İlkokul Kayıt Erteleme Dilekçesi

İlkokul Kayıt Erteleme Dilekçesi İlkokula başlama yaşına gelmiş ama kaydının ertelenmesi talep edilen çocuklar için sunulan dilekçedir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının tamamı için ilköğretim zorunlu eğitim olarak belirlenmiştir bu sebeple 69 ayı tamamlamış çocuklar aşağıda belirtilen biçimde ilkokula kayıt yapılmaktadır.

Günümüzde geçerli Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuatına göre doğumundan sonra ilkokul kayıt yenileme dönemi itibarı ile 69 ayı tamamlamış çocuklar otomatik olarak ikamet adreslerine en yakın ve müsait Devlet İlkokulunun 1. sınıfına kaydedilirler.

Bu otomatik kayıt birkaç şartla değiştirilebilir; 72 ayı tamamlamamış olan öğrenciler velilerinin yada vasilerinin talebi ile anaokuluna kayıt yapabilirler yada bir sonraki eğitim öğretim yılında ilkokula kayıt olabilirler. Bu seçenek yalnızca 69 aydan büyük 72 aydan küçük çocuklar için geçerli bir seçenektir.

Bu metnin yazıldığı 2023 yılı eğitim öğretim döneminde uygulanmakta olan mevuzata göre bilgi ve dilekçe örneği sunulmuştur. Güncel mevuzat ve uygulama esaslarına göre değişiklikler olup olmadığını Milli Eğitim Bakanlığı , İl İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve İlgili okul müdürlüklerinden öğrenerek başvurunuzu yapmanız gerektiğini ve sorumluluğun tarafınızda olduğunu unutmayınız.

İlkokul Kayıt Erteleme Dilekçesi ne amaçla düzenlenir ?

69 , 70 , 71 ayın içerisindeki çocuklar için velileri İlkokul Kayıt Erteleme Dilekçesi ile yazılı başvuru yaparak ilkokul 1. sınıf kaydının bir yıl ertelenmesini talep edebilirler. 72 aydan büyük çocuklar için bu seçenek bulunmamaktadır.

Özel okul öğrencilerinde durum nedir ?

Otomatik kaydın yapılmamasının bir seçeneği de Özel okula kayıt durumudur, 69 aylıktan büyük bir çocuk bir Özel ilkokula kaydolursa otomatik olarak Devlet ilkokuluna kaydı yapılmamaktadır.

Yani özel okula kaydedilen öğrenci devlet okuluna otomatik kaydedilmediğinden İlkokul Kayıt Erteleme Dilekçesi sunulmasına da gerek bulunmamaktadır.

Kayıt Erteleme başvurusu yapılmalımıdır ?

Tıp ve Eğitim Bilimi uzmanları tarafından ilköğretime başlama yaşı 6 yani 72 ay olarak tavsiye edilmektedir, 69 ay yaklaşık 3 ay daha genç bir çocuktur ve bu dönemde çocukların gelişimi çok hızlı olmaktadır. Bu sebeple 72 ayın geçilmesi tavsiye edilmektedir.

Genel anaokulu becerilerine sahip ise aile takdiri ile 69 70 71 aylık çocuklar başvuru yapılmazsa 1. sınıf öğrencisi olabilirler.

Başvuru ailenin takdirindedir 69 70 ve 71 aylık çocukları olan velilerin anaokulu eğitimini tamamlamışlar ise bir çocuk hastalıkları hekimi ve çocuk psikoloğu görüşüne başvurarak ilkokula başlama yada erteleme kararı almaları daha sağlıklı bir seçenek olarak değerlendirilmelidir.

Zaten en az 8 12 16 yıllık bir maratona başlayacak evlatlarınızın daha kolay adapte olabilmeleri için 72 ayın geçilmesini beklemek kuvvetli bir seçenek olarak düşünülmelidir.

İlköğretimin önemi

Burada ilköğretimin önemini bir kez daha hatırlatma ihtiyacı hissediyoruz, affediniz.

