Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği YEGİTEK’e yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneği dir. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyetini göstermekte olan bir kamu kurumudur.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm eğitim sisteminde teknolojik yeniliklerin öğrenci , öğrenmen ve toplum faydasına kullanılabilmesi için geliştirme çalışmaları ve yeni nesil öğretim teknolojilerinin uygulanmasında görevli olan Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü dünya çapında son derece takdir toplayan EBA gibi yeni teknolojilerin eğitime yani topluma kazandırılmasında önemli görevler üstlenmektedir.

Son derece başarılı olarak eğitim dünyamıza kazandırılan EBA Eğitim Bilişim Ağı , ODA Öğretmen Bilişim Ağı , Türkçe platformu , Matematik Platformu , İngilizce Platformu , Dijital Teknolojiler Alanı , Sürdürülebilir Dünya Alanı , Halk Eğitim Merkezleri Bilişim Ağı gibi projeler YEGİTEK sorumluluğunda geliştirilmekte olan projelerdir. Yine Fatih Eğitimde Geleceğe Açılan Kapı uygulaması da dünyaya öncülük edecek bir teknolojinin eğitime uygulanması projesi yine kurumun sorumluluğunda olan projelerdendir.

Ayrıca hayatın her noktasında yer alan mobil cihazlar yani cep telefonu ve tablet gibi taşınabilir bilişim aygıtları ile erişimi mümkün olan EBA , Bil Bakalım , My English Path , Okuyaz , Mobil Kod, Bil Bakalım 2 , Kim Bilir, Yapboz , Muzik Defteri , Renk Bağı, Bonibo , Boyama , Topla Gel gibi projeler yine Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde eğitim hayatına kazandırılmıştır.

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Adres ve İletişim Bilgileri

YEGİTEK Adresi : Emniyet Mahallesi Milas Sokak No: 8 YENİMAHALLE / ANKARA

Telefonu : +90 312 296 94 00

Faks Numarası : +90 312 223 87 36

Websitesi : https://yegitek.meb.gov.tr/

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne dilekçe nasıl yazılır ?

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bir resmi kurumdur ve tüm resmi kurumlar gibi YEGİTEK’e yapılacak yazılı başvurular da resmi dilekçeler ile yapılabilir ve resmi dilekçeler resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde yazılmalıdır. Kısaca hatırlatmak gerekirse ;

Resmi dilekçe dili Türkçedir, farklı diller ile yazılamaz. Yalnızca Türkçe Latin harfler kullanılabilir , farklı karakterler ile dilekçe yazılamaz.

Dilekçeler boş temiz çizgisiz A4 kağıtlar kullanılarak siyah kalıcı mürekkep ile yazılmalıdır, okunaklı elyazısı ve her çeşit baskı sistemi kullanılabilir. Farklı renk kağıt ve farklı renkler ile dilekçe yazılması uygun değildir.

Resmi dilekçeler tarih , dilekçeyi sunan kişinin adı soyadı ve ıslak imzası ile resmiyet kazanırlar. İmzasız isimsiz ve tarihsiz dilekçe sunulamaz.

Dilekçelerin yazımında Türk dili ve dilbilgisi kurallarına uygun metinler düzenlenmelidir. Kısa net anlamlı anlaşılır cümlelerden oluşan makul kısa paragraflar ile konu anlaşılır bir akış ile sunulmalıdır.

Dilekçe yazımına kurum idare makamına hitap ile başlanır, “Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne ” hitabı makuldür, kurumun farklı bir birimine hitaben dilekçe yazılıyorsa o birimin adı hitap makamının sonuna eklenmelidir.

Hitabın ardından dilekçe konusu yazılması tavsiye edilir, dilekçe konusu dilekçenin kuruma hangi maksat ile sunulduğunun bir cümle ile özetlenmesi anlamına gelmektedir.

Daha sonraki kısım serbest metin bölümdür burada anlam sıralı paragraflara ayrılmış biçimde başvuru sebebinizin sunulması , gerekli bilgilerin sunulması , gerekçe ve dayanakların sunulması , mevzuat atıfları ve belge atıflarının sunulması , gerekli diğer açıklamaların sunulması ile devam eder ve son paragrafta kurumdan istemlerin sunulması ile dilekçe metni oluşturulur.

Dilekçe sonunda tarih, isim soyisim ve ıslak imza ile dilekçe tamamlanır.

Dilekçeler kuruma şahsen sunulmalıdır, bazı dilekçeler PTT ile iadeli taahütlü olarak da gönderilebilir, bazı dilekçeler de elektronik imzalı olarak elektronik ortamda gönderilebilir.

Temsilen dilekçe sunulması belirli şartlarda mümkündür, 18 yaşından küçüklerin velileri , temsilci atanmış kişilerin temsilcileri , tüm tüzel kişilerin yasal yetkilileri temsilen başvuru yapabilirler. Bunun dışındaki durumlarda noterden düzenlenmiş vekaletname ile başvuru yapılabilmektedir. Temsilen başvurularda temsil yetkisini gösterir belgenin de dilekçe ekinde sunulması beklenmektedir.

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Dilekçe Örneği

Aşağıda Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne hitaben yazılmış boş şablon bir dilekçe bulunmaktadır, yukarıda izah olunan biçimde düzenleyerek dilekçenizi hazırlayabilir ve kuruma sunabilirsiniz. Yazının hemen altında word ve pdf dosya türlerinde indirilebilir dosya olarak da dilekçe örneği paylaşılmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı
 Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne 


Dilekçe Konusu : 


								Tarih :
								İsim Soyisim : 
								İmza : 
Scroll to Top