bir cümle ile özetlenmesi yeterlidir. ” ……………… konusundaki istemimizin sunulmasından ibarettir.” gibi bir başlık yeterlidir.

Sonraki bölüm serbest metin bölümdür, burada açık anlaşılır biçimde makul bir sıralama ile kaleme alınmış paragraflar biçiminde; başvuru sebebinizin izahı , gerekli bilgiler ve açıklamaların sunulması , gerekçeler ve dayanakların sunulması , ekli belge ve mevzuat atıflarının sunulması , gerekli ise diğer detay bilgilerin sunulması ile metinin ana kısmı tamamlanır. Son paragrafta kurumdan taleplerinizi açık net anlaşılır biçimde ifade ettikten sonra tarih isim ve ıslak imza ile tamamlanarak kuruma şahsen sunulur.

Kuruma sunulacak tüm ek belgeler dilekçenin en alt kısmında numara sıralı olarak tanımlanmalıdır ve dilekçe ile beraber sunulmalıdır.

Tüm dilekçeler şahsen sunulur, bir kişinin başka bir kişi tarafından temsil edilebilmesi çeşitli şartlar ile mümkündür, 18 yaşından küçükleri verileri , vasi kayyım temsilci atanmış kişileri temsilcileri , tüm tüzel kişileri yasal yetkilileri , noterden temsil yetkisi vekaleti verilmiş ise vekiller ve avukatlar , vefat etmiş kişilerin birinci derece yakınları kuruma temsilen başvuru yapabilirler. Temsilen başvurularda temsil yetkisini gösterir belgelerin de kuruma sunulması gerekmektedir.

Telif Hakları Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği

Aşağıda metin olarak iki farklı Telif Hakları Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği sunulmuştur, birinci dilekçe boş şablon bir dilekçedir, kuruma yazılı başvurularınız için yukarıda açıklandığı biçimde metin oluşturarak kuruma sunabileceğiniz bir boş dilekçedir.

İkinci dilekçe ise hayali bir telif hakkı başvurusu için isteğe bağlı kayıt-tescil isteğini sunmakta olan bir dilekçedir. Benzer bir işlem için gerekli düzenlemeleri yaparak kuruma başvuru yapmak için kullanabilirsiniz. Belirtilen ek belgeler zorunlu değildir hayali bir başvurudur.

Aşağıdaki Telif Hakları Genel Müdürlüğü dilekçesi word ve pdf dosya türlerine metnin hemen altında indirilebilir biçimde yer almaktadır.

Telif Hakları , Fikri Mülkiyet Hakları , Fikri Sınai Haklar mevzuatlarını ve konu ile ilgili kanun kararname ve tüm mevzuat ile ilgili tüm sorumluluğun kayıtsız ve şartsız biçimde tarafınıza ait olduğunun bilincinde başvuru yapmanız gerektiğini hatırlatırız. bu sebeple tüm sorumluluğun tarafınızda olduğunun bilincinde ve gerekli araştırmaları yaptıktan sonra kuruma başvuru yapınız.

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı web sitesi , Edevlet Hizmetlerine erişim sayfası ve Telif Hakları genel müdürlüğü elektronik belge ve başvuru sistemi erişim linki yazı sonunda yer almaktadır.


Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Telif Hakları Genel Müdürlüğüne 


Dilekçe Konusu :
							Tarih : 
							İsim Soyisim :
							İmza :

EKLER : 
1-
---------------------------------------------
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Telif Hakları Genel Müdürlüğüne 


Dilekçe Konusu : İsteğe bağlı kayıt-tescil başvurumun sunulmasından ibarettir.	Yazarı ve fikri mülkiyet hakkı sahibi olduğum .......................................................... isimli ....................... türü eserin telif haklarını koruyabilme maksadı ile ................ tarihinde .......................... noterliği ............... yevmiye numarası ile düzenlenmiş olan tüm hakların tarafıma ait olduğunu belirtir beyanname dilekçe ekinde saygı ile sunulmuştur.

	Mevzuat gereği eserimin telif haklarını koruyabilmem ve kayıt-tescil edilmesi için kurumunuza müracat etme zaruretim hasıl olmuştur. 

	Tüm telif hakları mevzuatını  kurum mevzuatınızı , fikri mülkiyet ve sair mevzuatı okuduğumu , anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ederim.

	

	İsteğe bağlı kayıt – tescil müracatımın kurumunuzca usulünce işleme alınması için gereğini saygılarım ile arz ederim.

İsim Soyisim :
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası : 
Doğum Tarihi : 
Doğum Yeri :
Anne Adı : 
Baba Adı:
İkamet Adresi :
Ofis Adresi :
Telefon : 
Cep Telefonu :
Eposta Adresi  :

							Tarih : 
							İsim Soyisim :
							İmza :

EKLER : 
1- ...... Noterliği ........ Tarih ........... Yevmiye numaralı beyanname fotokopisi
2- ............................... İsimli Eserim
3- ............................... İsimli Eserimin kaydedildiği DVD Medya 3 Kopya
4- İsteğe Bağlı kayıt – tescil harc ödeme dekontu.
5- Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Fotokopisi
6- ............. Üniversitesi ............... Fakültesi .......... Bölümü ................. Lisans Diploması
7- ............. Üniversitesi ............... Enstitüsü .......... Bölümü ................. Yüksek Lisans Diploması
8- ............. Üniversitesi ............... Enstitüsü .......... Bölümü ................. Sanatta Yeterlilik Belgesi

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı web sitesi : https://www.ktb.gov.tr/

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Edevlet Hizmetlerine Erişim Linki : https://www.turkiye.gov.tr/kultur-ve-turizm-bakanligi

Telif Hakları Genel Müdürlüğü Ebelge Sistemi Edevlet Girişi ile erişimi mümkündür : https://online.telifhaklari.gov.tr/

Scroll to Top