Banka Haciz Kaldırma Talep Dilekçesi

Banka Haciz Kaldırma Talep Dilekçesi banka tarafından haciz koyulmuş olan bir menkul yada gayrımenkul üzerindeki hacizin kaldırılması için sunulması gerekli olan dilekçedir.

Haciz kelimesi haczedilmekten gelmektedir, bir maddi alacağa karşılık borçlunun maddi değeri olan bir varlığının teminat olarak alınması veya satılarak borçuna karşılık edilmesi olarak tanımlanması mümkündür.

Haciz ile ipotek yada rehin birbiri ile karıştırılmamalıdır, ipotek bir maddi borçun güvencesi olarak bir menkul yada gayrımenkulün güvence gösterilmesidir. Rehin ise daha çok taşıtlarda kullanılan bir ipotek türüdür ve kredili alımlarda taşıt sahibi tarafından kullanılırken satışı veya devri münkün olmamaktadır.

Haciz ise mahkemeler tarafından yürütülen ve icra konusu olmuş bir borç karşılığında bir menkul yada gayrımenkulün haczedilmesi anlamına gelmektedir. Burada mevzuat eşyanın türüne göre farklı uygulamalar barındırsa da yasal süreler içerisinde borçlu borcunu , yargılama giderlerini , yasal faizleri ve alacaklının takdir olunan zararını eksiksiz ödemesi koşulu ile hacizi kaldırabilir.

Banka hacizi nedir ?

Banka hacizleri genellikle banka borçları dolayısı ile yine hukuk yolu izlenerek alınan resmi işlemlerdir ve bankanın hacizi resmi ve mevzuata uygun bir işlemdir.

Banka bir alacağının ödenememesi ve ilgili borcun gecikebileceği makul sürenin aşılması , borçlunun bir yeniden yapılandırma vb çözüm ile borcunu ödemeye başlamaması gibi durumlarda bankalar çare olarak haciz yoluna gitmektedir.

Banka hacizi ne zaman kaldırılabilir ?

Banka hacizi borcun tamamı ödendikten sonra veya bankanın makul bulacağı başka bir güvence sunulmasından sonra kaldırılabilir, ama genel olarak banka hacizi borcun tamamı ödendikten sonra kaldırılmaktadır.

Örneğin banka haciz işlemi yapılmış bir gayrımenkuldeki hacizi kaldırmak için borcu ödemeniz veya en az toplam borç değeri kadar nakit değeri olan başka bir güvence sunmanız gerekmektedir.

Bu güvence genel olarak bloke edilen mevduat hesaplar olarak kabul edilebilmektedir. Yani haciz konusu borç tutarı kadar bankada bloke edilmiş nakit değeri olan tutarı güvence olarak sunmanız koşulu ile genellikle haciz kaldırılabilmektedir.

Banka hacizi ne zaman kaldırılamaz ?

Banka hacizi konusunda açılmış bir ticari dava yada hukuk davası var ise hacizin kaldırılması genellikle mümkün olmamaktadır, ilgili haciz işlemini bağlayan bir hukuki dava dosyası varsa genellikle kapatılamaz.

Haciz konusu borç ödenmemişse kaldırılamaz.

Haciz konusu borcu karşılayacak bir maddi güvence alternatifi sunulmadan haciz kaldırılamaz.

Banka hacizi nasıl kaldırılır ?

Banka hacizi ilgili borcun ödenmesi veya karşılığında kabul edilir bir güvence sunulmasının ardından ilgili bankaya yazılı başvuru yapılarak kaldırılabilir.

Haciz edilen eşyanın türüne göre bankanın resmi bir yazı sunması ile ilgili menkul yada gayrımenkulün kamu adına haciz işlemini yapan kuruma müracat edilerek haciz kaldırılabilir.

Bazı haciz konularında banka veya vekil avukatının işlem yapması gerekebilir, bazı haciz konularında bankanın vereceği resmi yazı yeterli olabilmektedir. Haciz konusu emtia nın menkul yada gayrımenkul oluşuna göre hangi kurumdan ne işlem yapılması gerektiği konusunda mevzuat araştırması yapmanız menfaatinizedir.

genel olarak en yaygın haciz edilen menkul ve gayrımenkuller ; Gayrımenkuller bağlı oldukları tapu müdürlüklerinden , motorlu taşıtlar emniyet müdürlüklerinden , diğer her çeşit emtia için icra daireleri ile görüşülmesi önerilmektedir.

Banka Haciz Kaldırma Talep Dilekçesi nasıl yazılır ?

Banka haciz kaldırma dilekçesi ilgili banka şubesi müdülük makamına hitaben yazılmalıdır. Resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde kalame alınmalıdır.

Kısaca hatırlatmak gerekirse boş temiz çizgisiz a4 kağıda kalıcı siyah mürekkep ile okunaklı el yazısı veya herhangi bir yazı sistemi ile dilekçe yazılabilir. Genel geçerli yazı tipleri ve makul font boyutu kullanılması gerekmektedir.

Yazı dili Türkçedir, Türk dili ve dilbilgisi kurallarına uygun dilekçeler sunulmalıdır.

Hitap makamından sonra dilekçe konusu yazılması önerilir ve dilekçe konusu yazılı başvuru sebebinizin bir cümle ile ifade edilmesidir.

Sonraki kısım dilekçe metin kısmıdır, paragraflara ayrılmış serbest metin biçimde sırası ile başvuru sebebinizi , gerekli bilgileri sunduktan sonra isteminizi ileterek dilekçeyi tamamlayınız.

Dilekçenin banka şubesine sunulduğu tarih atılmış olmalıdır ve ıslak imzalı olarak başvuru yapan kişi tarafından şahsen sunulmalıdır.

Tüzel kişileri yasal yetkilileri , vefat etmiş kişileri 1. derece yakınları, 18 yaşından küçükleri velileri , vasi kayyım yada temsilci atanmış kişileri yasal temsilcileri temsil edebilir. bunun dışında temsilen başvurularda noter vekaletnamesi zorunludur.

Banka Haciz Kaldırma Talep Dilekçesi

Aşağıda bankaya sunabileceğiniz örnek bir haciz kaldırma talebi dilekçesi yer almaktadır. Banka ünvanı şube adı haciz konusu hesap ve diğer bilgileri kendi durumunuzu izah eder biçimde doldurunuz. Noktalı boşlukları dikkat ile doldurunuz.

Islak imzalı olarak ilgili şubeye şahsen sununuz ve işlemleri bankanın yönlendirmesi ile devam ediniz.

Aşağıdaki örnek dilekçenin hemen altında word ve pdf dosya türleri ile örnek dilekçe indirilebilir durumdadır, bilgisayarınıza indirirerek düzenleyip çıktı alabilirsiniz.
.................... Bankası ................ Şube Müdürlüğüne


Dilekçe konusu : Haciz kaldırma istemimin sunulmasından ibarettir.	Bankanızın aşağıda belirtmiş ........................... konulu  ................... nolu banka hesabındaki borcum sebebi ile ................................ İcra Müdürlüğü ................. Tarih ............. Dosya numarası ile aşağıda bilgilerini sunmuş olduğum .......................... haciz konmuştur.

	.................. Tarihi itibarı ile bankanıza tüm borcumu ödediğimi ve hiçbir borcumun bulunmadığını bilgilerinize sunarım.

	İlgili hacizin kaldırılması için gereğini saygılarım ile arz ederim.


			
TC Kimlik No :
İsim Soyisim :
Hesap No : 
........... Müdürlüğü : 
Dosya No : 
Tarih : 
Tapu Bilgileri : 
İletişim Telefonu :
Eposta Adresi : 	
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
								Tarih : 
								İsim Soyisim :
								İmza :


Türkiye Cumhuriyeti Bankalar Birliği Web Sitesi : https://www.tbb.org.tr/tr

Scroll to Top