Mesleki Yeterlilik Kurumu Dilekçe Örneği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Dilekçe Örneği MYK yapılacak yazılı başvurular için örnek dilekçedir. Mesleki Yeterlilik Kurumu bir kamu kurumudur ve dünya ile paralel şekilde ulusal mesleki yeterlilikleri belirleme ve yeterliliklerin belgelendirilmesi süreçlerini düzenleme temel görevleri arasında yer almaktadır.

Meslek yeterlilikleri tüm dünyada 2000 yılı sonrasında çok büyük önem taşımaktadır ve belirli bir bilgi beceri veya zanaatta yetkin kişilerin mesleklerinde yeterli olduklarını belgelemek için mesleki yeterlilik belgeleri almaları gerekebilmektedir.

Ülkemizde son yıllarda belirli durumlarda zorunlu , belirli durumlarda yararlı olan mesleki yeterlilik belgelerinin alınması birçok alanda önemli faydalar da sağlamaktadır.

Kurumun temel görevi uluslararası geçerliliği olan mesleki yeterlilik denetim ve belgelendirme süreçlerinin oluşturulması , geliştirilmesi ve mesleki yeterlilik belgelendirme süreçlerinin yönetim ve denetimidir.

Meslek örgütleri ve sahada ilgili meslekleri icra eden esnaf sanaatkar ve müteşebbisler paydaşlığında modern , uluslararası geçerli belgeleme hizmetlerinin oluşturulması ve denetlenmesi görevlerini üstlenmektedir.

Mesleki Yeterlilik Nedir ?

Mesleki yeterlilik bilgi beceri deneyim ve zanaat yetkinliği gerektiren mesleklerde kişilerin yeterli bilgi beceri ve deneyim düzeyine sahip olup o mesleği yeterli biçimde yapabilmelerinin ifade edilmesidir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir ?

Mesleki Yeterlilik Belgesi bir kişinin belirli bir mesleği icra etmede yeterli seviyede bilgi beceri ve eğitime sahip olduğunu gösterir belgedir.

Birçok resmi ve özel kurum mesleki yeterlilik belgesini şart yada tercih sebebi olarak görmektedir, ayrıca mesleki yeterlilik belgeleri uluslararası geçerliliği de olan yani yurtdışında birçok ülkede de mesleki yeterliliğinizi ispat eder belge niteliği taşımaktadır.

Ustalık Kalfalık Çıraklık Usta Öğreticilik Belgeleri ile farklımıdır ?

Evet ustalık kalfalık çıraklık ve usta öğreticilik belgeleri bir mesleği icra ederken usta yada usta öğreticiden meslek öğrenirken branş ve mesleklere göre meslek okullarının tamamlanması ile edinilen sıfatlardır.

Mesleki Yeterlilik Belgeleri kişilerin belirli eğitimler görerek ve çalışarak edindikleri bilgi beceri ve deneyimleri uzman denetimi altında ispat edecekleri yazılı ve pratik sınavlar geçerek edindikleri mesleki yeterliliklerini gösterir belgelerdir.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Adres ve İletişim Bilgileri

Mesleki Yeterlilik Kurumu Adresi : Balgat Mahallesi 1420. Sokak No:12 ÇANKAYA / ANKARA

Telefonu : +903124582000

Eposta Adresi : myk@myk.gov.tr

KEP : meslekiyeterlilikkurumu@hs01.kep.tr

Websitesi : https://www.myk.gov.tr/

Mesleki Yeterlilik Kurumuna Dilekçe Nasıl Yazılır ?

Mesleki Yeterlilik Kurumu bir kamu kurumudur, bu sebeple yazılacak dilekçelerin mevzuata ve resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde yazılması gerekmektedir.

Kuruma yapılacak yazılı başvuruların kurum görevleri ile alakalı konularda , yönetmelik mevzuat kanun ve kararnamelere uygun istemler sunuyor olmaları gerekmektedir. Kurumun görev alanına girmeyen konularda ve mevzuata göre uygun görülmeyecek talepler sunan dilekçeler makul yanıt görmezler.

Resmi dilekçeler boş beyaz çizgisiz temiz bir a4 kağıda yazılmalıdır. Kalıcı mavi lacivert yada siyah kalıcı mürekkep ile daktilo yazı makinası yazıcı ile çıktı alarak yada elyazısı ile dilekçe yazılması mümkündür. Dilekçenin yalnızca Türkçe yazılması uygundur , Türk dili ve dilbilgisi kurallarına uygun biçimde yazılması beklenmektedir.

