Müftülük Dilekçe Örneği

Müftülük Dilekçe Örneği Müftülüklere yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneğidir. Büyükşehirlerde il ve ilçe müftülükleri olarak yapılanan Müftülükler Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak faaliyet göstermekte olan din hizmetlerinin sunulmasını düzenleyen kamu kurumlarıdır. Taşra teşkilatında birden çok köy mezra belde yada ilçe belirli müftülüklere bağlı olarak faaliyet göstermektedir.

Resmi yazışmalarda Caminin hangü müftülüğe bağlı olduğu kolaylıkla edinilebilen bir bilgidir. Genel idari yapılanma gereği il genelini ilgilendiren konularda il müftülüklerine, ilçe veya bölge ile ilgili konularda ilçe müftülüklerine müracat edilmesi tavsiye olunmaktadır.

Müftülük’e Dilekçe Nasıl Yazılır ?

Müftülükler resmi kurumlardır ve sunulacak dilekçelerin resmi dilekçe yazım kurallarına uygun olması beklenmektedir. Tüm resmi dilekçelerde olduğu gibi dilekçe Türkçe olarak Türk Alfabesi ile yazılmalıdır. Türk Dili , Dilbilgisi ve resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde kaleme alınmalıdır.

Resmi dilekçeler boş a4 kağıtların bir yüzüne siyah renk ile yazılır, el yazısı kabul edilsede bilgisayar yada daktilo yazımı tavsiye olunmaktadır. Resmi dilekçeler tarih , isim soyisim ve ıslak imzalı olmalıdır ve kuruma şahsen sunulmalıdır.

Dilekçe yazımına hitap makamı ile başlanır, müftülüğün tam makamı “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı ……. İli / İlçesi Müftülüğü’ne” biçiminde ifade edilebilir.

Dilekçe konusu yazılması tavsiye edilir, dilekçe konusu dilekçenin ne maksat ile sunulduğunu bir cümle ile ifade etmeniz olarak düşünülmelidir.

Sonraki kısım serbest metin bölümdür burada açık net anlaşılır ve kısa paragraflar halinde başvuru sebebinizin açıklanması , gerekli bilgilerin ve izahın sunulması , gerekçe ve dayanakların sunulması , ekli belge yada mevzuat atıflarının sunulması , varsa diğer bilgilerin sunulması ile metin tamamlanır. Son paragrafta Müftülükten talepleri sunarak dilekçe metnini tamamlayabilirsiniz. Ekli belgeleri ekler başlığında numaralı bir liste olarak sunmanız yeterlidir.

Resmi Dilekçeler ıslak imzalı tarihli ve isim soyisim ile tamalanır ve şahsen sunulurlar.

Yazının alt kısmında Müftülük örnek dilekçesi yer almaktadır ve hemen altında da Diyanet İşleri Başkanlığı web site adresi bulunmaktadır, bu sayfa üzerinden Müftülük adres ve iletişim bilgilerine erişmeniz mümkündür.

Müftülük Dilekçe Örneği

Aşağıda Cami cemaatinden bir ferdin ilgili Camide kuran kursu açılması için talebini sunduğu örnek bir dilekçe yer almaktadır, hemen altında word ve pdf olarak da indirilebilir dosyalar paylaşılmıştır.

Yukarıda izah olunan biçimde dilekçenizi yazarken örnek dilekçeyi kullanaibilirsiniz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı 
....... İli / İlçesi Müftülüğü'ne 


Dilekçe Konusu : Kuran kursu açılması istemimizin sunulmasından ibarettir.	Müftülüğünüze bağlı olan ................ Camiinde ibadetlerimizi sürdürmekteyiz, Cemaatin Din eğitiminin artırılması maksadı ile Kuran kursu açılmasının son derece faydalı olacağı kanaatindeyiz. Cemaatten en az 20-30 kişi katılacağını beyan etmektedirler. Cami İmamında  ilgili kişilerin isimleri ve iletişim bilgileri mevcuttur.

	Bilgi ve takdirlerinize sunar , gereğini saygılarım ile arz ederim.


							Tarih :
							İsim Soyisim :
							İmza :

	

TC Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Kurumsal Web Sitesi Linki : https://www.diyanet.gov.tr/ üzerinden il ve ilçe müftülüklerinin adres ve iletişim bilgilerine erişebilirsiniz.

Scroll to Top