İsim Düzeltme Dava Dilekçesi

İsim Düzeltme Dava Dilekçesi bir kişinin isminin bir sebeple yanlış kaydedilmesi sonucunda düzeltme işlemi için düzenlemesi gereken dilekçedir. İsim Düzeltme ve İsim Değiştirme ayrı şeylerdir, ismin bir sebeple yanlış yazılması sonucunda ismin düzeltilmesini talep etmek isim düzeltme olarak tanımlanır. İsim değiştirme ise bir kişinin ismini farklı bir isim ile değiştirmeyi istemesi yapması gereken başvurudur.

Bu yazımızda isim düzeltme konusunu ele alıyoruz, isim değiştirme dava dilekçesi ile ilgili ihtiyacınız varsa isim değiştirme dava dilekçesi sayfasını ziyaret ediniz.

İsim Düzeltme davaları genellikle ismin yada soyismin nüfus memurlarının kişisel hataları yada kişiyi nüfusa kaydettirirken babalarının yazım yanlışları oluşmaktadır. Neredeyse bütün isim değiştirme kaynakları insan hatası sonucunda ortaya çıkmaktadır.

Nufüs Cüzdanına doğru yazılıp kayıtlara yanlış ismin geçtiği durum en çok karşılaşılan durumdur.

Tüm isim değiştirme davaları sebebi çok önemli olmadan kişinin adının yanlış olduğu ve düzeltilmesinin talep edildiği davalardır. Yetkili mahkemeler Asliye Hukuk Mahkemeleridir, bireysel başvuru ile dava açılmaktadır. Başvurular dilekçe ile şahsen yapılmaktadır.

Hata Nüfus Müdürlüğündeki memurlar tarafından yapıldı ise yargılama giderlerinin Nüfus Müdürlüğü yani Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne yükletilmesi talep edilebilir, hata aile bireylerinin hatası ise bu talep karşılıksız kalır ve yargılama giderleri başvuru sahibi tarafından karşılanır.

Mahkeme masrafları yüksek değildir, yargı giderleri ve posta masrafları için mahkeme veznesinden nakit olarak belirli bir tutar yatırılır. Dava kararı yazıldıktan sonra vezneden ek giderler veya iadeler varsa alınabilmektedir.

İsim Düzeltme Dava Dilekçesi nasıl yazılır ?

Hukuki güvenceniz adına tüm Hukuki işlemlerinizi bir Avukattan Hukuki danışmanlık alarak ve davanızı vekil Avukatınızın takip etmeniz son derece faydalıdır. Tüm sorumluluğun tarafınızda olduğunu hatırlatarak bir Avukat görüşüne müracat etmenizin önemli ve gerekli olduğunu unutmayınız.

İsim Düzeltme davası bir hukuk davasıdır, İkametin bağlı olduğu Adliyedeki Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir. Dilekçe kaleme alındıktan sonra Asliye Hukuk Mahkemesi kalemine giderek işleyişi öğrenerek başvurunuzu sunabilirsiniz.

Hukuk dilekçeleri resmi dilekçelerdir, Türkçe olarak Türk Alfabesi kullanılarak boş temiz çizgisiz beyaz A4 kağıtlara siyah renk ile yazılır, el yazısı kabul edilse de tavsiye edilmez daktilo veya bilgisayar çıktısı olarak yazılması önerilir. Tüm ofis uygulamalarında bulunan 3 temel fonttan biri ile normal 11 12 karakter boyutlu olarak yazılmalıdır. Tarih Islak imza ve isim soyisim ile tamamlanarak şahsen sunulmalıdır. 18 yaşından küçüklerin velileri veya vasileri başvuru yapabilir.

Türkçe dışında bir dil , Türk alfabesi dışında bir alfabe , belirtilen fiziki şartların dışında bir kağıt ve yazı kullanılmamalıdır.

Resmi dilekçe yazımı kurallarının fiziki şartları aşağı yukarı yukarıdaki gibidir, metin şartlarından da kısaca bahsetmek gerekirse;

Hukuk dilekçeleri Mahkeme Makamına Hitap ile başlar , davacı ve davalı bilgileri ile devam eder, dava konusu yazıldıktan sonra açıklamalar bölümünde kısa net anlaşılır cümleler ile davanızı neden açtığınızı ve gereçeleri izah edersiniz. Sonuç ve istem bölümünde de Mahkemeden taleplerinizi sunarak dilekçenizi tamamlarsınız.

İsim Düzeltme Dava Dilekçesi

Aşağıda örnek bir isim düzeltme davası için başvuru dilekçesi yer almaktadır. Örnek dilekçede nüfus memurluğu tarafından yanlış yazılan ismini düzetlmeyi talep edecek hayali bir başvuru sunulmuştur. Sizde kendi durumunuzu izah edecek ve kendi kişisel bilgilerinizi taşıyacak biçimde dava dilekçenizi bu örnek dilekçeyi kullanarak düzenleyebilir ve İkametinizin bağlı olduğu Asliye Hukuk Mahkemesine başvuru yapabilirsiniz.

Baroya kayıtlı bir Avukattan Hukuki Danışmanlık almanız ve davanızı Vekil Avukatınızın takip etmesi tüm Hukuki işlemlerinizde güvenliğiniz ve huzurunuz için son derece önemlidir. Unutmayınız sorumluluk tamamen sizindir ve Avukatınız sizin menfaatlerinizi korumak için Hukuki güvenceniz ve danışmanlarınızdır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADALET BAKANLIĞI
.................... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NE


DAVACI :  	(İSİM SOYİSİM TCKİMLİK NO)
		(VELİ İSE İSİM SOYİSİM TCKİMLİK NO VELAYETEN BABASI İSİM 			SOYİSİM TC KİMLİK NO )

İKAMET ADRESİ : 	(DAVACININ YADA VELAYET SAHİBİNİN İKAMET ADRESİ)

DAVALI :	NÜFUS VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
		................. İL NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

DAVA KONUSU : İsim düzeltme istemimizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1-	Dilekçe ekinde saygı ile sunmuş olduğum TC Kimlik Kartım ve Nüfus Kayıt Örneğinde görüleceği üzere ismim ve soyisimim ............................................ biçimindedir.

2-	Türkçe dilinde .............................. biçiminde yazılan bir kelime yada isim yoktur. Nufüs kaydı esnasında babam tarafından verilen ismim olan “................”'in Nüfus Memurluğunca yanlış biçimde yazıldığı şüphesizdir. 

3-	Ailemin mevzuatı bilmemesi, okuma yazmasının zayıf olması sebebi ile bu zamana kadar yanlışlığın düzeltmediğimi bilgilerinize sunarım.

4-	Resmi işlemlerde ve sosyal hayatta zorluk yaşamam sebebi ile Sayın Mahkemenize müracat ederek isim düzeltme davası açma zaruretim hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : TMK , Nüfus Hizmetleri Kanunu , ilgili tüm mevzuat

SONUÇ VE İSTEM : 
	
	Yukarıza arz ve izah olunan sebeplerden dolayı isim ve soyisimimin “....................................” biçiminde düzeltilmesine karar verilmesini ve yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesi için gereğini saygılarım ile arz ederim
			

	
								Tarih
								İsim Soyisim
								İmzaEKLER : 							
1-	Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (1 Sayfa)
2-	Türkiye Cumhuriyeti Kimlik	Kartı Fotokopisi (1 Sayfa)

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Kurumsal Web Sitesi : https://www.adalet.gov.tr/

Scroll to Top