Yüksek Seçim Kurulu Dilekçe Örneği

Yüksek Seçim Kurulu Dilekçe Örneği YSK na yapılacak yazılı başvurular için örnek dilekçedir. Yüksek Seçim Kurulu yapılacak seçimlerin güvenli , adil , şeffaf biçimde yapılmasını sağlayan , denetleyen ve yapılacak itirazlar ile ilgili tüm işlemleri yapan kamu kurumudur. Yani kısaca yapılan genel ve yerel seçim süreçlerinin genel yönetimi ve denetimi Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılmaktadır.

Yüksek Seçim Kurulu Anayasa ile düzenlenen bir kamu kurumudur ve yerel teşkilatları da il seçim kurulları ve ilçe seçim kurulları biçimindedir.

Genel seçimi ilgilendiren konularda yazılı başvurular Yüksek Seçim Kuruluna, İl sınırları içindeki konularda il seçim kurullarına, ilçe sınırları içerisindeki konularda ilçe seçim kurullarına başvuru yapılması tavsiye edilmektedir.

Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili tüm bilgilere kurum web sitesi olan https://www.ysk.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca yurtiçi ve yurtdışı seçmenler ile ilgili Seyyar Sandık Talep Formu , Adres Beyan formları , engelli beyan formları gibi belgelere kurum websitesi üzerinden erişmeniz mümkündür.

Yapılacak tüm başvuru ve ulaşılacak tüm neticelerden başvuru sahibinin tek ve yalnız sorumlu olduğunun bilincinde olarak baroya kayıtlı bir Avukattan hukuki görüş ve danışmanlık alarak başvuru sürecinizi sağlıklı biçimde yürütmenizin son derece faydalı olacağını lütfen unutmayınız.

Yazının devamında hazır şablon YSK dilekçe örneği , dilekçenin nasıl düzenleneceğine dair bilgilendirme ve bilgisayarınıza indirip düzenleyebileceğiniz boş dilekçe word ve pdf dosya biçimlerinde sunulmuştur. Metin içerisinde kurum ile ilgili erişim linkleri mevcuttur, tüm mevzuatı inceleyerek başvuru yapmanız gerektiğini hatırlatmak isteriz.

YSK Görev ve Yetkileri

Anayasa 79/2 : Seçimlerin başlamasından bitimine kadar düzenli , dürüst , adil ve şeffaf bir seçimin yapılmasını sağlamak. Seçim sürecinde olabilecek tüm yolsuzlukları önleyici tedbirler almak tüm yolsuzluk , şikayet ve itirazları incelemek ve kesin neticeye ulaştırmak. TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul etmek. Ceza infaz kurumları , tutukevlerinde oyların kullanılması , sayımı ve dökümünde uygulanacak emniyet tedbirleri tesbit etmek.

Tüm yetkilere YSK kurumsal web sayfası üzerindeki https://www.ysk.gov.tr/tr/ysk-gorev-ve-yetkileri/1493 sayfası aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

Yüksek Seçim Kurulu Adres ve İletişim Bilgileri

YSK Adresi : Sıhhıye Kızılay Mahallesi Ihlamur Sokak No 4 ÇANKAYA /ANKARA

YSK Santral Telefonu : +90 312 419 10 39

Çağrı Merkezi : 4449975

Yurtdışı Çağrı Merkezi : +904449975

Yüksek Seçim Kuruluna dilekçe nasıl yazılır ?

Yüksek Seçim Kurulu bir resmi kurumdur ve yazılacak dilekçelerin Türkçe olarak yazılması , resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde yazılması, Türk dili ve dilbilgisi kurallarına uygun biçimde yazılması gerekmektedir.

Herşeyden önce yazılacak dilekçenin mevzuata uygun biçimde ve kurumun yetkili olduğu konularda yazılması gerekmektedir. Herhangi bir kanun , kararname veya mevzuat hükmüne aykırı başvurular olumlu sonuç almazlar ve kurum yalnızca kendi yetki alanındaki konularda işlem yapmaktadır, görev konusundaki başvurulara olumlu yanıt vermemektedir.

Fiziki şartları kısaca hatırlatmak gerekirse yazılacak dilekçelerin boş temiz çizgisiz beyaz bir a4 kağıdın yalnız bir yüzü kullanılarak yazılması , birden çok sayfa sunulacaksa sayfaların 1 2 3 gibi numaralandırılmış olması , yalnızca Türk Dili ve Türkçe Latin harfleri kullanılarak yazılması gerekmektedir. Elyazısı ile yazılıyorsa okunaklı olması , yazım makinaları ile yazılıyorsa kalıcı ve siyah renk kullanılması yazı boyutunun çok küçük yada büyük olmaması önerilmektedir.

Türkçe dışında bir dil , farklı karakterler ile yazım , uygun olmayan fiziki şartlardaki dilekçeler ve resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun olmayan dilekçeler işlem görmezler.

