Milli Kütüphane Dilekçe Örneği

Milli Kütüphane Dilekçe Örneği Milli Kütüphaneye yapılacak yazılı başvurular için örnek dilekçedir. Milli Kütüphane Cumhuriyetin Türk Ulusuna armağanlarından biridir ve 1945 yılında kuruluş çalışmalarına başlanan Milli Kütüphane 1948 yılında okur kabulüne başlamıştır. Hızla gelişen kaynakları ve açılan yeni kütüphaneler ile Türk Ulusunun yazılı eserlere erişimini kolaylaştıran ve eğitime büyük katkı sağlayan kütüphaneler kurulduğu yıllardan itibaren milyonlarca okura ev sahipliği yapmıştır.

Günümüzde internet üzerinden veya yayın sektörünün gelişmesi ile kitaplara erişim son derece kolay olmasına karşın 1940 1980 yılı arasında internet olmayışı ve basılı eserlerin yaygınlığının günümüzdeki kadar yüksek olmaması sebebi ile dönem için olağanüstü bir kaynak sağlayan kütüphaneler halen günümüzde de eğitimin en önemli kaynaklarından biri olarak hizmet sunmaktadır. Bu kütüphanelerin oluşturulmasında emeği geçen her görevli ve devlet adamına şükranlarımızı sunuyoruz.

Günümüzde halen aktif olarak hizmetlerine devam eden devlet kütüphaneleri yaygın şekilde birçok il ve ilçede faaliyetlerini sürdürmektedir. Kendi kaynaklarına ek olarak hayırseverlerin de bağışları büyük titizlikle envantere alınmakta ve okurlar ile buluşturulmaktadır.

Milli Kütüphane Adres ve İletişim Bilgileri :

Milli Kütüphane Merkez Adresi : Emek Mahallesi Wilhelm Thomsen Cad. No: 4 ÇANKAYA / ANKARA

Telefonu : +90 312 470 83 83

Eposta Adresi : mkbilgi@ktb.gov.tr

Websitesi : http://www.millikutuphane.gov.tr/

Milli Kütüphaneye Dilekçe Nasıl Yazılır ?

Milli Kütüphane Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı bir kamu kurumudur bu sebeple yazılacak dilekçelerin resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde yazılması zorunludur, kısaca hatırlatmak gerekirse.

Yazılacak dilekçeler yalnızca Türkçe olabilir, Türk Dili ve Dilbilgisi kurallarına uygun ve resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun olan dilekçeler kabul edilmektedir. Yabancı dillerde veya Dil dilbilgisi veya resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun olmayan dilekçeler kabul görmezler.

Dilekçelerin boş temiz çizgisiz beyaz a4 kağıda mavi lacivert yada siyah kalıcı mürekkep ile makul boyutlu yazılar ile latin harfler ile yazılması zorunludur. Elyazısı veya herhangi bir baskı tekniği ile çıktı alınan dilekçeler kabul görürler.

Dilekçelerin mevzuata uygun ve kurumun görev alanındaki konularda istekler sunması gerekmektedir, mevzuata uygun olmayan ve kurum konusu dışındaki konulardaki dilekçeler makul yanıt almamaktadır.

Tüm dilekçeler sahibi tarafından imzalanmalı ve şahsen sunulmalıdır. Başkası adına dilekçe sunulabilmesi için kişinin velisi olunması , yargı veya kamu kurumu kararı var ise vasi kayyım yada temsilci olunması yada noter vekaletnamesi sunulması gerekmektedir. Bunun dışında üçüncü kişilerin başka kişi namına başvuru yapma şansı yoktur. Tüm tüzel kişiler ve veli harici başvurularda temsil yetkisini gösterir resmi belgenin sunulması gerekmektedir.

Milli Kütüphane Dilekçe Örneği

Aşağıda kitap ayrım talebi sunmakta olan bir Milli Kütüphane Dilekçesi yer almaktadır. Örnek dilekçe akademik yüksek eğitim almakta olan bir öğrencinin tez çalışmasında kullanma ihtiyacı olan 3 adet eser için ayrım talebi sunmaktadır. Sizde ihtiyacınızı belirtir dilekçeyi düzenleyerek kuruma şahsen sunabilirsiniz.

Farklı bir kütüphane müdürlüğüne müracat ediyorsanız hitap makamında ilgili kütüphane müdürlüğüne hitaben yazmanız faydalı olacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı
(Milli Kütüphane) Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne


Dilekçe Konusu : Kitap ayrım talebimin sunulmasından ibarettir.


	................................... Üniversitesi ................................ Enstitüsü …....................... Bölümü …...................................... Konusunda …................. eğitimine devam etmekte olan …................... numaralı öğrenciyim. …....................................... Konusunda yürütmekte olduğum tez çalışmam için …......................................................... konularında araştırmalar yapmak üzere …...................................... kütüphanenizden …................. üye numaram ile faydalanmaktayım. 

	Tez çalışmam esnasında ihtiyaç duyacağım ve aşağıda listesini sunmuş olduğum eserlere ihtiyacım bulunmaktadır. Halihazırda emanetinde olan okurların ihtiyaçları tamamlandıktan ve envanterinize döndükten sonra ilgili eserlerin tarafıma ayrılması istemimi sunmak için yazılı müracat yapma zaruretim hasıl olmuştur.


1- Yayın Evi , Eser Adı , Yazar , Basım Yılı , ISBN 
2- Yayın Evi , Eser Adı , Yazar , Basım Yılı , ISBN
3- Yayın Evi , Eser Adı , Yazar , Basım Yılı , ISBN


	Yukarıda listelenen eserlerin tarafıma mümkün olan en yakın tarihte ayrılması için gereğini saygılarım ile arz ederim.								Tarih : 
								İsim Soyisim : 
								İmza :

EKLER :
1- Tc Kimlik Kartı Fotokopisi
2- Milli Kütüphane üye kartı fotokopisi
3- Tez konusu belirtir fakülte araştırma izni belgesi

Aşağıda Milli Kütüphaneye veya kütüphane müdürlüklerine sunabileceğiniz boş bir dilekçe yer almaktadır, bu dilekçeyi de örnek dilekçe olarak kullanabilir ve ihtiyacınıza göre düzenleyerek kuruma sunabilirsiniz.
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı
(Milli Kütüphane) Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü
........................... Kütüphanesi Müdürlüğüne


Dilekçe Konusu : 

	


								Tarih : 
								İsim Soyisim : 
								İmza :

EKLER :
1- 
2- 
3- 

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından edevlet üzerinden sunulmakta olan görme engelliler için sesli kitapların posta ile gönderimi , fotokopi çekimi , kitap ayırma talebi , üyelik başvurusu ve konuşan kitaplık ve diğer Milli Kütüphane hizmetlerine erişim sayfası adresi : https://www.turkiye.gov.tr/arama?aranan=milli+k%C3%BCt%C3%BCphane

Scroll to Top