Rekabet Kurumu Dilekçe Örneği

Rekabet Kurumu Dilekçe Örneği Rekabet Kurumuna yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneği dir. Rekabet Kurumu ticarette adil rekabetin kamu yararına tesis edilmesini denetleyen ve yöneten kamu kurumudur.

Rekabet Kurumu sermaye şirketlerinin bulundukları sektörlerde adil rekabet koşullarına göre faaliyetlerini göstermeleri için denetim vazifesini yerine getirmektedir, Kamu yararına sürdürülebilir ve adil bir rekabet ortamının oluşması piyasada oluşacak fiyatların kamu lehine seyretmesini olanaklı kılar. Ayrıca sektörlerdeki oyuncuların kartelleşmesini ve tekelleşmesini sağlamanın serbest piyasa ekonomisinde en makul yöntemi piyasa ve rekabet denetimidir.

Bir şirket rakiplerinden finansman olarak çok daha üst seviyedeyse piyasa bozucu hamleler yaparak rakiplerinin dayanma gücünü bitirerek tekelleşme niyetlisi olabilir, yada birden çok şirket ortak fiyatlar belirleyerek tekelleşme yoluna gidebilir, bu gibi durumları önlemek için adil rekabet ortamının tesis edilmesi için Rekabet Kurumunun denetim vazifesi devreye girer ve Tüketicilerin yararı , rakiplerin adil bir şekilde mücadele etmesini sağlayacak önlemleri alır ve uygulanmasını sağlar.

Rekabeti sınırlayan anlaşmaları , hakim durumun kötüye kullanılması , şirket birleşmelerinde rekabet şartlarının zayıflamasının önlenmesi gibi denetim konuları da yine Rekabet Kurumu tarafından gerçekleştirilmektedir.

Rekabet Kurumu Adres ve İletişim Bilgileri

Rekabet Kurumu Merkez Adresi : Bilkent Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No:9 ÇANKAYA / ANKARA

Telefonu : +90 312 291 44 44

Faks Numarası : +90 312 266 79 20

KEP Adresi : rekabetkurumu@hs01.kep.tr

Websitesi : https://www.rekabet.gov.tr/

Rekabet Kurumu İstanbul Adresi : Yenibosna Merkez Mah. 1. Asena Sk.
Prime İstanbul No:15 E Blok Kat: 12 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL

Telefonu : +90 212 243 33 86

Rekabet Kurumuna dilekçe nasıl yazılır ?

Rekabet Kurumu bir resmi kurumdur, tüm kamu kurumlarında olduğu gibi Rekabet Kurumu Dilekçesi yazılırken resmi dilekçe yazım kurallarına uygun dilekçeler yazılması gerekmektedir. Kısaca açıklayalım;

Dilekçe Türkçe olarak yazılmalıdır, Türkçe Latin harfler kullanılmalıdır, yazı boş temiz a4 beyaz çizgisiz kağıtlar kullanılarak genel geçerli yazı tipleri ve boyutları kullanılarak yazılmalıdır, yazı rengi siyah olmalıdır. Farklı dil, farklı karakterler ve farklı tür kağıtlar kullanılmamalıdır.

Dilekçe kurumun görev konusunda ve mevzuata uygun olmalıdır, görev alanı dışındaki konularda veya mevzuat ile çelişen başvurular işlem görmez.

Yani Tüketicinin bir işletme ile ilgili bireysel şikayeti Tüketici Hakem Heyetleri veya Adliyelerin görev alanına girmektedir. Rekabet Kurumu mevzuattaki görevleri ile ilgili sorumludur, mevzuat ataştırması da yaparak yalnızca Piyasadaki rekabet koşullarının oluşmasına muhalif durumlarda Rekabet Kurumuna şikayet yada bildirim yapılması makuldür. Tüketici Bireysel sorunları Rekabet Kurumunun görev konusu değildir.

Dilekçe metnini oluştururken en üste kurum idare makamına hitap yazılır, “Rekabet Kurumu Başkanlığına” makuldür, dilekçe konusu yazılması önerilir dilekçe ile başvuru sebebinin bir cümle ile özetlenmesi olarak düşünülmelidir.

Metin kısmı serbest yazıdır, paragraflara ayrılmış makul bir akış içeren bir planlama ile yazılı başvuru sebebinizi , gerekçe ve dayanaklarınızı , sunulması gereken bilgileri , belge atıfları ve mevzuat atıflarını , gerekli diğer detay bilgileri ayrı paragraflarda net açık anlaşılır kısa cümleler ile yazdıktan sonra son paragrafta kurumdan istemlerinizi kaleme alınız ve ıslak imzalı olarak kuruma şahsen sununuz.

Temsilen dilekçe sunulması şartlara bağlıdır noter vekaletnamesi ile yetkilendirilmiş vekil kişiler , mali müşavirler veya avukatlar , 18 yaşından küçüklerin velileri , vasi kayyım temsilci ataması yapılanlar için temsilcileri , tüm tüzel kişiler için yasal yetkilileri temsilen başvuru yapabilir, bu şartlar dışında 3. kişiler kuruma yazılı müracat yapamaz. Temsilen başvurularda temsil yetkisini gösterir resmi belge dilekçe ekinde sunulmalıdır.

Rekabet Kurumu Dilekçe Örneği

Aşağıda örnek Rekabet Kurumu Dilekçe Örneği yer almaktadır Rekabet Kurumu Dilekçesi kaleme alırken yukarıda izah etmiş olduğumuz yapıda bir dilekçe oluşturarak kuruma ıslak imzalı olarak şahsen sununuz.

Dilekçe örneği word ve pdf dosya türlerinde yazının altında paylaşılmıştır.

Yapacağınız başvurunun kendi sorumluluğunuzda olduğu ve gerekli mevzuat araştırması yaparak başvurmanız gerektiğini , oluşacak tüm sonuçların tamamen sizin sorumluluğunuzda olduğunu , gerekli durumda bir Avukattan ve Mali Müşavirden danışmanlık almanız gerektiğinin önemli olduğunu hatırlatırız.

Rekabet Kurumu Başkanlığına 


Dilekçe Konusu :

	Yukarıda izah etmiş olduğumuz istemlerimiz ile ilgili gereğini saygılarımız ile arz ederiz.


							Tarih :
						
					İsim Soyisim / Ünvan : 

					Kaşe Mühür / İmza  :


EKLER :
1-
2-
3-
Scroll to Top