Dilekçe yazımında makul anlaşılır kısa paragraflar halinde başvuru sebebi , gerekçeleri ve izahı ve taleplerin sunulması beklenmektedir.

Dilekçe yazımına öncelikle hitap makamı ile başlanır ve kurumun tam ünvanı ve makamına yazılır “Türkiye Cumhuriyeti Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığına” doğru bir hitap makamıdır. Daha sonra dilekçe konusu sunuması tavsiye edilmektedir, dilekçe konusu yapılacak yazılı başvuruda sunulan temel isteminizin bir cümle ile özetlenmesi olarak düşünülmelidir.

Sonraki bölüm ise serbest metin bölümdür burada öncelikle yazılı başvuru sebebinizi , gerekçe dayanak ve izahlarını , gerekli bilgileri ve varsa detaylarını sunduktan sonra son paragrafta istemlerinizi sunmanız beklenmektedir.

Resmi dilekçelerin şahsen sunulması gerekmektedir, yetişkin olmayan kişiler için velileri , vasi kayyım temsilci atanmış kişiler için yasal temsilcileri , tüm tüzel kişiler için temsilcileri başvuru yapabilirler. Velinin evladına başvuru yapması hariç tüm başka kişi yada kurum namına başvuru yapılması durumlarında temsil yetkisini gösterir resmi belge aslı veya noter vekaletnamesinin aslının sunulması ve dilekçe ekinde bu belge fotokopisinin teslimi beklenmektedir.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Dilekçe Örneği

Aşağıda örnek şablon bir dilekçe sunulmuştur , sizde kendi isteminizi yukarıda izah olunan yapıda düzenleyerek kuruma şahsen sunabilirsiniz.

Aşağıda yer alan Mesleki Yeterlilik Kurumu Dilekçesi resmi mühürlü ve ıslak imzalı mesleki yeterlilik belgesi istemini sunan bir dilekçe örneğidir.

Hemen altında da boş şablon bir dilekçe yer almaktadır, dilediğinizi bilgisayarınıza indirerek düzenleyebilir ve ihtiyacınıza göre bir dilekçe yazarak kuruma sunabilirsiniz.

Kurum bazı başvuruları PTT ile iadeli taahhütlü göndermeniz halinde başvuruları kabul etmektedir, kurum santralinden bilgi alarak gönderim yapınız.
		Türkiye Cumhuriyeti Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığına,


Dilekçe Konusu : Resmi mesleki yeterlilik belgesi istemimin sunulmasından ibarettir.
	............................ Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaralı Türk Vatandaşıyım. Kurumunuzun yetkili olduğu .................................................................................... ünvanlı mesleki yeterlilik belgesini ........................................................................ Kurumunda ................... tarihinde sınava girerek almaya hak kazandığımı ve .................... numaralı mesleki yeterlilik belgesinin tarafıma sunulduğunu bilgilerinize sunarım.


	Yurtdışında mesleğimi sürdürmekteyim ve çalışmakta olduğum kurum resmi mercilere sunmak üzere tarafımdan resmi mühürlü ve imzalı olarak düzenlenmiş mesleki yeterlilik belgesi talep etmektedir. Edevlet üzerinden aldığım mesleki yeterlilik belgesini kabul etmemektedir. Belgelendirme merkezine yaptığım müracatta kendilerinin bu şekilde bir belge düzenleme yetkilerinin olmadığı ve kurumunuza yazılı başvuru yapmam gerektiği iletilmiştir. İş bu sebeple kurumuza yazılı başvuru yapma zaruretim hasıl olmuştur.


	Yukarıda bilgilerini saygı ile sunmuş olduğum mesleki yeterlilik belgemin kurum antetli kağıdına resmi mühürlü ve ıslak imzalı biçimde  düzenlenerek tarafıma teslimi için gereğini saygılarım ile arz ederim.

								Tarih :

								İsim Soyisim : 

								İmza : 

Ekler : 
1- TC Kimlik Kartı Fotokopisi
2- Mesleki Yeterlilik Belgesi Fotokopisi

Türkiye Cumhuriyeti Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından Edevlet üzerinden sunulmakta olan Europass hareketlilik işlemleri , Belge durumu sorgulama , Belge vermeye yetkili kuruluş bilgileri , Mesleki Yeterlilik Belgesi Aday Bilgileri sorgulama , Mesleki Yeterlilik Belgesi Doğrulama ve Sorgulama , Sınav Geçmişi gibi hizmetlere erişim linki : https://www.turkiye.gov.tr/mesleki-yeterlilik-kurumu

Scroll to Top