Dilekçe ÖrneğiDilekçe Örnekleri, Dilekçe Nasıl Yazılır, Word Pdf Dilekçe İndir, Dilekçe Yazma, Dilekçe Örneği
dilekceornegi.com'a hoş geldiniz.
Bilsem Başvuru Dilekçesi

Bilsem Başvuru Dilekçesi

Bilsem Başvuru Dilekçesi
Bilsem Başvuru Dilekçesi

Bilsem Başvuru Dilekçesi öğrencilerin Bilsem Grup Tarama sınavlarına katılımı için sunulan dilekçedir. Bilsem TC Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezlerinin kısaltmasıdır. Bilsem taramaları çocukların ilgili oldukları alanlarda gelişimlerini desteklemek için Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerine kabul için değerlendirme sınavı olarak düşünülebilir.

Çeşitli alanlarda ilgileri olan çocukların belirlenerek Bilsem merkezlerindeki eğitim uygulamalarına katılmalarını sağlamak üzere çeşitli sınıf ve dönemlerde Bilsem sınavları yapılmaktadır.

Bu sınavlara katılım çocukların öğretmenleri tarafından belirlenmeleri ile olmaktadır. Sınavlara katılım ise veli yada vasilerin talebi ile de olabilmektedir. Bazı okullar Bilsem sınavına katılacak öğrencilerin velilerinin dilekçesi ile müracat etmelerini talep edebilmektedir.

Bilsem sınavı için başvuru dilekçesi yazılmalımıdır ?

Okul müdürlükleri velilerden başvuru dilekçesi sunması istiyor ise Bilsem Dilekçesi yazılması gereklidir, her zaman talep edilmemektedir.

Bilsem Başvuru Dilekçeleri nasıl yazılır ?

Bilsem dilekçesi öğrencinin kayıtlı olduğu İlköğretim okulu müdürlüğüne hitaben veli yada vasi tarafından yazılır. Resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun dilekçeler sunulmalıdır.

Resmi dilekçeler yalnızca Türkçe olarak Türkçe Latin harfleri ile yazılabilir, farklı dil ve karakterlerde dilekçe yazılamaz. Dilekçe boş çizgisiz temiz beyaz a4 kağıtlara siyah yada mavi renk ile yazılabilir. Tarih Islak imza ve isim soyisim içermelidir.

Dilekçe yazımına ilgili okul idare makamına hitap ile başlanmalıdır, daha sonra dilekçe konusu başlığı ile bilsem sınavı başvurusu yapıldığını ifade eden bir cümle ile dilekçe konusu belirtilmesi tavsiye edilmektedir.

Sonraki kısım dilekçe metnidir, bu alanda anlamlı , anlaşılır ve sıralı olarak paragraflar halinde başvuru sebebinizi izah etmeniz , gerekli bilgi ve açıklamalarınızı sunmanız, gerekçe ve dayanaklarınızı sunmanız , mevzuat ve ekli belge atıflarınızı sunmanız, varsa diğer detayları izah etmeniz beklenmektedir. Son paragrafta ise kurumdan istemlerinizi açık net anlaşılır biçimde sunduktan sonra ıslak imzalı olarak şahsen okul müdüriyetine sunmanız beklenmektedir.

İlköğretim öğrencileri reşit olmadıkları için veli yada vasileri yada kanuni temsilcileri temsilen dilekçe sunabilirler, bunun dışında temsilen dilekçe sunulabilmesi için veli muaffakatı içeren vekaletname sahibi kişinin müracatı gerekmektedir.

Bilsem Başvuru Dilekçesi

Aşağıda örnek şablon Bilsem Örnek Başvuru Dilekçesi yer almaktadır, okuldan Bilsem sınavına katılım için onayınızı belirtir dilekçe istenmesi halinde aşağıdaki dilekçeyi düzenleyerek ıslak imzalı olarak şahsen sunabilirsiniz. Farkı bir konuda bir dilekçe düzenlemeniz gerekiyorsa yukarıda izah olunan biçimde dilekçenizi oluşturmak için kullanabilirsiniz. Word ve PDF dosya türlerinde indirilebilir dosyalar dilekçe metninin altında yer almaktadır.

		


Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı
................... İlköğretim Okulu Müdürlüğü'neDilekçe Konusu : Bilsem sınavı izinimizin sunulmasından ibarettir.
	Velisi bulunduğum kişisel ve öğrencilik bilgileri aşağıda sunulmuş olan öğrencinizin Bilsem sınavına katılmasının tarafımca uygun görüldüğünü bilgilerinize sunar gereğini saygılarım ile arz ederim.

Öğrenci Bilgileri : 

Sınıfı :
Şubesi : 
Sınıf Öğretmeni : 

TC Kimlik No : 
İsim Soyisim :
Anne Adı : 
Baba Adı : 
Veli İletişim Numarası : 
Eposta Adresi  :
							Tarih :
							İsim Soyisim :
							İmza : 

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Kurumsal Websitesi Erişim Linki : https://www.meb.gov.tr/

Dilekçe Örneği
error: