Türkiye İstatistik Kurumu Dilekçe Örneği

Türkiye İstatistik Kurumu Dilekçe Örneği TÜİK e yapılacak yazılı başvurular için örnek dilekçe olarak sunulmuştur. Yazımızın ilerleyen bölümlerinde Tüik dilekçesi nin nasıl yazılacaği , kurumun adres iletişim bilgileri web sitesi bilgileri de bulunmaktadır.

Ayrıca dilekçenin nasıl yazılacağı hakkında kısa bir bilgilendirme ve Türkiye İstatistik Kurumu Dilekçesi de yazımız içerisinde metin olarak , indirilebilir word ve pdf dosyası olarak da bulunmaktadır.

TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu kamu adına kamu ve kamu kurumlarının ihtiyaç duyacağı resmi istatistikleri hazırlayan ve ilgili kurumlara sunan bir kamu kurumudur.

Türkiye İstatistik Kurumu Adres ve İletişim Bilgileri

Türkiye İstatistik Kurumu Adresi : Devlet Mahallesi Necatibey Caddesi No : 114 ÇANKAYA / ANKARA

Telefonu : +903124547000

Websitesi : https://www.tuik.gov.tr/

Türkiye İstatistik Kurumuna dilekçe nasıl yazılır ?

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı kamu kurumlarının kuruma verilen görev alanlarında yer alan konulardaki veri ve istatistik ihtiyacını karşılamak üzere bilim ve teknolojiden faydalanarak veriler toplayan ve istatistikler oluşturan bir kamu kurumudur.

Tüm kamu kurumları gibi TÜİKe yapılacak yazılı başvurularda da resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde kaleme alınmış , Türk dili ile yazılmış , Türk dili ve dilbilgisi kurallarına uygun biçimde yazılmış dilekçelerin sunulması beklenmektedir. Yabancı dilde yazılan dilekçeler , resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde yazılmamış dilekçeler işlem görmezler.

Ayrıca kurum yalnızca kendi görev konusunda ve mevzuata uygun istemlere yanıt verebilmektedir. Kendi görev alanı dışında yer alan ve mevzuata göre uygun görülmeyen talepleri içeren dilekçeler de olumlu yanıt görmezler.

Dilekçe yazımına hitap makamı ile başlanır ve kurumun tam ünvanı olan “Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına” makul bir hitap makamıdır, daha sonra sunulacak temel istemi ifade eden dilekçe konusu başlığı yer almaktadır. Dilekçe konusu dilekçe ile sunulan temel istemin bir cümle ile özetlenmesi ve ifade edilmesidir.

Sonraki kısım serbest metin kısmıdır , makul paragraflara bölünmüş olarak istem yada istemlerinizi önce açıklamanız ve tanımlamanız, daha sonra gerekli ise gerekçe , dayanak veya gerekli detay bilgileri sunmanız ve en sonda açık bir şekilde istemlerinizi sunmanız beklenmektedir.

Dilekçeler anlamlı şekilde sıralanmış ve anlam bütünlüğü olan birkaç cümleden oluşan paragraflar biçiminde yazılmalıdır.

Dilekçe sonunda dilekçeyi sunan kişinin ıslak imzasını atması ve kuruma şahsen sunması ile resmi dilekçe olarak değerlendirilir, imzasız veya imzalayan tarafından sunulmayan dilekçeler dilekçe kabul edilmez ve işlem görmez.

Yalnızca erişkin olmayanlar için velileri , vasi kayyım veya kanuni temsilci atanmış kişiler için yasal temsilcisi , tüm tüzel kişiler için yasal temsilcileri yazılı başvuru yapabilirler , vefat eden kişiler için hayattaki 1. derece yakınları başvuru yapabilirler. Bu ve Bunun dışındaki her durumda temsil yetkisini gösterir resmi belge veya noter vekaletnamesinin sunulması zorunludur.

Türkiye İstatistik Kurumu Dilekçe Örneği

Aşağıda boş şablon dilekçe örneği sunulmuştur ve hemen altında word ve pdf dosya türlerinde bilgisayarınıza indirip düzenleyebileceğiniz dilekçe örneği de mevcuttur.

Yukarıda izah olunan biçimde dilekçe konusu , dilekçe metin bölümü , tarih isim soyisim imza ile kuruma şahsen sunmanız halinde işleme alınacaktır. Kurum bazı başvuruları PTT ile iadeli taahhütlü olarak da kabul edebilmektedir kurum sekreterliğinden bilgi alarak posta yolu ile de başvurunuzu sunma olanağınız vardır.

Ayrıca kurum tarafından edevlet üzerinden sunulmakta olan çevrimiçi hizmetlere erişim sayfası da yazının sonunda link olarak sunulmuştur.
Türkiye İstatistik Kurumu BaşkanlığınaDilekçe Konusu : 

								Tarih :

								İsim Soyisim :

								İmza :EKLER:  

TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından edevlet üzerinden sunulmakta olan elektronik hizmetlere erişim linki : https://www.turkiye.gov.tr/turkiye-istatistik-kurumu-baskanligi-tuik

Scroll to Top