Bireysel Kredi Erken Kapatma Dilekçesi

Bireysel Kredi Erken Kapatma Dilekçesi kullanılmış olan Bireysel kredinin erken kapatılması için bankaya sunulması gerekli olan dilekçe dir. Yazımızda bireysel kredi kapatma işlemini kısaca izah edecek ve sunmanız gereken dilekçe örneğini paylaşacağız.

Bireysel Kredi Nedir ?

Bireysel Kredi kişilerin bireysel ihtiyaçlarını karşılamak için kullanacakları kredi türünün genel adıdır. Bireysel krediler isminden de anlaşılabileceği gibi bireysel maddi ihtiyaçların giderilmesi için kullandırılan kredilerdir, bankacılık mevzuatında da adı bu yüzden bireysel kredidir.

Bireysel krediler ticari maksatlarla kullanılmamalıdır, her ne kadar kredi kullanılınca ne maksat ile kullanılacağına birey kendi karar verse de ticari maksatla bireysel kredi kullanılması sakıncalıdır.

En yaygın olarak evlilik, satınalma ihtiyaçları , eğitim , kişisel finansman gerekliliği, beklenen bir maddi alacağın gecikmesi, başka bir borcun ödenmesi gibi temel bireysel ihtiyaçlar genel kullanım sebepleridir.

Bireysel krediler kamu ve özel bankalar tarafından kişilere sağlanan finansman alternatiflerinin en yaygın olanlarıdır.

Kimler Bireysel Kredi Alabilir ?

Bankaların bireysel kredi kullandırma kriterleri değişkendir fakat genel olarak başka kredi borcu bulunmayan veya gelirine oranla hayatın olağan akışındaki masrafları sonucunda kullanacağı kredinin taksitlerini yaşam kalitesini bozmadan ödeyebileceği kanaati bulunan banka müşterileri bireysel kredi alabilirler.

Ayrıca ülkemizde finansal borçları ödeme istikrarını , kredi ve kredi kartı limitlerini kişisel bilgileri gizleyerek bankacılık ve finans sektöründeki borç ve ödeme kayıtlarına göre raporlayan findeks sistemi de bankalar için bir referans sistemidir. Kişinin halihazırdaki kredi ve kredi kartı borç ödeme alışkanlığı ve dönemlik borç durumunu rapor olarak sunan findeks raporu kişinin borç ve ödeme durumlarını kolaylıkla görebilmekte ve findeks raporuna göre bireysel kredi kullandırım tercihini düzenleyebilmektedir.

Ayrıca birçok banka müşterilerine hazır kredi teklifleri de sunabilmektedir , hazır kredi limiti bulunan müşteriler tüm kanallardan hızlıca onay süreci de olmadan kredi kullanabilmektedir.

Tabi mevzuata göre akli melekelerinin yerinde olması, bankacılık mevzuatına göre kredi kullanmasına bir mani bulunmaması da gerekmektedir. 18 yaşından küçükler veya vasi ataması yapılmış kişilerin yasal temsilcilerinin başvuru yapması gerekmektedir.

Kimler Bireysel Kredi Alamaz ?

Genel olarak bireysel kredi kullanılamaması durumu halihazırdaki borç ve ödeme durumlarından kaynaklanmaktadır. Yani gelirine oranla borçlarının ödenmemesi veya ilerki dönemde yeni kredi sebebi ile ödeme zorluğu yaşanabileceği kanaati oluşması bireysel kredinin sunulmamasının başlıca sebebidir.

Yani bankalar finans kuruluşlarıdır ve geri ödenmesinde makulün üzerinde risk taşıyan kredileri kullanmama takdirini kullanmaktadırlar.

Ayrıca 18 yaşından küçükler ve temsilci ataması yapılmış kişiler temsilcilerinin talebi olmadıkça kredi kullanamazlar ve genellikle 18 yaşından küçüklere , vasi ataması yapılmış kişilere ve akli melekeleri yerinde olmayan kişilere bireysel kredi verilmez.

Ayrıca bankaların kendi hizmet şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olma, Türkiyede çalışma yada oturma izinine sahip olma, Türkçe okur yazar olma gibi değerlendirme kriterleri de bulunabilmektedir.

Bireysel Kredi Alma şartları nelerdir ?

Genel olarak kredi taksitlerini ödeyebilecek ve ispat edilebilir gelire sahip olunması temel kriter olarak karşımıza gelmektedir. Ayrıca bu ödeyebilme potansiyeli hesaplanırken kişinin geliri , borçları ve ortalama yaşamsal giderleri de dikkate alınarak gerçekçi bir yorum ile kredi geri ödeme potansiyeli hesaplanmaktadır.

Yani bankalar geri ödeme ihtimali olmayan krediyi vermezler.

Buna ek olarak kişinin vefatı yada çalışmasına engel olabilecek sağlık problemleri yaşamasına karşı vefat ve / veya sağlık sigortası talep ettikleri bilinmektedir.

Ayrıca kişinin işsiz kalması veya ticaret ile meşgul ise geliri ile alakalı sıkıntıya düşmesi halinde iş kaybı / gelir kaybı sigortası da talep edilebilmektedir.

Özetle genel olarak krediyi geri ödeyebilir gelire sahip olunması ve talep edilen sigorta türlerinin yapılması genellikle kredi kullanmayı talep eden kişilerin karşısına gelmektedir.

Ne kadar ve ne kadar süre ile kredi kullanılabilir ?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme kurulunun belirlediği kredi tutarına göre taksit üst sınırı bulunmaktadır ve süre en az 1 ay iken kullanılan kredi tutarına göre en çok 24 ay olabilmektedir.

