Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği Kamu hastaneleri genel müdürlüğüne yazılı müracat için kullanılabilecek örnek bir dilekçedir. Devlet Hastaneleri olarak da anılan kamu hastaneleri Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına bağlı olarak faaliyet göstermekte olan ve tüm Türk vatandaşlarının tüm branşlarda sağlık hizmetleri aldıkları kamu yararına faaliyet göstermekte olan sağlık kuruluşlarıdır.

Sağlık Bakanlığı tüm kamu hastanelerinde yüksek kalitede ve sürekli , kesintisiz şekilde Türk halkının sağlığını güvence altına almaktadır.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Adres ve İletişim Bilgileri

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Adresi : Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cadde No 9 ÇANKAYA / ANKARA

Kamu Hastaneleri GM Telefonu : +90 312 565 0000  +90 312 565 0001

Web Sitesi : https://khgm.saglik.gov.tr/

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne Dilekçe Nasıl Yazılır ?

KHGM bir kamu kurumudur ve sunulacak dilekçelerin resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde yazılması gerekmektedir.

Kısaca hatırlatmak gerekirse boş temiz çizgisiz a4 kağıda 12 punto civarı bir boyutta ve kalıcı mürekkep kullanılarak elyazısı yazı makinası veya yazıcı çıktısı olarak yazım yapılmalıdır. Yalnızca Türk dili ile yazılan dilekçeler işlem görmektedir. Açık anlaşılır net ifadeler ile kısa cümle ve paragraflar ile istemler makul şekilde ifade edilmelidir.

KHGM bir üst idare ve denetim makamıdır, herhangi bir kamu hastanesinde yürütülmekte olan sağlık hizmetleri ile alakalı bir başvuru için önce ilgili hastane polikliniklerine , sonra hastane başhekimliğine , daha sonra il sağlık müdürlüğüne başvuru yapılması daha makul bir sıralamadır.

Sunulacak dilekçenin kurumun görev ve sorumlulukları konusunda , mevzuata uygun ve kabul edilebilir istemler sunuyor olması gerekmektedir. Kurumun görev konusu dışında talepler sunan , mevzuata göre uygun olmayan veya kabul edilme şansı bulunmayan talepleri içeren dilekçelerin olumlu yanıt görmesi muhtemel değildir.

Dilekçe yazımına kurum tam ünvanına hitap ile başlanır, “Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne ” makul ve doğru bir hitap makamıdır.

Sonra dilekçe konusu yazılması önerilir ve burada bir cümle ile dilekçe ile sunulan istemin özetlenmesi beklenmektedir.

Daha sonraki bölüm serbest metin bölümdür burada makul ve anlamlı paragraflara bölünmüş biçimde önce konu izah edilir, gerekli bilgiler sunulur, gerekçe ve dayanaklar belirtilir ve en son paragrafta ise istemler sunulur.

Yazılan dilekçenin kuruma şahsen sunulması gerekmektedir, şahsen dilekçe sunmasına engel olan bir hasta ile ilgili dilekçelerde 1. derece aile yakınları başvuru yapabilirler. 18 yaşından küçükler için velileri , vasi kayyım veya temsilci atanmış kişiler için yasal temsilcileri , tüm tüzel kişiler için temsile yetkili kişiler başvuru yapabilirler. Bunun dışındaki tüm durumlarda üçünçü kişilerin temsil yetkisini gösterir belgeleri sunması veya noter vekaletnamesi sunulması gerekmektedir. Anne ve Baba harici tüm kişilerin temsil yetkisini gösterir resmi belge aslı ile başvurusu beklenmektedir.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği

Aşağıda sunulan örnek dilekçe boş şablon bir dilekçedir, makul bir dilekçe konusu yazıldıktan sonra serbest metin bölümünde paragraflara ayrılmış biçimde başvuru konusu ve sebebini , gerekçeleri ve izahını , ve istemlerinizi açık anlaşılır ifadeler ile yazınız ve gerekli ilgili tüm belgeleri dilekçe ekler kısmında listeleyiniz ve dilekçe ile beraber kuruma sununuz.
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne


Dilekçe Konusu : .............................................................. hususundaki istemlerimin sunulmasından ibarettir.	Yukarıda arz ve izah olunan istemlerim ile ilgili gereğini saygılarım ile arz ederim.


								Tarih :
								İsim Soyisim :
								İmza : 

EKLER: 
1-
2-
3-
4-

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Web Sitesi : https://saglik.gov.tr/

Scroll to Top