İlköğretim çocukların temel eğitimi aldıkları ve orta lise eğitimlerinin temel akademik bilgilerini edinecekleri dönemdir, bu dönemde kendi başına ödev yada tekrar yapabilme becerisini kazanabilen çocukların akademik başarılarının daha yüksek olduğu gözlemlenmektedir.

Bu sebeple ders çalışma ve derse odaklanma disiplini çocuğu okul ve dersten uzaklaştırmadan 2. sınıf itibari ile makul şekilde sağlanmaya çalışılmalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti modern dünyayı şekillendirecek genç evlatlarının eğitimini önemsemekte ve bunu önce devletin sonra milletin en önemli vazifelerinden biri olarak görmektedir. Bu sebeple ilköğretim çağına gelmiş bir Türk evladının sağlıklı ve özgür biçimde önüne hiçbir engel ve zorluk çıkmadan , azami destek ve sevgi ile bilgi ışığı olan okullara kavuşması ailelerin ve kamu görevlilerinin en önemli vazifeleri arasında yer almaktadır.

Sağlıklı bir Türk çocuğunun eğitim hakkı kutsaldır ve yasal zorunluluktur, ilköğretim çağına gelmiş bir çocuğun ilköğretime başlatılmaması azami dikkat ile Milli Eğitim Bakanlığı ve yerel mülki idare amirlikleri tarafından takip edilmekte ve hiç zaman kaybedilmeden aileler hakkında işlem yapılarak çocukların eğitime katılmaları devlet eliyle sağlanmaktadır.

“Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir.”

“Gelecek için hazırlanan vatan evlatlarına, hiçbir güçlük karşısında yılmayarak tam bir sabır ve metanetle çalışmalarını ve öğrenim gören çocuklarımızın ana ve babalarına da yavrularının öğreniminin tamamlanması için hiçbir fedakarlıktan çekinmemelerini tavsiye ederim.”

“Küçük hanımlar, küçük beyler… Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız.”

Mustafa Kemal Atatürk

İlkokul Kayıt Erteleme Dilekçesi nasıl yazılır ?

İlkokul Kayıt Erteleme Dilekçesi resmi bir dilekçedir ve resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde kaleme alınmalıdır.

Dilekçenin sunulacağı hitap makamı öğrencinin kaydının yapılmış olduğu ilköğretim okulu müdürlüğüdür, eğer çocuğun kaydı henüz yapılmamış fakat kayıt dönemi itibarı ile 69 71 ay aralığında olacağı belirgin ve erteleme kararı da kesin ise dilekçenin ilçe milli eğitim müdürlüğüne sunulması tavsiye edilmektedir.

Hayatın olağan akışında genellikle erteleme işlemi kayıt yapıldıktan sonra yapılmaktadır ve kesinlikle eğitim öğretim yılı başlamadan önce dilekçe sunulmalıdır.

Dilekçenin kayıt döneminde sunulması tavsiye olunur, çünki kaydolmayacak çocuğun yerine o kontenjanı bekleyen kayıt sırasında bulunan aileler bulunduğu unutulmamalıdır.

Resmi dilekçelerin temel fiziki şartlarını hatırlatmak gererse ;

Dilekçeler boş temiz çizgisiz beyaz a4 kağıtlara siyah renk ile yazılmalıdır, mavi yada lacirert yazı da kabul edilmektedir.

Yazının tamamı Türkçe olarak yazılmalıdır ,Türk dili ve dilbilgisi kurallarına uygun ve resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde dilekçe yazılmaldır. Türkçe Latin harfleri dışında karakterler kullanılmamalıdır.

Farklı dil veya farklı karakterler ile dilekçe düzenlenmemelidir.

Dilekçe hitap makamı ile başlar “Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ……………….. İlköğretim Okulu Müdürlüğüne ” hitabı uygundur.

Dilekçe konusu yazılması tavsiye edilir , dilekçe konusu yazılı başvuru sebebinin bir cümle ile ifade edilmesidir. “Kayıt erteleme başvurumuzun sunulmasından ibarettir” ifadesi makul ve yeterlidir.

