Transkript Talep Dilekçe Örneği

Transkript Talep Dilekçe Örneği Üniversite Öğrencilerinin dönemlere veya yıllara göre aldıkları dersleri bu derslerdeki başarı notlarını ve harf notunu, ilgili dersin dönemini ve kredi ağırlığını belirten resmi ve akademik belgedir, bazı üniversiteler bu belgeyi online sistemleri üzerinde sunuyor olsalar bile herhangi bir akademik işlem yapılması sözkonusu olduğunda bu belgenin üniversite mühürü veya kaşesi üzerine atanmış […]

Devamsızlık Dilekçe Örneği

Devamsızlık Dilekçe Örneği genellikle ilk orta ve lise öğretiminde öğrenci çocuğu bulunan ailelerin hem bilgi almak hemde çocuğun genel okula devam durumunu öğrenmek için başvurdukları bir dilekçe türüdür, Devlet okulu veya özel okullarda mevzuat gereği devamsızlık durumunun veliye bildirilmesi dilekçe yazılmasını gerektirebilmektedir, özellikle çocuğun devamsızlık durumu resmi izin sınırını geçmiş durumlarda ise okul öğrencinin devamsızlığının

Yıllık İzin Dilekçe Örneği

SGK bağlı çalışan olarak bir özel şirkette görev alan her kişinin çalışma dönemine göre yıllık izin hakları bulunmaktadır. Bu izinleri işverenin belirleyeceği veya onay vereceği tarihlerde kullanmakta özgürdürler. Genel olarak hem çalışılan kurumun iç prosedürleri gereği hemde Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatının çalışan ve işveren tarafına getirdiği sorumluluklar sonucunda çalışanın izin tarihini belirtir ve izin talebini

Scroll to Top