Milli İstihbatat Teşkilatı Dilekçe Örneği

Milli İstihbatat Teşkilatı Dilekçe Örneği MİT’e yapılacak yazılı başvurular için örnek dilekçedir. MİT Osmanlı İmparatorluğu zamanında teşkilatlaşan Teşkilatı Mahsusa geleneğinden gelmekte olan ve Türk Yurdunun iç ve dış tehlikelere karşı istihbarat yani tehtid bilgileri ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan ve görevini her an sürdürmekte olan Milli İstihbarat Teşkilatıdır.

Yurtiçi ve Yurtdışı teşkilatlarında görev yapan vatansever kamu görevlileri kamu kurumları ve kolluk güçlerinin yurt savunma ve asayişinde ihtiyaç duyacağı bilgiler ve tehlikeler hakkında araştırma yapan ve doğrulayan kamu kurumudur.

Yazımızın devamında örnek MİT dilekçesi metin ve bilgisayara indirilebilir metin dosya türlerinde bilgilerinize sunulacaktır.

Görevi gereği gizlilik de içerdiğinden kurum hakkında tüm bilgilere erişim kısıtlıdır. Kamuya açık bilgilere www.mit.gov.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Milli İstihbarat Teşkilatı Kurum Adresi : Milli İstihbarat Teşkilatı Mit Müsteşarlığı KALE Binası Etimesgut / Ankara

Milli İstihbatat Teşkilatına Dilekçe Nasıl Yazılır ?

MİT Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı Müsteşarlık yapısında tüzel kişiliğe sahip bir kamu kurumudur bu sebeple yazılacak tüm dilekçelerin resmi dilekçe yazım kurallarına uygun biçimde düzenlenmesi gerekmektedir.

Kısaca hatırlatmak gerekirse dilekçenin boş beyaz temiz çizgisiz bir A4 kağıda kalıcı mürekkep kullanarak yazılması gerekmektedir. Elyazısı veya herhangi bir baskı sistemi kullanarak dilekçe yazılabilir, imzanın elle atılması ve mavi lacivert siyah renk mürekkep kullanılması gerekmektedir.

Dilekçe hitap makamı aşağıda sunulan örnek dilekçedeki gibi kurum ünvanı olmalıdır. Dilekçe konusu olarak yazılı başvurma gerekçenizi bir cümle ile özetlemeniz makuldür. Daha sonraki kısım serbest metin bölümüdür bu bölümde kısa makul paragraflara ayrılmış biçimde başvuru sebebinizi , gerekçe ve izahını , gerekli bilgi ve detayları sunduktan sonra son paragrafta istemlerinizi sunduktan sonra ıslak imzalı olarak kuruma sununuz.

Yazılı başvurular değerlendirilirken mevzuata kanun ve kararnamelere uygun talepler makul karşılanır ve kurum yetki alanında mevzuata uygun istemler olumlu yanıt görür. Mevzuata uygun olmayan veya kurum görev alanı dışında kalan konulardaki başvuruların makul yanıt alması mümkün değildir.

Dilekçeler sunan kişi tarafından ıslak imzalı olarak sunulur, yalnızca 18 yaşından küçükler için velileri , vasi kayyım veya kanuni temsilci atanan kişiler için temsilcileri, tüm tüzel kişiler için yasal yetkilileri başvuru yapabilir, bunun dışındaki tüm durumlarda ve veli harici temsilen başvurularda temsil yetkisini gösterir resmi belge veya noterden düzenlenmiş vekaletname aslının sunulması şarttır.

Milli İstihbatat Teşkilatı Dilekçe Örneği

Aşağıda MİT e yapılacak bilgi ve belge sunumu konulu örnek şablon bir dilekçe yer almaktadır, dilekçe konusu dilekçe metni ve gerekli düzenlemeleri yaparak kuruma şahsen sunabilirsiniz.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına,


Dilekçe Konusu : Kurumunuza kamu güvenliği ile ilgili bilgi ve belge sunumundan ibarettir.
	Yukarıda arz ve izah olunan hususlar ile ilgili gereğini saygılarım ile arz ederim.

							Tarih :
			
							İsim Soyisim :

							İmza :

EKLER : 
1-
2-
3-
4-
5-

Scroll to Top