Kamu İhale Kurumu Dilekçe Örneği

Kamu İhale Kurumu Dilekçe Örneği Kamu İhale Kurumuna yapılacak yazılı başvurularız için dilekçe örneğidir. Kamu İhale Kurumu kamu ihalelerinin açık , tüm katılımcılara eşit mesafede duran , şeffaf ve azami kamu yararı ve müteşebbislere yapıcı rekabet ortamı sağlayacak biçimde adalet ile yapılmasından sorumlu olan kamu kurumudur.

Kamu İhaleleri genel olarak mal alımı yada hizmet alımı çerçevesinde olmaktadır, kurumların ihale şartnameleri , katılım şartları ve benzeri ihale bilgilerinin yer aldığı belgeler kurumun elektronik sisteminde yayınlanır ve bu sayede katılımcılar kolaylıkla ihale bilgilerine , mevzuatlara , ihale şartlarına erişebilirler ve ihaleye katılabilirler.

İhalelere tekliflerini yine çevrim içi olarak sunabilirler ve yapıcı rekabet koşulları çerçevesinde açık artırma veya açık eksitme ihalelerde tekliflerini güncelleyerek ihale sürecine dahil olabilirler.

Kamu İhale Kurumu Adres ve İletişim Bilgileri

KİK Merkez Bina Adresi : Kamu İhale Kurumu Mevlana Bulvarı Konya Çevre Yolu No:186 BALGAT / ANKARA

Telefonu : +90 312 218 45 00

Kep Adresi : kik@hs01.kep.tr

Websitesi : https://www.kik.gov.tr/

Kamu İhale Kurumuna Dilekçe Nasıl Yazılır ?

Kamu İhale Kurumu bir kamu kurumudur ve yazılacak dilekçelerin resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde kaleme alınması zorunludur. Resmi Dilekçelerin fiziki ve metin şartlarını kısaca hatırlatmak istiyoruz.

Dilekçeler boş temiz çizgisiz beyaz A4 boyutunda kağıtlar kullanılarak yazılmalıdır ve kağıtların yalnızca bir yüzüne yazı yazılmalıdır, çok sayfalı dilekçeler sayfa numaralı olarak düzenlenmelidir. Kalıcı siyah mürekkep kullanılarak metin yazılmalıdır, yazı elyazısı veya herhangi bir baskı sistemi ile yazılabilir. Kullanılacak mürekkebin hızlı kuruyan , kalıcı , ısı ve nemden etkilenmeyen bir mürekkep olması gerekmektedir. Yazı üzerindeki metin tek bir renk ve tek bir yazı tipi ile yazılmalıdır. Elyazısı ile dilekçe yazımı da mümkündür.

Yalnızca Türkçe yazılmış dilekçeler kabul edilmektedir ve Türk dili ve dilbilgisi kurallarına uygun biçimde metin düzenlenmelidir. Yazım yalnızca Türkçe latin harfler ile yazılmalıdır. Yabancı dilde dilekçeler veya Türkçe latin harfleri dışındaki yazı tipleri kabul edilmez. Makul boyutlarda ve evrensel geçerli fontlar kullanılarak dilekçe yazılmalıdır.

Dilekçe yazımına kurum ünvanı yazılmalıdır “Türkiye Cumhuriyeti Kamu İhale Kurumu Başkanlığına” hitabı makuldür ve kullanılabilir. Dilekçe konusu yazılması önerilmektedir ve bu bilgi temel başvuru sebebinizin bir cümle ile ifade edilmesi anlamına gelmektedir. Belge No veya Evrak Kayıt no bilgileri tercihe bağlıdır belge no kendi kurumunuz içerisindeki belge numarası bilgisini içermelidir, Evrak kayıt no KİK tarafından sunulacak kabul edilen belgeye verilen evrak numarası yazımı için boş bırakılmalıdır.

Sonraki bölüm dilekçe metin bölümüdür burada makul anlamlı ve belirli bir metin akışı içeren paragraflara ayrılmış biçimde başvuru sebebinizin sunulması , başvuru konusundaki gerekçeniz ve dayanaklarınız , sunulması gereken detay bilgiler ve gerekiyorsa diğer izahlarınızın sunulması olarak devam etmelidir. En son paragraf kuruma istemlerinizin sunulması içindir, burada açık net ifadeler ile tüm taleplerinizi kuruma iletiniz.

