Adli Sicil Sabıka Kaydı Silinmesi Dilekçesi

Adli Sicil Sabıka Kaydı Silinmesi Dilekçesi Adli Sicil Kaydında yer alan sabıka kaydının silinmesi ile ilgili başvuru dilekçesidir. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılarak adli sicil kaydında yer alan sabıka kaydının silinmesi başvurusu yapılabilmektedir.

Adli Sicil kaydında yer alan sabıka kayıtlarının silinmesi suçun niteliğine , alınan cezaya , cezanın infaz biçimine göre değişmek ile beraber 5 10 15 ve 30 yıl süre geçtikten , tekrar suç işlenmedikten sonra belirli şuç ve şartlar ile mümkündür. Özellikle ağır ceza ve belirli suçlar ile ilgili adli sicil kayıtları silinmemektedir.

Hangi suç ve cezaların hangi şartlar ile ne zaman silinebileceğine dair sorularınız için mahkemelere veya Avukatlara başvurarak doğru ve sağlıklı bilgi almanız mümkündür.

Yapacağınız başvuruda sorumluluğun tarafınızda olduğunu bilerek hukuki danışmanlık almanızın son derece faydalı olduğunu unutmayınız.

Adli Sicil Sabıka Kaydı Silinmesi Dilekçesi Nasıl Yazılır ?

Adli Sicil Kaydının silinmesi TC Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne yazılı başvuru ile mümkündür. Tüm yazılı başvurular resmi dilekçeler ile yapılır.

Resmi dilekçeler Türkçe ve Türk Alfabesi ile yazılır farklı bir dil ve Türkçe Latin harfleri dışında bir alfabe ile dilekçe yazılamaz. Dilekçeler tarih isim soyisim ve ıslak imza taşımalıdır.

Adli sicil kayıtları kişiseldir, şahsen başvuru yapılması veya vekaleten avukatınızın başvuru yapması gerekmektedir.

Resmi dilekçeler boş temiz beyaz çizgisiz a4 kağıtlara siyah renk ile yazılmalıdır.

Dilekçe yazımına hitap makamı ile başlanır, bu konudaki dilekçede hitap makamı olarak “Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne” uygundur. Dilekçe konusu yazılması önerilir ve “Adli Sicilimde yer alan sabıka kaydının silinmesi istemimin sunulmasından ibarettir.” uygundur.

Dilekçe metnini yazarken kısa net ifadeler ile talebinizi sunmanız yeterlidir.

Islak İmzalı olarak kuruma şahsen sunulmalıdır, Adliyelerdeki mahkeme memurluklarından bilgi alınarak hangi kaleme sunulabileceği de öğrenilebilir.

Adli Sicil Sabıka Kaydı Silinmesi Dilekçesi

Aşağıda yer alan örnek dilekçe ile Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne yazılı başvuru yaparak ilgili sabıka kaydının silinmesi başvurusunda bulunabilirsiniz. Tüm kayıtların silinmeyeceğini , belirli sabıka türleri ve belirli şartlar ve belirli sürelerde tekrar suç işlenmemesi halinde silinme imkanı bulunduğunu , mevzuat araştırması yaparak ve avukatınıza danışarak başvuru yapmanız gerektiğini unutmayınız.

Tüm hukuki konularda hukuki danışmanlık alarak Avukatınızın müracat etmesini temin etmeniz menfaatinizedir unutmayınız.

(Bu dilekçe ile yazılı başvuru yapmadan önce Avukatınızdan hukuki görüş almanız gerektiğini unutmayınız.)Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı 
Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'ne


Dilekçe Konusu: 	Adli sicil kaydımda yer alan sabıka kaydının silinmesi istemimin
			sunulmasından ibarettir.

	Adli sicil kaydımda bulunan ......... Mahkemesi ............ Dosya No  ....... Tarihli ........... Karar Numaralı sabıka kaydının ................ Nolu Kanun ......... Nolu Maddesinde yer alan şartları ve Adli Sicil Yönetmeliği ...... Nolu maddelerdeki şartları sağlamış bulunmam sebebi ile silinmesi için gereğini saygılarım ile arz ederim.


TC Kimlik No :
İsim Soyisim : 
Anne Adı : 
Baba Adı : 
Doğum Yeri : 
Doğum Tarihi : 
İkamet Adresi  :
Telefon :
Eposta Adresi  :


							Tarih :	
							İsim Soyisim :
							İmza :


EKLER: 
1- Adli Sicik Kaydı Fotokopisi

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı tarafından Edevlet sistemi üzerinden sunulmakta olan Adli Sicil Kaydı Sorgulama ekranına giriş linki : https://www.turkiye.gov.tr/adli-sicil-kaydi

TC Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü Web Sayfası giriş linki : https://adlisicil.adalet.gov.tr/

Scroll to Top