Ders Muafiyet Dilekçe Örneği

Öğrenciler daha önceki eğitimlerinde aynı statüdeki eğitim kurumlarından almış oldukları ve akademik içerik olarak aynı kabul edilen dersler ile ilgili muhafiyet hakkına sahiptirler, fakat muhafiyet hakkı belirli koşul ve yönetmelikler tarafından belirlenmekte ve uygulanmaktadır. En yaygın muhafiyet örnekleri 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunlarının dikey geçiş sınavı ile lisans eğitimine kayıt yaptırdıkları zaman eski okullarında okumuş oldukları derslerin lisans eğitimindeki eş dersler yerine kabul edilmesi için yaptıkları muhafiyet başvurularında gözlemlenmektedir.

Muhafiyet başvurusu içinDers Muhafiyet Dilekçesi düzenleyerek ilgili kuruma teslim edilerek muhafiyet değerlendirilmesinin yapılmasının talep edilmesi gerekmektedir. Bu durum fakülte yada bölüm tarafından değerlendirilerek uygun olan derslerden muaf tutulması ve toplam ders yükünün azaltılması ile sonuçlanabilmektedir.

Ders muhafiyeti başvurularının belirli bir zaman aralığında yapılması gerekmektedir ve genellikle ilk kayıt sonrasında eğitim dönemi başlamadan , hatta ders seçme döneminden de önce yapılması gerekmektedir, bu sayede öğrenciye özel ders listesi okulmakta ve öğrencinin alması gereken dersler bu listeyi oluşturmaktadır.

Ayrıca Lisans ve Lisansüstü eğitimlerin tamamında zorunlu ders olan Türkçe gibi dersler de bir eğitim sırasında alındıktan sonra başka bir bölüm okunuyorsa tekrar alınmaması için muhafiyet dilekçesi verilmesi gerekmektedir. Daha önce de belirttiğimiz gibi muafiyet belirli koşul ve yöntemleri olan bir işlemdir, dersler tam olarak aynı bile olsa başka bir mezuniyete dayanak olan tüm dersler başka bölüm içeriğinde olsa bile tam olarak kabul edilmesi mümkün olmayabilmektedir.

Ders Muhafiyet dilekçenizi aşağıdaki Ders Muhafiyet Dilekçe Örneği ni okuduğunuz kurum fakülte ve bölüm bilgileri ve kişisel bilgileriniz ile doldurduktan sonra kurumun talep ettiği yere teslim ederek işlemlerinizi başlatabilir, daha sonra bölümünüzden veya danışmanınızdan bilgi alarak ders muhafiyet başvurunuzun durumunu takip edebilirsiniz. Dilekçenize önceki mezuniyetiniz ile ilgili diploma veya mezuniyet belgesi ve akademik detaylı transkript yada transkirpt ve akademik ders içerikleri belgesini dilekçe eki olarak sunmanız gerekmektedir.

Ders Muhafiyet Dilekçe Örneği

………………………… Üniversitesi

………………………… Fakültesi Dekanlığına

………………………… Bölüm Başkanlığına

Öğrenci No:

Fakülte :

Bölüm :

Kayıt Yılı ve Dönemi :

Kayıt Olunan Sınav Türü :

Adı Soyadı :

Tc Kimlik No :

Yukarıda bilgilerini sunmuş olduğum fakülte ve bölümde kayıtlı öğrencinizim. Aşağıda bilgilerini sunmuş olduğum kurumdan almış olduğum önceki dönem eğitimim ile şuanda kayıt olduğum bölümdeki dersler arasında birbirine denk veya aynı olan dersler bulunmaktadır. YÖK ve Üniversiteniz yönetmeliklerine göre muhafiyet uygunluğu olan tüm derslerden muaf olabilmem için durumumun değerlendirilmesini ve gereğini saygılarımla arz ederim.

Mezun Olunan Üniversite / Fakülte / MYO / Bölüm :

Mezuniyet Yılı :

Muhafiyet Konusu Ders Listesi :

Tarih :

İsim Soyisim :

İmza :

Ekler: Diploma Fotokopisi Transkript

Scroll to Top