Yüksek Komiserler Kurulu Dilekçe Örneği

Yüksek Komiserler Kurulu Dilekçe Örneği Yüksek Komiserler Kurulu’na yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneği dir. Yüksek Komiserler Kurulu Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olarak faaliyet göstermekte olan ve ülkemiz sınırları içerisindeki at yarışları , at yarışları üzerinde tertip edilen müşterek bahisler , at yetiştiriciliği , atçılığın desteklenmesi , safkan Arap ve İngiliz atlarının soy kütüğü işlemleri işlemleri konusunda çalışmalar yapmakta olan resmi kurumdur.

Yüksek Komiserler Kurulu Adres ve İletişim Bilgileri

Yüksek Komiserler Kurulu Adresi : Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 161 D Kapısı Bakan Yardımcıları Ek Binası ÇANKAYA / ANKARA

Telefonu : +90 312 425 05 27

Faks Numarası : +90 312 418 76 34

Eposta adresi :ykk@ykk.gov.tr

Websitesi : https://www.ykk.gov.tr/

Yüksek Komiserler Kurulu’na dilekçe nasıl yazılır ?

Yüksek Komiserler Kurulu TC Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı resmi bir kurumdur bu sebeple yapılacak başvuruların yazılı olarak ve resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde yapılması gerekmektedir. Kısaca hatırlatmak gerekirse;

Resmi dilekçeler Türkçe olarak yazılır , Türk Alfabesi ve Türkçe Latin harfler kullanılarak kaleme alınmalıdır, el yazısı dilekçeler kabul edilse de çok tercih edilmemelidir. Yazı rengi siyahtır, kullanılacak kağıt beyaz a4 kağıt olmalıdır. Yazım bilgisayar ile yapılıyorsa tüm ofis uygulamalarında kullanılan temel fontlar kullanılmalı ve makul boyutlu okunabilir biçimde dilekçe kaleme alınmalıdır. Farklı diller , farklı karakterler ve belirtilen fiziki şartlar dışında dilekçe yazılmamalıdır.

Tüm resmi dilekçeler düzenleyen ve sunan kişinin ismini tarihi ve ıslak imzasını içermelidir, tarihsiz imzasız ve isimsiz dilekçe sunulamaz.

Dilekçe ile yazılı başvuran kişinin Türkçe okur yazar olması gerekmektedir.

Kuruma yazılı başvuru yapılırken başvurunun kurumun görev alanına giren bir konuda yapılması ve mevzuata uygun talepler içeriyor olması gerekmektedir. Mevzuata uygun olmayan talepler içermekte olan başvurular işlem görmezler.

Yazıma kurum idare makamına hitap ile başlanmalıdır Yüksek Komiserler Kurulu için hitap makamı “Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Yüksek Komiserler Kurulu Başkanlığı’na” makul bir şekilde kullanılabilir. Dilekçe konusu yazılması önerilir bu bilgi yazılı başvuru sebebinizin bir cümle ile özetlenmesi olarka düşünülmelidir.

Sonraki kısım serbest metin bölümdür burası paragraflara ayrılmış biçimde kaleme alınmış düz yazı biçimindedir. Burada istemlerinizi yazılı olarak ifade etmeniz gerekmektedir. Açık net anlaşılır cümleler ile paragraflara bölünmüş halde ve konunun anlaşılabileceği sıralama ile başvuru sebebinizin açıklaması , gerekli bilgiler ve izahınız , gerekçe ve dayanaklarınız, ekli belge ve mevzuat atıfları , gerekli diğer bilgiler ve detayları kaleme aldıktan sonra son paragrafta kurumdan istemlerinizi eksiksiz belirterek dilekçe metnini tamamlayabilirsiniz.

Ekler başlığı altında numara sıralı olarak ekleyeceğiniz belgeler varsa ekleyiniz ve dilekçe ile birlikte sununuz.

Tüm resmi dilekçeler sunan kişi tarafından yazıldığı kabul ve beyan edildiği varsayıldığını unutmayınız ve gerekli mevzuat araştırmasını yaparak gerekiyorsa uzmanlara danışarak başvuru yapınız.

Tarih İsim Soyisim ve ıslak imzalı olarak kurum adresine şahsen başvuru yapınız.

Başvurular şahsen yapılmaktadır, 3. kişilerin başkaları adına başvuru yapması için temsil yetkisine sahip olmaları gerekmektedir. 18 yaşından küçüklerin velileri , vasi kayyım temsilci atanmış kişilerin temsilcileri , vefat etmiş kişilerin 1. derece yakınları , olağanüstü durum veya mücbir sebeplerde sebebin ispatı ile 1. derece yakınları , tüm tüzel kişilerin yasal yetkilileri ve noterden ilgili kurum ünvanı belirtilerek çıkarılmış vekalet ile vekil tayin edilmiş kişiler temsilen başvuru yapabilirler. Tüm temsilen başvurularda temsil yetkisini gösterir belge de dilekçe ile beraber sunulmalıdır.

Yüksek Komiserler Kurulu Dilekçe Örneği

Aşağıda örnek bir Yüksek Komiserler Kurulu Dilekçe Örneği yer almaktadır, yazımızdaki açıklamalara uygun biçimde ve metin içerisindeki parantez içerisindeki açıklamalara da dikkat ederek dilekçenizi verdiğimiz örnek dilekçe üzerinde düzenleme yaparak hazırlayabilir ve kuruma ıslak imzalı olarak sunabilirsiniz.

Yazının hemen altında Tay Tescil Başvuru formu , İl At Islah Komisyonu kararı Safkan Arap Atı ve Safkan İngiliz Atı Eşgal Raporu gibi Yüksek komiserler kurulu tarafından sunulan formlara erişim yapabileceğiniz sayfanın linki de bulunmaktadır. Kurum tarafından sunulan formlara aşağıdaki link aracılığı ile ulaşabilirsiniz.
Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı 
Yüksek Komiserler Kurulu Başkanlığı'na 	Dilekçe Konusu : (Yazılı başvuru sebebinizi bir cümle ile ifade ediniz.)

	(Parantez içerisindeki açıklamaları okuyunuz, anlayınız , siliniz ve dilekçenizi oluşturunuz)

	(Dilekçe metnini yazmaya bu satırdan başlayınız, kısa net anlaşılır paragraflar halinde sırası ile başvuru sebebinizi , gerekli bilgileri , gerekçelerinizi , ekli belge ve mevzuat atıflarınızı , diğer detayları kaleme aldıktan sonra son paragrafta taleplerinizi ifade ederek tarih isim ve ıslak imzalı olarak kuruma şahsen sununuz.)

							Tarih :
		
							İsim Soyisim :

							İmza : 


EKLER : 
1- (Dilekçeye ekleyeceğiniz belgeleri numara sıralı olarka listeleyiniz ve dilekçeye ekleyiniz) 
2-
3-

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Yüksek Komiserler Kurulu Başkanlığı web sitesi altında yer alan formlar sayfasına erişim linki : https://www.ykk.gov.tr/Sayfa/Detay/242

Scroll to Top