İl Seçim Kurulu Dilekçe Örneği

İl Seçim Kurulu Dilekçe Örneği İl seçim kurullarına yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneğidir. İl Seçim Kurulları kamu kurumlarıdır ve Yüksek Seçim Kuruluna bağlı faaliyet göstermektedirler. İlçe Seçim Kurulları bağlı oldukları İlin seçim kuruluna bağlı olarak görevlerini yaparlar.

İl Seçim Kurulları kendi il sınırları içerisinde yapılacak olan seçimlerin düzenlenmesi , adil , şeffat , dürüst bir seçimin sağlanması , ilçelerdeki sayım sonuçlarının toplanarak il genelindeki toplum terichlerinin Yüksek Seçim Kuruluna raporlanması , seçim güvenliği gibi seçim konusundaki tüm yönetim vazifelerini kamu adına yerine getiren kurullardır. Ayrıca İlçe Seçim Kurullarının tüm vazifeleri ile ilgili de idari sorumlulukları ve denetim yetkileri bulunmaktadır.

Tüm başvuru ve sonuçlarınızın tamamen kendi sorumluluğunuzda olduğunu ve hukuk eğitiminiz yoksa bir avukattan hukuki danışmanlık almanızın son derece faydalı olacağını kesinlikle unutmayınız.

İl Seçim Kurulu Adres ve İletişim Bilgileri

İl Seçim Kurulları her coğrafi idari il için birer tane belirlenir , üyeler en üst derece hakimler ve diğer kamu görevlileri arasından Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen kamu görevlileridir.

İl Seçim Kurulları görevlilerin görevlerini yapabilecekleri çalışma alanları ve arşivlenecek oy pusulaları gibi matbu belgelerin saklanabileceği güvenli alanları da bulunan tanımlı görev alanları atanmış olarak faaliyet gösterirler ve kurul görev alanları yüksek güvenlik seviyesine sahiptir ve kamu kolluk güçleri tarafından güvenlikleri tertip edilir.

İl ve İlçe Seçim Kurulu görev alanlarına siyasi parti müşahit ve gözlemcileri belirli mevzuat hükümlerine göre şahitlik ve kamu adına denetim vazifesi ile izlemci olarak katılabilir, Herhangi bir görevi olmayan sivil kişilerin kurul alanlarında seçim zamanı bulunmaları pek uygun değildir.

İl ve İlçe Seçim Kurulu adres ve iletişim bilgilerine erişmek için Yüksek Seçim Kurulu websitesi üzerinde yer alan taşra teşkilatı iletişim sayfasına erişmeniz mümkündür. Türkiye haritası üzerinde yer alan il bölgelerine tıklanarak o ilin il seçim kurulu ve ilçe seçim kurullarının adres ve iletişim bilgilerine erişilmesi mümkündür. https://www.ysk.gov.tr/tr/tasra-iletisim

İl Seçim Kuruluna Dilekçe Nasıl Yazılır ?

İl Seçim Kurulları Cumhurbaşkanlığına bağlı Yüksek Seçim Kuruluna bağlı olarak faaliyet gösteren kamu tüzel kişilikleridir, bu sebeple yazılacak dilekçelerin resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde kaleme alınması gerekmektedir. Kısaca hatırlatmak gerekirse;

Yazılacak dilekçeler Türkçe dili ile yazılmalıdır , Türk Dili ve Dilbilgisi kurallarına uygun biçimde kaleme alınmalıdır. Yazım esnasında Türkçe Latin harfler kullanılmalıdır. Dilekçe elyazısı veya herhangi bir yazım sistemi ile kağıda dökülebilir, yazım rengi siyah olmalıdır. Kullanılacak kağıt boş temiz beyaz çizgisiz A4 kağıt olmalıdır ve yalnızca kağıdın bir yüzü yazım için kullanılmalıdır.

Türkçe dışındaki diller , Latin Türkçe harfler dışındaki harf türleri kullanılarak yazılan dilekçeler işlem görmezler. Yazının makul okunabilir resmi boyutlar içerisindeki boyutlarda olması gerekmektedir. Kullanılacak mürekkep hızlı kuruyan akmayan bir mürekkep olmalıdır. Yazı ve Kullanılan kağıt nem ve ışıktan etkilenmeden uzun yıllar okunabilir yapıda olmalıdır.

Tüm resmi dilekçelerde olduğu gibi İl Seçim kuruluna sunulacak dilekçelerde de bireysel temsil sözkonusudur yani dilekçe yazan kişin ıslak imzası ile tescil olur ve ilgili kişi tarafından kuruma sunulur. Temsilen dilekçe verilebilmesi aşağıdaki şartlara bağlıdır.

18 yaşından küçükler için velileri , vasi kayyım yada temsilci atanan kişiler için temsilcileri , tüm tüzel kişiler siyasi partiler partilerin örgütleri için seçilmiş yada atanmış temsil yetkisi bulunan kişiler dilekçe sunabilirler. Bunun dışındaki tüm durumlarda temsil yetkisini gösterir resmi belge aslı yada noterden düzenlenmiş ve il seçim kurulu ile resmi yazışmalarda temsil vekaleti verilmiş vekaletname ile temsilen başvuru yapılabilir. Bunun dışında hiçbir koşulda üçünçü kişilerin temsilen bir başka kişi adına dilekçe verme şansı yoktur.