Dilekçenin ıslak imzalı olarak dilekçe sahibi tarafından kuruma şahsen sunulması gerekmektedir. Temsilen dilekçe sunulabilmesi için belirli şartlar bulunmaktadır, 18 yaşından küçükler için velileri , vasi kayyım yada kanuni temsilci atanmış kişiler için temsilcileri , tüzel kişiler için yasal yetkilileri başvuru yapabilirler. Bu ve bunun dışındaki temsilen başvurularda temsil yetkisini gösterir resmi belgenin sunulması veya noterden vekaletname alınmış olması gerekmektedir.

Kurumun yalnızca mevzuata uygun olan ve kurumun görev konusu ile ilgili konularda dilekçeleri işeleme alacağını , mevzuata uygun olamayan başvuruları ve kurumun görev konusunda olmayan dilekçeler ile ilgili işlem yapamayacağını unutmayınız.

Ayrıca başvurunuz ile ilgili tüm sorumluluğun tarafınızda olduğunu da unutmayınız.

Kamu İhale Kurumu Dilekçe Örneği

Aşağıda boş şablon örnek bir Kamu İhale Kurumu Dilekçesi yer almaktadır. Parantez içerisindeki açıklamları okuyunuz, anlayınız ve sildikten sonra ilgili yere yukarıda izah olunan biçimde gerekli metinleri KİK dilekçenizi kaleme alınız. Yazının hemen altında word ve pdf dosya türlerinde indirilebilir dilekçeler sunulmuştur.

Yazının son kısmında EKAP platformu erişim linki ve EDevlet üzerinden sunulmakta olan Kamu İhale Kurumu hizmetlerine erişim sayfasının linki de yer almaktadır.

Yapacağınız yazılı başvurularda tüm sorumluluğun yani ulaşabileceğiniz yada ulaşamayacağınız tüm neticelerin tarafınızın sorumluluğunda olduğunun bilincinde olunuz. Bu sayfa dahil internet üzerinde ulaştığınız tüm bilgilerin eski , güncel olmayan , yanlış veya yanıltıcı bilgiler içeriyor olabileceğinin bilincinde olunuz. Bu sebeple tek ve tüm sorumluluk sahibi olarak tüm mevzuat ve literatür araştırmasını kendiniz yaparak başvurunuz ve sonucu hakkındaki tüm detayların bilincinde olarak başvurunuzu yapınız.
Türkiye Cumhuriyeti Kamu İhale Kurumu Başkanlığına ,


Belge No : (Kullanılıyorsa Kurumunuzdaki Belge Numarası )
Evrak Kayıt No: (Boş bırakınız KİK evrak kayıt numarası olarak kullanılabilir)(Paragraf biçiminde başvuru sebebinizi izah ediniz.)

(Paragraf biçiminde gerekçe ve dayanaklarınızı izah ediniz.)

(Paragraf biçiminde varsa gerekli bilgileri sununuz, belge atıfları varsa belirtiniz.)

(Paragraf biçiminde varsa izah edilmesi gereken husus ve detayları sununuz.)

(Son paragrafta kurumdan tüm istemlerinizi ifade ediniz.)


	


	Yukarıza izah etmiş olduğumuz istemlerimiz ile ilgili gereğini saygılarımız ile arz ederiz.


						Tarih : (Dilekçe sunma tarihi)
						İsim Soyisim : (Yetkili Adı )
						Ünvan : (varsa Kurum Ünvanı)
						Kaşe Mühür : (Kurum ise )
						İmza : (Islak İmza)
EKLER :
1-(Ekli belgeleri numaralı bir liste olarak iletiniz, Belge tanımı , sayfa sayısı)
2-
3-
4-
5-	

Türkiye Cumhuriyeti Kamu İhale Kurumu tarafından edevlet hizmetleri üzerinden sunulmakta olan çevrimiçi hizmetlerine erişim sayfası linki : https://www.turkiye.gov.tr/kamu-ihale-kurumu

Elektronik Kamu Alımları Platformuna Erişim Linki : https://ekap.kik.gov.tr/

Scroll to Top