Millet Kütüphanesi Dilekçe Örneği

Millet Kütüphanesi Dilekçe Örneği Millet Kütüphanesine yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneği dir. Millet Kütüphanesi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı yönetiminde olup Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Yerleşkesi içerisinde 125.000 metrekare alanda inşa edilmiştir. 5500 kişilik oturma kapasitesi , geniş hizmet alanı ve büyük kaynak koleksyonu ile dünya üzerinde sayılı devlet kütüphaneleri arasında yer almaktadır.

Kurum web sitesinde bu yazının düzenlenmesi esnasında 2 Milyondan fazla basılı kaynak 2 Milyondan fazla süreli yayın , 750000 adet elektronik kitap , 7 milyon elektronik tez , 120000’e yakın edergiye ait 240 milyon kadar makale kaynak olarak okurlara sunulmaktadır.

Kütüphane yerleşkesinde çok sayıda okuma salonu , özel amaçlı sınıflar ve salonlar yer almaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi tüm Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının kullanımına açıktır.

Millet Kütüphanesi Adres ve İletişim Bilgileri

TC Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Adresi : Beştepe Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi Yerleşkesi YENİMAHALLE / ANKARA

Telefonu : +90 312 525 73 75 +90 312 525 55 55

Faks Numarası : +90 312 525 72 85

Websitesi : https://mk.gov.tr/

Millet Kütüphanesi’ne dilekçe nasıl yazılır ?

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi daire başkanlığı biçimde faaliyetini sürdürmekte olan bir kamu kurumudur. Bu sebeple yapılacak yazılı başvuruların resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde yapılması gerekmektedir. Kısaca hatırlatmak gerekirse;

Resmi dilekçeler Türkçe olarak , Türk Dili ve Dilbilgisi Kurallarına uygun biçimde , resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun , Türkçe Latin Harfler yani Türk Alfabesi ile yazılmalıdır. Başka bir dil , alfabe ile dilekçe sunulamaz.

Dilekçeler A4 beyaz çizgisiz kağıtlara siyah renk yazı ile yazılır, isim soyisim tarih ve ıslak imzalı olarak şahsen sunulur. Farklı kağıt renk yazı kullanılmamalıdır. Dilekçeler tarihsiz isimsiz ve imzasız olarak sunulamaz.

Sunulacak dilekçenin Millet Kütüphanesi görevi konusunda ve mevzuata uygun talepler içeriyor olması gerekemektedir. Kurumun görev alanı dışındaki konularda veya mevzuata uygun olmayan başvurular içeren dilekçeler olumlu netice almazlar.

Millet Kütüphanesi tüm kütüphanelere benzer hizmetler sunar ve hizmet şartları da aşağı yukarı aynıdır. Kurum web sitesinden gerekli bilgiler alınabilmektedir.

Dilekçe yazımına kurum idare makamına hitap ile başlanmaktadır. “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Daire Başkanlığı’na” hitabı makul ve yeterlidir. Dilekçe konusu başlığı konulması tavsiye edilir. Dilekçe konusu yazılı başvuru sebebinizin bir cümle ile ifade edilmesi olarak düşünülebilir.

Sonraki kısım dilekçe metnidir yani serbest metin biçiminde istemlerinizin sunulduğu düz yazıdır. Metin oluşturulurken açık net anlaşılır cümleler ile düzenlenmiş kısa paragraflar biçiminde başvuru sebebinizin izahı , gerekli bilgi ve açıklamaların sunulması , gerekçe ve dayanakların sunulması , ekli belge ve mevzuat atıflarının sunulması gibi makul ve konunun tanımlandığı ve detaylarının izah edildiği açıklamaların sunulması ile metin hazırlanır. Son paragrafta ise kuruma sunacağınız istemlerinizi açık ve anlaşılır biçimde tam olarak izah etmeniz gerekmektedir.

Dilekçenizi tarih isim soyisim ve ıslak imzalı olarak kuruma şahsen sununuz.

Resmi dilekçeler şahsen sunulmalıdır, 3. kişiler başka bir kişi adına dilekçe sunamazlar. Özel durumlarda yalnız aşağıdaki şartların sağlanması şartı ile temsilen başvuru mümkündür, 18 yaşından küçükleri velileri , vasi veya kayyım yada temsilci temsilci atanmış kişileri temsilcileri , vefat etmiş kişileri 1. derece yakınları, tüm tüzel kişileri yasal temsilcileri temsil edebilir, bu durumların dışında temsil edilebilmek için noter vekaletnamesi düzenlenmesi gerekmektedir. Temsilen dilekçe sunulması halinde Temsil yetkisinin gösterir belgenin dilekçe ekinde sunulması gerekmektedir.

Millet Kütüphanesi Dilekçe Örneği

Aşağıda Millet Kütüphanesi Dilekçe Örnesi yer almaktadır, dilekçe örneği boş şablon bir dilekçedir yukarıda izah ettiğimiz biçimde metninizi oluşturarak kuruma sunmanız mümkündür. Yazı metninde yer alan parantez içerisindeki açıklamaları okuyunuz anlayınız silerek ilgili yerlere ilgili metinleri oluşturarak dilekçenizi hazırlayınız ve kuruma tarih isim ve ıslak imzalı olarak şahsen sununuz.

Bilgisayarınızda düzenleme yapabileceğiniz word , metin ve pdf belge türlerinde indirilebilir dosyalar metnin altında yer almaktadır.

Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından sunulmakta olan Edevlet üzerinden erişilebilir hizmetlere erişim linki yazının sonunda yer almaktadır.Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı 
Millet Kütüphanesi Daire Başkanlığı'na 
Dilekçe Konusu : (Yazılı başvuru sebebinizi bir cümle ile ifade ediniz.)

(Dilekçe metninizi bu noktadan itibaren yazabilirsiniz. Yazılı başvuru sebebinizi , gerekli bilgileri ve izahınızı , gerekçe ve dayanaklarınızı , ekli belge ve mevzuat atıflarınızı , gerekli diğer detay bilgilerinizi ve açıklamalarınızı ayrı paragraflar halinde net açık anlaşılır sıralama ile kaleme alınız ve son paragrafta kurumdan istemlerinizi sununuz, isim tarih ve ıslak imzalı olarak kuruma sununuz)


							Tarih :

							İsim Soyisim :
		
							İmza : 


EKLER : 
1- (Dilekçenize ekleyeceğiniz belgeleri numara sıralı olarak liste yapınız, dilekçeye ekleyiniz)
2-
3-
4-

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından sunulmakta olan Millet Kütüphanesi Hızlı Giriş Kartı , Üyelik İşlemleri , Etkinlik ve Eğitim başvurusu gibi hizmetlere erişim için Cumhurbaşkanlığı Edevlet hizmetlerine erişim sayfası adresi : https://www.turkiye.gov.tr/cumhurbaskanligi

Scroll to Top