Transkript Talep Dilekçe Örneği

Transkript Talep Dilekçe Örneği Üniversite Öğrencilerinin dönemlere veya yıllara göre aldıkları dersleri bu derslerdeki başarı notlarını ve harf notunu, ilgili dersin dönemini ve kredi ağırlığını belirten resmi ve akademik belgedir, bazı üniversiteler bu belgeyi online sistemleri üzerinde sunuyor olsalar bile herhangi bir akademik işlem yapılması sözkonusu olduğunda bu belgenin üniversite mühürü veya kaşesi üzerine atanmış bir yetkili imzası bulunmadan hiçbir geçerliliği olmamaktadır.

Transkriptler bir anlamda Üniversite öğrencisinin karnesi olarak da görülmektedir, bu sebeple transkript öğrencinin hangi bölümde okuduğu , hangi dersleri hangi dönemde aldığı ve hangilerinden ne notlar ile geçtiği veya kaldığı, dersin harf notu ve ağırlık notunu , dersin kredi puanını da içeren resmi belgelerdir. Transkript Talebi öğrencinin kendisi , 18 yaşından küçükse velisi veya noter vekaleti tanımlanmışsa yasal temsilcisi yada üniversiteye uygun bir dilekçe sunmuş ise dilekçede belirtilen kişi tarafından yapılabilmektedir.

Birçok üniversite öğrenci işleri , fakülte dekanlıkları ve bölüm başkanlıkları öğrencilere transkript talep dilekçeleri konusunda son derece esneklik sağlamkta ve yardımcı olabilmektedir fakat dilekçelerin usulüne uygun ve anlaşılır bir dil ile yazıması gerekmektedir. Bu sebeple aşağıda sizlere vereceğimiz dilekçeleri kendinize ait bilgiler ile eksiksiz doldurarak ve imzalayarak okuduğunuz üniversitenin ilgili birimine veriniz.

Scroll to Top