Sonraki kısım serbest metin bölümdür , burada yazılı başvuru sebebinizin izahı , gerekli bilgiler ve açıklamalar , gerekçe ve dayanaklarınız, ekli belge ve mevzuat atıflarının sunulması gibi bir sıralama ile dilekçe metni oluşturulur. Anlamlı anlaşılır olması açısından konuya göre paragraflara ayrılmış bir metin düzenlemeniz gerektiğini unutmayınız. Son paragrafta da okul müdüriyetinden istemlerinizi sunmanız gereklidir.

Dilekçe metni içerisinde ilgili öğrencinin tüm kişisel bilgilerini sunmayı unutmayınız. Dilekçe ekine Nüfus Cüzdanı fotokopisi eklemeniz istenebilmektedir.

Resmi dilekçeler tarih, sunan kişinin isim ve soyismi ve ıslak imzası ile sunulabilir. Tarihsiz isimsiz ve imzasız dilekçeler sunulamaz.

İlköğetim okulullarında dilekçeler çocuklar reşit olmadıkları için velileri tarafından sunulabilir. Bazı durumlarda vasi , kanuni temsilci yada kayyum atanmış çocukları ilgili temsilcisi de temsil ederek dilekçe sunabilir. Bunun dışında dilekçe sunulabilmesi için ailenin muaffakatnamesini içeren noter vekaletnamesi düzenlenmesi zorunludur. Belirtilen şartlar sağlanmadığı takdirde temsilen dilekçe sunulma imkanı yoktur.

İlkokul Kayıt Erteleme Dilekçesi

Aşağıda İlkokul Kayıt Erteleme Dilekçe Örneği yer almaktadır. metni ihtiyacınıza göre düzenleyerek ilkokula yazılı başvurunuzda kullanabilirsiniz.

Yazının hemen altında kayıt erteleme talebine ek olarak okul öncesi eğitim kaydı talebini sunan veya yalnızca kayıt erteleme talebi sunmakta olan iki farklı dilekçe örneği bulunmaktadır.

Yalnızca kayıt erteleme yada kayıt erteleme ile okulöncesi eğitimi kaydı seçeneğinize göre ilgili dilekçeyi düzenleyerek başvurularınızda kullanabilirsiniz.Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı 
.................... İlköğretim Okulu Müdürlüğü'ne 


Dilekçe Konusu : Kayıt erteleme başvurumuzun ve okul öncesi eğitim kayıt başvurumuzun sunulmasından ibarettir.
	Okulunuza kaydı yapılmış olan aşağıda kişisel bilgilerini sunmuş olduğum öğrencinizin velisi olduğumu bilgilerinize saygı ile sunarım. Oğlum / Kızım kayıt ....... tarihi itibarı ile ... aylık olmuş durumdadır.

	Yürürlükte olan MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 11/6-B maddesinde “Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylık olanları velisinin yazılı talebi bulunması halinde okul öncesi eğitime yönlendirir veya kayıtlarını bir yıl erteler.” ifadesi oldukça açıktır.

	Kayıt erteleme başvurumuzun sunulması için yazılı başvuru yapma zaruretimiz hasıl olmuştur.

	İlgili yönetmeliğin belirttiği biçimde oğlumuzun / kızımızın İlkokul 1. sınıf kaydının ertelenmesi ve okul öncesi eğitime kaydının yapılması için gereğini saygılarım ile arz ederim.


Öğrencinin Adı Soyadı :
TC Kimlik Numarası : 
Doğum Tarihi :
Doğum Yeri :
Anne Adı : 
Baba Adı : 
İkamet Adresi : 
Telefon :
Eposta Adresi : 


							Tarih : 
							İsim Soyisim : 
							İmza :
EKLER : 

1- Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Fotokopisi (1 Sayfa)

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Kurumsal web sitesi erişim linki : https://www.meb.gov.tr/

TC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Edevlet sistemi üzerinden sunulmakta olan çevrimiçi hizmetlere erişim linki (Edevlet Kullanıcı Hesabı gereklidir) : https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-bakanligi

Scroll to Top