Özel Güvenlik Başvuru Dilekçesi

Özel Güvenlik Başvuru Dilekçesi Emniyet Müdürlüğüne sunulan Özel Güvenlik Kimlik Kartı Başvuru Dilekçesi dir. Özel Güvenlik görevlilerinin görev alabilmeleri için ilgili İlin Emniyet Müdürlüğüne başvurarak resmi özel güvenlik kimlik kartı başvurusu yapmaları gerekmektedir.

Özel Güvenlik Nasıl Olunur ?

Özel Güvenlik Görevlileri resmi ve özel kurumların güvenlik tedbirlerini almak maksadı ile görevlendirilen profesyonel çalışanlardır. Giriş Çıkış ve Alan kontrollerinin sağlanması , Güvenlik hizmetlerinin sağlanması temel görevleridir.

Özel Güvenlik Eğitimi almaları , gerekli fiziki şartları sağlamaları , görevlerini engeller sağlık ve psikolojik sorunlarının bulunmaması ve Adli Suç Kayıtlarının bulunmuyor olması temel gereklilikler arasında yer almaktadır.

Özel Güvenlik Görevlileri görev gerekliliklerine göre silahlı veya silahsız görev alırlar, silahlı özel güvenlik görevlileri güvenlik tedbirlerinin ateşli silah ile korunması gereken Banka şubeleri gibi noktalarda görev alabilecek görevlilerin eğitimleridir. Silahlı Özel Güvenlik belgelerinin mevzuatı ayrıdır.

Aday olduğunuz Özel Güvenlik Görevlisi konusunda mevzuat araştırması yapmanız tavsiye olunur.

Öncelikle Özel Güvenlik Eğitimi veren kurumlarda eğitim görmüş olmanız gerekmektedir. Silahsız Temel Eğitim bu makalenin yazıldığı dönemde 100 Saat , Silahlı Eğitim ise 120 Saattir. Eğitimler ücretli olarak sunulmaktadır.

Silahlı özel güvenlik görevlileri 21 yaşından büyük ve en az Lise mezunu olmalıdır, Silahsız özel güvenlik görevlileri ise 18 yaşından büyük ve en az ilköğretim mezunu olmalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olunması ve Türkçe okur yazar olunması şartı bulunmaktadır.

Sonraki adımda ise Emniyet Müdürlüklerinde düzenlenen Özel Güvenlik Görevlisi yeterlilik sınavlarına girerek başarılı olmanız gerekmektedir.

Sınavda başarılı olan kişiler Emniyet Müdürlüğüne Özel Güvenlik Kimliği Başvuru Dilekçesi ile yazılı başvuru yaparak Kimlik Kartlarını aldıktan sonra göreve başlayabilirler.

Kimliklerin belirli geçerlilik süreleri vardır ve bu süre sınavında yenileme eğitimi ve sınavına girerek kimlik vizelerini yaptırarak göreve devam edebilirler. Yenilemeler yılda bir yapılmaktadır.

Özel Güvenlik Başvuru Dilekçesi nasıl yazılır ?

Özel Güvenlik Başvuru Dilekçesi ilgili ilin Emniyet Müdürlüğüne sunulmaktadır ve resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde yazılmalıdır.

Resmi dilekçeler Türkçe dili ve Türk alfabesi ile yazılır, Türk Dili , dilbilgisi ve dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde yazılmalıdır. Türkçeden farklı bir dil , Türkçe latin harflerinden farklı karakterler ile dilekçe yazılamaz.

Resmi dilekçeler çeşitli fiziki ve metin şartlarına uymalıdır. Dilekçeler beyaz çizgisiz A4 kağıtlara siyah renk ile yazılırlar, bilgisayar çıktısı sunuması önerilir, tarih isim soyisim ve ıslak imzalı olarak şahsen sunulmaları gerekmektedir.

Metin şartları ise şöyledir dilekçeler bir tüzel kişiye hitaben yazılır ve en üstte tüzel kişi yada ilgili birimine hitap ile başanır. Daha sonra dilekçe konusu yazılması önerilir ve bu dilekçenin hangi maksatla sunulduğunu bir cümle ile özetlenmesi olarak düşünülmelidir.

Daha sonraki kısım serbest metin kısmıdır burada kısa net anlaşılır cümlelerden oluşan kısa paragraflar halinde aşağıdaki bölümlere yer verilmelidir; Yazılı başvuru sebebinin izah edilmesi , gerekli bilgilerin sunulması , varsa gerekçe ve dayanakların sunulması , varsa mevzuat ve ekli belge atıflarının sunulması , varsa diğer gerekli bilgilerin sunulması biçiminde metin oluşturulur. Son paragrafta ise kurumdan istemleriniz sunularak dilekçe metni tamamlanır.

Ekli belgler dilekçe sonundaki ekler kısmına numaralı liste olarak yazılmalı ve dilekçeye eklenmelidir.

