Yıllık İzin Dilekçe Örneği

SGK bağlı çalışan olarak bir özel şirkette görev alan her kişinin çalışma dönemine göre yıllık izin hakları bulunmaktadır. Bu izinleri işverenin belirleyeceği veya onay vereceği tarihlerde kullanmakta özgürdürler. Genel olarak hem çalışılan kurumun iç prosedürleri gereği hemde Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatının çalışan ve işveren tarafına getirdiği sorumluluklar sonucunda çalışanın izin tarihini belirtir ve izin talebini belirtir bir dilekçeyi kurum müdürlüğüne sunması ve onay alması gerekmektedir. Genellikle kurumlar onay verildiğini yazılı olarak çalışana sunmak zorunda olmadıkları için izin dilekçeleri reddedilmedikçe işleme konur ve izin o tarihler arasında kullanılmış kabul edilir.

Kullanılmayan yıllık izinlerin sonraki yıllara devredilmesi ile ilgili Sosyal güvenlik kurumu mevzuatı ve şirket iş sözleşmesi kuralları birlikte değerlendirilmelidir. Yani yıllık izinlerin ilgili takvim yılı içerisinde kullanılması zorunlu değildir fakat izinlerin devri ile ilgili uygulamalar kurumlardan kurumlara farklılık gösterebilir. Bu izin kullanımı ile ilgili farklılıklar değişkenlik gösterse de Sosyal Güvenlik Kurumunun belirlediği bir yönerge dahilinde serbestlik vardır.

Yıllık İzin Dilekçe Örneği aşağıda vermiş olduğumuz örnek dilekçe nin şahsi bilgileriniz ve çalıştığınız kurum bilgileri ile doldurularak kurum müdürlüğüne veya insan kaynaklarına teslim edilmesi ile başvuru yapılmış olmaktadır. Büyük kurumlar bazen elektronik ortamda bu başvuruları da alabilmektedir ama genel mevzuata göre yazılı belgeler hukukidir ve yazılı olarak başvurulması gereklidir.

Aşağıdaki Yıllık İzin Dilekçe Örneği içerisinde (Kişi Adı Soyadı) ve (Şirket / Kurum Ünvanı) alanları sizin adınız ve çalıştığınız şirket olarak düzenlenmelidir. Ayrıca izin tarihleri de izninizi kullanmaya başlayacağınız ve izinden döneceğiniz günler olarak yazılmalıdır. Dilekçenin teslim edildiği gün tarih olarak kullanılmalı ve sizin tarafınızdan imzalanarak yine sizin tarafınızdan şirket müdürlüğüne veya insan kaynaklarına yada personel idare birimine teslim edilmelidir.

(Şirket / Kurum Ünvanı) Müdürlüğüne

Şirketinizde ………… sicil numarası ile çalışmaktayım. …./…./……. ile …../…./……… tarihleri arasında yıllık izinimin …… iş günü olan kısmını kullanmayı talep etmekteyim. Gereğini saygılarımla arz ederim.

(İsim / Soyisim) (Tarih)(Islak İmza)

Scroll to Top