Dilekçe yazımı esnasında yazının metin bölümü başvuru sebebinin izahı , gerekçe ve dayanaklar , gerekli bilgi ve belgelere atıflar ve en sonda da istemlerin sunulması biçiminde belirli konularda paragraflara bölünmüş, net ve anlaşılır kısa cümleler ile ifade edilen bir yazım ile kaleme alınmalıdır. Çok uzun cümleler, net olmayan ifadeler kullanılmamalıdır.

Ayrıca tüm resmi dilekçelerin hukuki sorumluluk da yaratabileceği unutulmayarak , YSK gibi önemli bir kurum ile yazışma yapılırken tüm mevzuat güncel mevzuat kaynaklarından detaylı olarak araştırılmalıdır ve ayrıca baroya kayıtlı bir Avukat tarafından görüş alınarak başvurunun hukuki boyutları ve olası sonuçları ile ilgili bilgi alınmalıdır. YSK başvurularında Avukat görüşü şiddet ile tavsiye edilmektedir.

Dilekçe yazımına kurum idare makamına hitap ile başlanır ve YSK dilekçelerinde “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına” hitap makamı doğru bir hitap makamıdır. Başvuru yapan bir tüzel kişilik ise renkli antetli kağıdı kullanılarak dilekçenin sunulması genel alışkanlığa uygundur.

Dilekçe konusu yazılması tüm resmi dilekçeler için önerilmektedir, dilekçe konusu dilekçe ile sunulan temel istemin bir cümle ile özetlenerek ifade edilmesidir. Burada prensip başvuru sebebinizin tüm dilekçe detaylı olarak okunmadan anlaşılabilmesi ve doğru birime sevkinin makul şekilde anlaşılabilmesidir.

Kurum içerisinde kullanılıyorsa belge numarası varsa dilekçe konusu altına belge numarası yazılabilir.

Sonraki kısım serbest metin bölümüdür makul ve anlamlı paragraflara bölünmüş şekilde dilekçe kaleme alınır ve son paragraf istemlerin sunulması için kullanılmalıdır.

Ekli belgeler dilekçe sonunda ekler kısmında numaralandırılmış bir liste olarak sunulmalıdır ve sayfa adetleri de belirtilmelidir, dilekçe eklerinin dilekçe yazımı kurallarına dahil olduğu yani yalnızca Türkçe ve Türkçe latin harfleri ile yazılmış eklerin işlem göreceği unutulmamalıdır. Önemli bir kurum olduğu ve başvuruların önem arz ettiği unutulmayarak orjinal resmi belgeler ek olarak sunulmuyorsa noter onaylı fotokopilerin sunulması , kurumun düzenlediği belgeler ekleniyorsa yasal temsilci mühür ve imzasının eksiksiz olmasına dikkat edilmelidir.

Şahsi dilekçeler imzalayan yani dilekçe sahibi tarafından şahsen sunulmalıdır. 18 yaşından küçükler için velileri , vasi kayyım yada temsilci atanmış kişiler için yasal temsilcileri, tüm tüzel kişiler için yasal temsilcileri , Mühür yada kaşe üstüne imza ile resmiyet kazanan belgeler için mühür ve kaşelerin usulünce kullanılması gerekmektedir. Başkası adına veya tüzel kişi adına yapılacak başvurularda temsil yetkisini gösterir belge veya ilgili vekilliğin yazılı olarak tanımlanmış olduğu geçerli noter vekaletnamesinin aslına uygun noterlikte düzenlenmiş fotokopinin sunulması önerilmektedir.

Yazılacak dilekçenin baroya kayıtlı bir Avukatın hukuki değerlendirmesi neticesinde kuruma iletilmesinin son derece önemli olduğunu tekrar hatırlatmak isteriz.

Yüksek Seçim Kurulu Dilekçe Örneği

Aşağıda boş şablon bir YSK dilekçesi yer almaktadır. Parantez içerisindeki açıklamaları okuyunuz, anlayınız, ilgili yerlere usululüne uygun ve yukarıda izah edilen biçimde gerekli metinleri oluşturunuz. Bir Avukattan hukuki görüş ve uygunluk alarak kuruma şahsen başvuru yapınız.
Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına
Dilekçe Konusu : (Bir cümle ile temel isteminizi ifade ediniz)


(Metin Bölümü : Başvuru sebebinizi , gerekçe ve dayanakları , belgelere atıf ve izahlarını, istemlerinizi makul , net , anlaşılır cümleler ile paragraflar biçiminde kaleme alınız)

							Tarih :

							(İsim Soyisim ) 
							(Tüzel Kişi ise Ünvanı ) 
							(Mühür / Kaşe) 
							(İmza)

EKLER : 
1- (Eklenecek belgeleri tek tek tanımlayınız)
2-
3-
4-
5-

Yüksek Seçim Kurulu tarafından Edevlet üzerinden sunulmakta olan yurtiçi seçmen sorgulama , yurtdışı seçmen sorgulama gibi hizmetlere erişim sayfası : https://www.turkiye.gov.tr/yuksek-secim-kurulu-baskanligi

Scroll to Top