Dilekçe yazımında öncelikle hitap makamı yazılır konu olan dilekçede “Türkiye Cumhuriyeti ……………………. İl Seçim Kurulu Başkanlığına” kısa hitabı yada “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı ………………. İl Seçim Kurulu Başkanlığına” hitabı uygundur.

Daha sonra dilekçe konusu yazılması tavsiye edilmektedir, burada temel yazılı başvuru sebebinizi bir cümle ifade etmeniz beklenmektedir.

Belge numarası başlığı tercihe bağlıdır, resmi belgeler belge kabul numarası , belge numarası , arşiv numarası , evrak kabul numarası benzeri belge tanımlayıcı yada arşiv numaraları ile takip edildiğinden belge numarası bilgisine yer verilmesinde sakınca yoktur. Burada kendi kurumunuzun belge numarası varsa kendi kurum belge numaranızı yazmanızda sakınca yoktur, İl seçim kurulunca atanacak numara için ayrı bir başlık da bırakmanızda sakınca yoktur.

Daha sonra serbest metin bölüm yani dilekçe metin kısmı gelmektedir, burada başvuru sebebinizin izahı ile yazıma başlayarak , yazılı başvurunuzun gerekçesini ve dayanaklarını belirterek yazıma devam edebilirsiniz, sunmanız gereken detay bilgileri belge tanımlarını ve atıflarınız yani detay bilgileri sunarak devam ediniz , gerekli yazılması gereken konuları da belirttikten sonra en son paragrafta kurumdan istemlerinizi yazarak dilekçenizi tamamlayınız.

Tüzel kişilerin ve Siyasi Parti temsilcilerinin kurumun renkli antetli kağıdına çıktı alarak resmi mühür kaşe imzalı olarak sunmaları tavsiye edilmektedir.

İl Seçim Kurulu Dilekçe Örneği

Aşağıda boş şablon bir İl Seçim Kurulu Dilekçe Örneği bulunmaktadır, ilk sayfa dilekçe ikinci sayfadaki örnek ise teslim alındı bilgisi taşımaktadır. İhtiyacınıza göre gerekli gördüğünüz metin üzerinde gerekli metinleri oluşturarak dilekçenizi hazırlayınız ve kuruma şahsen sununuz.

Teslim alındığına dair mühür yada yazı istenebildiği düşünülerek aşağıdaki örnek dilekçelerde bu bilgiye de yer verilmiştir.

İl , İlçe ve Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak başvuruların hukuki neticeleri olabileceği unutulmamalıdır. Bu sebeple yazılı başvurulardan önce tüm mevzuat ve literatür araştırmasını dilekçe sahibi olarak eksiksiz olarak kendiniz yapmanız gerektiğini unutmayınız. Hukuk eğitiminiz yok ise bir Avukattan hukuki görüş ve hukuki danışmanlık almanız gerekebileceğini de kesinlikle unutmayınız. Tüm dilekçeler ile ilgili ulaşabileceğiniz yada ulaşamayacağınız olumlu yada olumsuz ve hukuki neticelerin tamamından kendinizin sorumlu olduğunuzun bilincinde olarak başvuru yapınız.
Türkiye Cumhuriyeti ............ İl Seçim Kurulu Başkanlığına 
Dilekçe Konusu : (Dilekçe Konusu)

Belge No : 

(Dilekçenizi başvuru sebebinin izahı , gerekçe ve dayanaklar , bilgiler belge tanımları ve atıfları , istemlerin sunulması gibi makul ve anlaşılır paragraflar biçiminde kaleme alınız.)
			
							Tarih : 
							(İsim / Ünvan):
							(Kaşe Mühür)
							(İmza)EKLER :
1- (Eklenecek belgeleri numara sıralı olarak belirtiniz ve dilekçeye ekleyiniz.)
2-
3-
4-
5-Türkiye Cumhuriyeti ............  İl Seçim Kurulu Başkanlığına , .........................
Dilekçe Konusu : (Dilekçe Konusu)

Belge No : 

(Dilekçenizi başvuru sebebinin izahı , gerekçe ve dayanaklar , bilgiler belge tanımları ve atıfları , istemlerin sunulması gibi makul ve anlaşılır paragraflar biçiminde kaleme alınız.)
			
							Tarih : 
							(İsim / Ünvan):
							(Kaşe Mühür)
							(İmza)EKLER :
1- (Eklenecek belgeleri numara sıralı olarak belirtiniz ve dilekçeye ekleyiniz.)
2-
3-
4-
5-TESLİM ALINDI BİLGİLENDİRMESİ : 

Yukarıda yazılı dilekçe  .................................. İl Seçim Kurulu Başkanlığına ..................... Günü ..................... Saatinde teslim edilmiştir. ......................... numaralı evrak kayıt numarası ile Sayın ................................................ tarafından teslim alınmıştır.

						Teslim Alan : 
						İmza : 

Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu Web Sitesi Erişim Linki : https://www.ysk.gov.tr/

Scroll to Top