Dilekçe ÖrneğiDilekçe Örnekleri, Dilekçe Nasıl Yazılır, Word Pdf Dilekçe İndir, Dilekçe Yazma, Dilekçe Örneği
dilekceornegi.com'a hoş geldiniz.
Fotokopi Talep Dilekçesi

Fotokopi Talep Dilekçesi

Fotokopi Talep Dilekçesi
Fotokopi Talep Dilekçesi

Fotokopi Talep Dilekçesi bir belgenin fotokopisinin talep edilmesi veya bir dosyadan fotokopi talep edilmesi için kullanılan dilekçe örneğidir. Adliyelerde dava dosyalarından fotokopi talep etmek için de küçük değişiklikler yapılarak kullanılabilir, biz bu yazıda genel amaçlı bir Fotokopi Talep Dilekçesi paylaşmış olacağız.

Siz ihtiyacınıza göre yazılı başvuru yapmış olduğunuz kurumun ek talepleri veya gerekli diğer değişiklikleri yaparak dilekçenizi kendiniz de düzenleyebilirsiniz.

Fotokopi Talep Dilekçesi ne amaçla yazılmaktadır ?

Fotokopi talep dilekçesi herhangi bir belgenin kopyasının talep edilmesi veya bir kurumdan kurum arşivinde yer alan bir belgenin kopyasının istenmesi amacı ile düzenlenmektedir.

Başvurunun yazılı olarak yapılması gerekliliği olan kurumlarda genel olarak talep edilebilmektedir.

Fotokopinin yetkili kişiler tarafından edinilebilmesi , kişisel verilerin korunması gibi sadece yetkili olanların bu belgelere ulaşabilmesi için gerekli faydalı ve zorunlu bir uygulamadır.

Genel olarak Belediye , Adliye ve Diğer kamu kurumlarında uygulandığı gözlemlenmektedir.

Bazı kurumlarda fotokopi ücretli olduğundan muhasebe saymanlık banka hesabı bağış gibi yöntemler ile de dilekçe ekinde fotokopi ücretinin ödendiğinin de belgelenmesi gerekebilmektedir.

Fotokopi Talep Dilekçesini kimler düzenleyebilir ?

Talep ettiği belgeyi edinme yetkisi olan kişiler kurumlardan fotokopi talep edebilirler. Bu yetki kuruma ve konuya göre değişkendir. Birkaç örnek vermek gerekirse;

Bir Üniversite öğrencisi yatay geçiş başvurusu yaparken ders içerikleri denkliği başvurusu yaparken eğitimini almış olduğu derslerin içeriklerini gösterir belgeyi fotokopi olarak talep edebilir.

Bir davanın vekil Avukatı yetkili olduğu dava dosyasının tamamını veya bir kısmını Fotokopi Talep Dilekçesi düzenleyerek talep edebilir.

Bir resmi işlemde kullanılmak üzere belediyeden bir yapının projelerini sahibi talep edebilir.

Fakat bu belirttiğimiz kişiler bu belgeyi almak için yetkin kişilerdir, biri öğrenci olarak aldığı dersleri , diğeri yetkilisi olduğu dava dosyasını , bir diğeri de sahibi olduğu binanın projesini istemektedir. Bu üç belgeyi de bu kişilerin dışında bu üç konu ile alakası olmayan kişiler talep edemezler.

Fotokopi Talebi için Dilekçe yazarken nelere dikkat edilmelidir ?

Genellikle kamu kurumlarına yazıldığından resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde kaleme alınmalıdır. Kısaca beyaz boş temiz a4 kağıda , Türkçe ve Türk alfabesi ile yazılmalıdır.

Hitap ilgili kurum temsil makamına olmalıdır, dilekçe konusu yazılması önerilmektedir. Konu olarak fotokopi istemimizin sunulmasından ibarettir gibi kısa ve açık bir ifade tercih edilmelidir.

Fotokopi istenen belge veya belgeler açık bir şekilde tanımlanmalıdır, yani dilekçeyi alan kişi herhangi başka sözlü bir izaha gerek olmaksızın konuyu , ilgili belge yada belgeleri anlayabilmeli ve işleme alabilmelidir.

Ek bir talebiniz var ise bunu belirtmeyi de unutmayınız, örneğin bir çok kurum kurum kaşesi veya aslı gibidir mühürü isteyebilmektedir. Bu durum gerekli iste bunu kesinlikle belirtiniz.

Fotokopi Talep Dilekçe Örneği

Aşıda yer alan fotokopi talep dilekçe örneği ilgili bir belediye müdürlüğüne yazılı başvuru yaparak fotokopi talebi için düzenlenmiştir. Sizde ihtiyacınız olan kuruma ve mevzuata göre istediğiniz belgeleri ve ek taleplerinizi örnek dilekçede olduğu gibi yazılı olarak düzenledikten sonra çıktı alıp ıslak imzalı olarak şahsen kuruma teslim ediniz ve işlem süreci ile ilgili bilgi alarak tamamlayınız.
................ Belediyesi .................. Müdürlüğü'neDilekçe Konusu : Fotokopi istemimin sunulmasından ibarettir.
	Sahibi bulunduğum ve aşağıda bilgilerini sunmuş olduğum gayrımenkulüm ile ilgili yapacağım .............................................. başvurularında kullanılmak üzere .....................................
.................................................................. belgelerinin fotokopisine ihtiyaç duymaktayım.

	Kurumunuz arşivindeki bu belgelerden aslı gibidir ve kurum resmi mühürü üzerine yetkili imzası ile resmi işlemlerde kullanılabilir birer nüsha fotokopi düzenlenmesi ve tarafıma teslimi için gereğini saygılarım ile arz ederim.

TC No : 
İsim Soyisim :
Adres Kayıt No : 
Ada :
Pafta :
Parsel : 
Mahalle : 
İlçe :
İl : 
Cadde : 
Sokak : 
Kapı No : 
Cep Telefonu :
EPosta Adresi :
İkamet Adresi : 

								Tarih: 

								İsim Soyisim :

								İmza : 
Dilekçe Örneği
error: