Devamsızlık Dilekçe Örneği

Devamsızlık Dilekçe Örneği genellikle ilk orta ve lise öğretiminde öğrenci çocuğu bulunan ailelerin hem bilgi almak hemde çocuğun genel okula devam durumunu öğrenmek için başvurdukları bir dilekçe türüdür, Devlet okulu veya özel okullarda mevzuat gereği devamsızlık durumunun veliye bildirilmesi dilekçe yazılmasını gerektirebilmektedir, özellikle çocuğun devamsızlık durumu resmi izin sınırını geçmiş durumlarda ise okul öğrencinin devamsızlığının izin verilebilecek sınırın üstüne geçtiğini veya geçebileceğini yazılı olarak veliye bildirdiğini tespit etmek adına dilekçe isteyebilmektedir.

Bu ve bunun gibi sebeplerle öğrencinin kendisi veya velisi tarafından Devamsızlık dilekçesi verilmesi gerekli olabilmektedir. Bu dilekçenin ilgili eğitim kurumu müdürlüğü ünvanına yazılması , öğrencinin adı sınıfı ve öğrenci numarasını içermesi , başka bir eğitim dönemi için yazılıyorsa ilgili dönemin belirtilmesi , sadece belirli bir ders veya ders geçme sistemi ders devamsızlık sistemi uygulanan bir okulsa ilgili dersin belirtilmesi gerekmektedir. Öğrenci kendi adına dilekçe veriyorsa kendi isim ve imzası ile velinin düzenlemesi gerekiyorsa velinin isim ve ıslak imzası ile okula teslimi gerekmektedir. Çok sık görülmese de ıslak imzalı belgenin veli tarafından şahsen teslim edilmesi gerekliliği bazı okul müdürleri tarafından uygulanmakla beraber , benzer şekilde bazı okul yönetimleri de velileri arayarak devamsızlık dilekçe yazımı için dilekçe teyidi yapabilmektedir.

Devamsızlık Dilekçe Örneği :

…………………………………………. Lisesi / Ortaokulu / İlokulu Müdürlüğüne

Öğrenci Adı Soyadı :

Öğrenci Numarası :

Öğrenci Sınıfı :

Yukarıda bilgilerini sunmuş olduğum öğrencinizin velisiyim. Bulunduğumuz eğitim öğretim yılına ait güncel dönemlerin okula veya derse devamsızlık durumunu detaylı olarak bildirir belgenin tarafıma sağlanması için gereğini saygılarımla arz ederim.

İsim Soyisim :

Tarih :

İmza :

Scroll to Top