Kredi taksitleri geri ödeme yapılabilecek aylık tutarı geçmemek kaydı ile sabit , değişken taksitli , ara ödemeli gibi değişken biçimde tanımlanabilmektedir.

Faiz oranı kredi kullanıldığı dönemdeki piyasa şartlarına , kişinin banka ile çalışma durumuna , kişinin sosyal güvencesine , medeni haline , yaşına vb birçok kritere göre banka tarafından teklif edilmektedir.

Kullanılabilecek kredinin üst sınırı yine BDDK tarafından belirlenmekte olup, banka başvuru yapan kişinin geri ödeyebilme potansiyeline göre bir kredi limiti tanımlayabilmektedir.

Kredi Kapatma , Erken Kapatma Nedir ?

Kredi Kapatma kişinin kullanmış olduğu krediyi kapatmasıdır, bir ön tanım yapılmadığından normal ödeme takvimi ile kredinin son taksidi ödendiğinde kredi kapatılmış olur.

Erken kapatma ise kredinin normal takviminden daha önce kapatılmasıdır. Erken kapatma durumunda sonraki taksitler erken ödendiği için bankanın alınacak faizleri kaldırması makul bir beklentidir.

Banka erken kapatma tarihinden sonraki taksitler içerisinde hesaplanmış olan faizi genellikle tahsil etmez ve kalan anapara borcu ve kapatma gününe kadar olan günlük faizi tahsil ederek erken kapatma işlemi yapabilir.

Sözleşme özel şartlarında belirtilmiş ise erken kapatma ile ilgili ek bedelleri tahsil edilmesi de mümkündür. Erken kapatma şartlarını öğrenerek durumu değerlendirerek karar vermeniz menfaatinize olacaktır.

Bireysel Kredi Erken Kapatma Dilekçesi nasıl yazılır ?

Erken kapatma dilekçesi ilgili banka genel müdürlüğü yada şubesine hitaben yazılmaktadır. Özel de olsa tüm bankalara sunulacak dilekçeler resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde kaleme alınmalıdır.

Kısaca hatırlatmak gerekirse dilekçe resmi dili Türkçedir ve Türkçe latin harfler ile Türkçe dili ve dilbilgisi kurallarına ve resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde yazılmaldırı.

Boş temiz çizgisiz beyaz a4 kağıtlar kullanılarak siyah kalıcı mürekkep ile yazılmalıdır. Okunaklı el yazısı da olabilir fakat bilgisayar yada daktilo çıktısı tercih edilmelidir.

Kuruma hitap en üst ortaya yazılmalıdır “……….. Bankası Genel Müdürlüğüne ” yada “……………. Bankası ………… Şube Müdürlüğüne” hitabı yeterlidir.

Dilekçe konusu yazılması önerilir ve “Bireysel Kredimin kapatılması istemimin sunulmasından ibarettir” yeterli bir dilekçe konusudur.

Sonraki kısım dilekçe metin bölümüdür, burada makul anlaşılır biçimde paragraflara ayrılmış olarak talebinizi kaleme almanız ve ıslak imzalı olarak banka şubesine sunmanız gerekmektedir.

İşlem için bankaya giderken hesabınızda yeterli bakiyenin bulunmasından yada üzerinizde kredi kapatmaya yeterli miktarda para bulunduğunuzdan ve kimliğinizi resmi mercilerde ispat edecek nüfus cüzdanı , ehliyet yada pasaport taşıdığınızdan emin olunuz.

Bireysel Kredi Erken Kapatma Dilekçesi

Aşağıda metin olarak bireysel kredi kapatma dilekçesi yer almaktadır, kişisel bilgileriniz ile düzenleyerek ıslak imzalı olarak banka şubesine sunmanız halinde bireysel kredi kapatma işleminiz yapılabilecektir.

Bankanın kendi mevzuatı , BDDK , TTK ve diğer kanun kararname ve yönetmeliklere uygun başvuru yapmanızın tamamen kendi sorumluluğunuzda olduğunun bilincinde olarak gerekli tüm mevzuatı araştırarak sorulması gereken tüm sorularınızın yanıtına kendiniz ulaşarak işlem yapmanız gerektiğini hatırlatırız.
		.............. Bankası .................. Şube Mürürlüğü'ne


Dilekçe Konusu : Bireysel kredimin kapatılması istemimin sunulmasından ibarettir.
	Bankanızdan kullanmış olduğum aşağıda bilgilerini sunduğum kredinin , bilgilerini sunmuş olduğum hesaptaki bakiyem kullanılarak kapatılması ve kredinin kapatıldığını belirten resmi yazının tarafıma sunulması için gereğini saygılarım ile arz ederim.Müşteri Numarası : 
Tc Kimlik Numarası :
İsim Soyisim :
Şube : 
Hesap No : 
Kredi Tarihi : 
Telefon : 
Eposta : 


							İsim Soyisim :
								Tarih : 
								İmza : 

Birçok bankanın internet bankacılığı , mobil bankacılık , telefon bankacılığı gibi kanallardan da kredi kapatma işlemi yapabilmesi mümkündür. Bu tip hizmetlere üyelikleriniz bulunuyorsa yine tüm mevzuat ve başvuru ile ilgili sorumluluğunuzun farkında olarak ve gerekli tüm sorularınızın yanıtını aldıktan sonra işlemlerinizi bu kanallardan da yapmanız mümkündür.

Türkiye Cumhuriyeti Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Resmi Websitesi : https://www.bddk.org.tr/

Scroll to Top