Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Dilekçe Örneği

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Dilekçe Örneği Kuruma yapacağınız yazılı başvurular için örnek şablon dilekçe örneği dir. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı faaliyet göstermekte olan bir kamu kurumudur.

Kurumun temel görevi Dünya geneline yaygın şekilde kalıcı yada geçici olarak hayatını sürdürmekte olan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarını ve Türk Soyu kardeş ülke vatandaşlarını yabancı ülkelerde olsalar dahi Türk Devletinin yüce şefkatine erişebilmelerini temin edebilmektir. Zor anlarında bir Türk evladı olma ayrıcağının dünyanın neresinde olursa olsun yaşayabilmelerini temin etmek için gerekli hizmetlerin onlar adına ulaşılabilir olmasını temin etmeye gayret etmektir.

Ayrıca normal günlük yaşamlarında devlet imkanları ile sunulabilecek hizmet yada desteklerin yurtdışındaki Türk toplumu fertleri bakımından erişilebilir olmasının temin edilmesini de görev üstlenmektedir.

Kurumun hizmetleri genel olarak Yurtdışında yaşayan Türk Vatandaşları , Kardeştopluluklar ve Uluslararası Öğrenciler ile alakalı yaygın hizmetleri bulunmatkadır. Kurumun genel hizmetleri ile alakalı geniş bilgiye TC Kültür ve Turizm Bakanlığı web sitesi ve kurumun websitesi üzerinden erişmeniz mümkündür.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Adres ve İletişim Bilgileri

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Adresi :

Oğuzlar Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 145 BALGAT / ANKARA

Telefonu : +90 312 218 40 00

Faks Numarası : +90 312 218 40 49

Eposta Adresi : info@ytb.gov.tr

Websitesi : https://ytb.gov.tr/

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na Dilekçe nasıl yazılır ?

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren bir resmi kurumdur ve tüm kamu kurumları gibi sunulacak dilekçelerin resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde yazılması gerekmektedir.

Yazılı başvuru yaparken sunmanız gereken dilekçe ile ilgili önemli konuları kısaca hatırlatmak isteriz ;

Yazılacak dilekçeler Türkçe olmalıdır , Türk dili ve dilbilgisi kurallarına dikkat edilerek yazılmalıdır , resmi dilekçe yazımı şartlarını karşılamalıdır ve yazım Türk alfabesi kullanılarak Türkçe latin harfler kullanılarak yapılmalıdır. Farklı diller , farklı karakterler ve dilekçe yazım kurallarına uyulmadan yazılan dilekçeler işlem görmemektedir.

Dilekçe ile yazılı başvuru yapılması için Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olunması , Türkiyede ikamet edilmesi veya Yurtdışında ikamet edilmesi şartı yoktur, şartlara uygun dilekçe ile yazılı başvuru herkes yapabilir.

Başvuru yapacak kişinin Türkçe okur yazar olması şarttır.

Dilekçeler boş temiz çizgisiz beyaz a4 boyutlu kağıtlara siyah renk yazım ile yapılabilir, resmi dilekçeler isim tarih ve ıslak imza içermelidir. Tarih isim soyisim ve imza içeren dilekçelerin kuruma şahsen sunulması gerekmektedir.

Dilekçe yazımına hitap makamı ile başlanmalıdır “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na ” Hitabı yeterlidir, dilenirse ilgili bakanlığın ünvanı da eklenebilir.

Hitabın hemen birkaç satır altına dilekçe konusu başlığı yazılması önerilir ve burada yazılı başvuru sebebinizin bir cümle ile ifade edilmesi yeterlidir.

Sonraki kısım serbest metin bölümdür yani dilekçe metnidir. Burada paragraflara ayrılmış düz yazı biçiminde dilekçe kaleme alınmalıdır. Burada makul anlaşılır bir sıralama ile paragraflara bölünmüş biçimde başvuru sebebinizin sunulması , gerekli bilgilerin ve izahın sunulması , gerekçe ve dayanakların sunulması , ekli belge ve mevzuat atıflarının sunulması dile yazıma devam edilir ve son paragrafta kurumdan istemleriniz sunulur. İsim tarih ve ıslak imza ile dilekçe metni tamamlanır.

Dilekçe ile ekli belgeler sunulacaksa yazının son kısmında ekler başlığı ile numara sıralı bir liste yapılır ve belgeler dilekçeye eklenirler, eklenecek metinlerin tamamı Türkçe olmalıdır.

Dilekçeler normal şartlar altında kuruma şahsen sunulurlar , 3. kişilerin temsilen başvuru yapabilmesi çeşitli şartlar ile mümkündür. 18 yaşından küçüklerin velileri , vasi kayyım yada temsilci atanmış kişilerin temsilcileri , vefat etmiş kişilerin 1. derece yakınları , özel bir sağlık durumu yada ispat edilebilir imkansızlık yada mücbir sebep durumunda 1. derece yakınları , tüm tüzel kişilerin yasal yetkilileri , noter ile ilgili konuda vekalet verilmiş kişiler temsilen başvuru yapabilirler. Temsilen başvuru yapılması durumunda temsil yetkisini gösterir belge ve temsil gerekliliği durumu ispat eder belgenin kuruma sunulması gereklidir.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Dilekçe Örneği

Aşağıda örnek şablon bir Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Dilekçesi yer almaktadır, yukarıda yapılan açıklamamıza ve dilekçe metninde parantez içerisindeki açıklamalara dikkat ederek ve metin içerisindeki parantezleri silerek gerekli metinleri oluşturarak dilekçenizi hazırlayınız ve kuruma şahsen sununuz.

Aşağıdaki metnin alt kısmında word, zengin metin ve pdf dosya türlerinde indirilebilir dosyalar da paylaşılmıştır, bilgisayarınıza indirerek gerekli düzenlemeleri yaparak kolaylıkla dilekçe yazımı yapabilirsiniz.
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'naDilekçe Konusu : ............................ Konusundaki istemlerimin sunulmasından ibarettir.


(Yukarıdaki dilekçe konusu başlığına yazılı başvuru sebebinizi bir cümle ile ifade eder metni yazınız.)


(Dilekçe yazımına buradan itibaren başlayınız. Ayrı anlaşılır kısa net paragraflar halinde sırası ile ; Yazılı başvuru sebebinizi özetleyiniz, gerekli bilgi ve açıklamlarınızı yapınız , gerekçe ve dayanaklarınızı ifade ediniz,  ekli belge ve mevzuat atıflarınızı sununuz. Son paragrafta kurumdan istemlerinizi açık net anlaşılır biçimde ayrı ayrı yazınız ve metni tamamlayınız. Tarih ve Islak imzalı olarak kuruma şahsen sununuz.)


								Tarih :

								İsim Soyisim : 

								İmza :


EKLER : 
1- (Ekli belgeleriniz varsa numaralı liste yapınız yoksa ekler başlığını kaldırınız.)
2-
3-

Scroll to Top