Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Dilekçe Örneği

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Dilekçe Örneği Özelleştirme İdaresi Başkanlığına yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneği dir. Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olarak faaliyet göstermekte olan bir kamu kurumudur.

Temel görevi Devlet tarafından yürütülen iktisadi faaliyetler , işletme , varlık ve hizmetlerin daha büyük kamu faydası yatıracağı durumlarda bu kamu kuruluşlarının özel sektöre devrinin yapılması. Kamu yatırım ve hizmetlerinin işbirliği ile gerçekleştirilmesini sağlayacak özelleştirme uygulamalarını yapmak. Özelleştirme yolu ile kamu faydasını artıracak politikalar üretmek ve özelleştirme süreçlerini kamu faydasını gözeterek yürütmektir.

Özelleştirme İdaresi Adres ve İletişim Bilgileri

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Adresi : Ziya Gökalp Caddesi No : 80 ANKARA

Telefonu : +90 312 585 80 00

Faks Numarası : +90 312 585 80 51

Eposta Adresi : info@oib.gov.tr

Kep Adresi : ozellestirme@hs03.kep.tr

Websitesi : https://www.oib.gov.tr/

Özelleştirme İdaresi Başkanlığına dilekçe nasıl yazılır ?

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı bir kamu kurumudur. Bu sebeple tüm kamu kurumları ile yapıldığı gibi Özelleştirme İdaresine yapılacak yazılı başvurular da resmi dilekçe kurallarına uygun biçimde kaleme alınmalıdır.

Yazılacak dilekçeler Türkçe olarak yazılmalıdır, Türk dili ve dilbilgisi kurallarına uygun biçimde kaleme alınması gerekmektedir. Yazım yalnızca Türkçe Latin harfleri kullanılarak yapılabilir. Farklı diller ve farklı karakterler ile yazılan dilekçeler işlem görmez.

Dilekçeler boş temiz çizgisiz A4 beyaz kağıtlara siyah yazı ile düzenlenmelidir, ıslak imzalı olarak şahsen sunulmalıdır.

Dilekçe yazımına kurum idare makamına hitap ile başlanır “Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığına” hitabı tam ve makuldür. Dilekçe konusu yazılması önerilir, dilekçe konusu yazılı başvuru sebebinin bir cümle ile özetlenmesidir.

Dilekçe yazımına serbest metin bölümü ile devam edilir, burada makul açık net belirli bir akış içerecek paragraflar düzeninde yazılı başvuru sebebinizin izahı , gerekli bilgilerin sunulması , gerekçe ve dayanakların sunulması , belge atıfları ve mevzuat atıflarının sunulması , gerekli diğer detay bilgilerin sunulması ile genel tüm bilgiler sunulmuş olur. Son paragrafta ise kurumdan istemlerinizi kaleme alarak serbest metin bölümü tamamlayınız.

Daha sonra tarih , isim soyisim veya tüzel kişi ünvanı kaşe mühür ve ıslak imza ile resmi dilekçenizi oluşturarak kuruma şahsen sununuz.

Dilekçeler şahsen sunulmalıdır, 3. kişilerin dilekçe sunabilmesi temsil yetkisine bağlıdır. 18 yaşından küçüklerin velileri , vasi temsilci yada kayyum atanan kişilerin temsilcileri , tüzel kişilerin yasal yetkilileri ve vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiler temsilen başvuru yapabilirler.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Dilekçe Örneği

Aşağıda şablon bir hazır Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Dilekçe Örneği yer almaktadır Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Dilekçesi yukarıda izah olunan biçimde kaleme alındıktan sonra ıslak imzalı olarak şahsen kuruma sunulabilir. Word ve PDF dosya türlerinde örnek dilekçe metnin hemen altında paylaşılmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığına Dilekçe Konusu : 	Yukarıda izah olunan istemlerimiz ile ilgili gereğini saygılarımız ile arz ederiz.


							Tarih : 
		
					İsim Soyisim / Ünvan :	

					Kaşe Mühür / İmza :

EKLER :
1-
2-
3-
4-

Scroll to Top