Özel Güvenlik Kimlik Kartı başvurusunda aşağıdaki belgeler talep edilmektedir;

 • Mezun olunan son okula ait diploma fotokopisi, silahlı için en az lise , silahsız için en az ilköğretim okulu
 • Diplomanın aslı sunulamıyorsa Edevletten alınan sorgulama yapılabilir mezun belgesi
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Arama Formu 2 Adet
 • Devlet Hastaneleri sağlık kurulundan alınanSilahlı / Silahsız Güvenlik Görevlisi Sağlık Kurulu Raporu nun aslı istenmektedir.
 • Son 6 ay içerisinde çekilmiş arka fonu beyaz, rötuş yapılmamış , tercihen resmi kıyafet ile çekilmiş Biyometrik Fotoğraf 2 Adet
 • Özel Güvenlik Görevlisi Ruhsat Harcı Makbuzu
 • Kimlik Kartı Ücreti Banka Dekontu
 • Adli Sicil Kaydı
 • Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Fotokopisi

Kayıp olan kimliklerin yenilenmesinde Emniyetten alınan kayıp eşya tutanağı eklenmelidir.

Kayıp kimliğin yenilenmesinde dilekçe bu durumu belirtir şekilde düzenlenmelidir.

Yenilemelerde eski kimlik kartı aslı dilekçe ile teslim edilmelidir ve fotokopisi dilekçeye eklenmelidir.

Yenilemeler 5 yılda bir şahsen yapılmaktadır.

Özel Güvenlik Başvuru Dilekçesi

Aşağıda özel güvenlik görevlisi kimliğine ilk kez başvuracak kişinin Emniyet Müdürlüğüne sunabileceği örnek şablon bir dilekçe paylaşılmıştır. Sizde kendi durumunuzu izah eder dilekçeyi düzenlerken aşağıdaki Özel Güvenlik Başvuru dilekçe örneğinden faydalanabilirsiniz.

Yazının hemen altında word ve pdf dosya türlerinde indirilebilir belgeler halinde paylaşılmıştır, bilgisayarınıza indirerek düzenleyebilirsiniz.
Türkiye Cumhuriyeti ................. Valiliği
.............. İl Emniyet Müdürlüğü
Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü'neDilekçe Konusu : Özel güvenlik kimlik kartı başvurumun sunulmasından ibarettir.


	5188 Sayılı kanun kapsamında zorunlu olan ........ Saatlik Silahlı / Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi zorunlu eğitimini tamamladığımı, Özel Güvenlik Görevlisi yeterlilik sınavında başarı gösterdiğimi , gerekli resmi sağlık kontrollerini tamamladığımı , başvuru için gerekli belgelerin dilekçe ekinde mevcut olduğunu bilgilerinize sunarım. 

	Mesleğimi icra edebilmem için tarafıma Özel Güvenlik Kimlik Kartı düzenlenmesi için gereğini saygılarım ile arz ederim.							Tarih : 
							İsim Soyisim :
							İmza : 
EKLER : 
1- .............. Diploma Fotokopisi
2- .............. DiplomasıEdevlet Mezun Belgesi
3- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Arama Formu 2 Adet
4- Silahlı / Silahsız Güvenlik Görevlisi Sağlık Kurulu Raporu Aslı
5- Biyometrik Fotoğraf 2 Adet
6- Özel Güvenlik Görevlisi Ruhsat Harcı Makbuzu
7- Kimlik Kartı Ücreti Banka Dekontu
8- Adli Sicil Kaydı
	

Özel Güvenlik Kimlik Kartı kaybolması çalınması halinde aşağıdakine benzer bir dilekçe ile müracat edilerek yeniden düzenlenmesi talep edilmelidir. Başvuru yapılan ilden farklı bir ilden başvurulması halinde farklı belgeler de talep edilebilmektedir. Bu sebeple yeni bir başvuru yapılmış gibi düşünülerek ilk kez özel güvenlik kimlik kartı başvuru yapılıyormuş gibi tüm belgeler tam şekilde gidilmelidir.
Türkiye Cumhuriyeti ................. Valiliği
.............. İl Emniyet Müdürlüğü
Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü'neDilekçe Konusu : Özel güvenlik kimlik kartı başvurumun sunulmasından ibarettir.


	5188 Sayılı kanun kapsamında Türkiye Cumhuriyeti .................. Valiliğinden almış olduğum , ....................... numaralı ve .................. geçerlilik tarihli Özel Güvenlik Kimlik Kartım kaybolmuştur. Yeniden düzenlenmesi için için gerekli belgelerin dilekçe ekinde mevcut olduğunu bilgilerinize sunarım. 

	Mesleğimi icra edebilmem için tarafıma Özel Güvenlik Kimlik Kartı düzenlenmesi için gereğini saygılarım ile arz ederim.							Tarih : 
							İsim Soyisim :
							İmza : 
EKLER : 
1- Emniyet Müdürlüğü Kayıp Eşya Tutanağı 
2- Biyometrik Fotoğraf 2 Adet
3- Kimlik Kartı Ücreti Banka Dekontu
4- Özel Güvenlik Kimlik Kartı Fotokopisi
	

Türkiye Cumhuriyeti Mevzuat Bilgi Sistemi üzerinden yayınlanan 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun metni erişim linki : https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5188.pdf

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü web sitesi altında yer alan Emniyet Müdürlüğü iletişim ve adres bilgileri arama ve erişim sayfası linki : https://www.egm.gov.tr/il-emniyet-mudurlukleri

Scroll to Top