Dilekçe ÖrneğiDilekçe Örnekleri, Dilekçe Nasıl Yazılır, Word Pdf Dilekçe İndir, Dilekçe Yazma, Dilekçe Örneği
dilekceornegi.com'a hoş geldiniz.
Taekwondo Federasyonu Dilekçe Örneği

Taekwondo Federasyonu Dilekçe Örneği

Taekwondo Federasyonu Dilekçe Örneği
Taekwondo Federasyonu Dilekçe Örneği

Taekwondo Federasyonu Dilekçe Örneği Taekwondo Federasyonuna yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneği dir. Taekwondo Federasyonu Türkiyede en fazla sporcu sayısına sahip 3. federasyondur ve günümüzde yaklaşık 550.000 lisanslı teakwondo sporcusu bulunmaktadır.

1981 yılında kurulmuş olan Taekwondo Federasyonu son derece etkin çalışmalar yaparak sporun yurt genelinde yayınlaşması için çok büyük hizmetler sunmuştur ve dünyada örnek federasyonlar arasında yer almaktadır. Ülkemiz Teakwondo sporunda dünya çapında başarılar almaktadır ve bu önce sporculara ve onları yetiştiren hocalara , spor klüplerinin tüm yetkililerine ve tabiki tüm federasyon ekibinin başarısıdır.

Sporcuların spor imkanlarına erişiminden nitelikli spor eğitimi alabilmesi , lisans işlemleri , müsabaka ve turnuva idaresi gibi tüm konular Federasoyonun görev alanları arasında yer almaktadır.

Taekwondo Federasyonu Adres ve İletişim Bilgileri

Taekwondo Federasyonu Adresi : Balgat Mahallesi Mevlana Bulvarı Yelken Plaza No : 139 / 45 ÇANKAYA / ANKARA

Telefonu : +90 312 310 88 16 

Faks Numarası : +90 312 310 90 42

Sicil Bilgi İşlem ve Kuşak Sınavları Hattı : +90 312 310 15 57

Eposta : info@taekwondo.org.tr

Websitesi : https://turkiyetaekwondofed.gov.tr/

Taekwondo Federasyonu’na dilekçe nasıl yazılır ?

Türkiye Taekwondo Federasyonu resmi bir spor federasyonudur ve resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun dilekçeler ile başvuru yapılması önerilmektedir.

Yazılacak dilekçeler Türkçe olmalıdır ve Türkçe latin harfileri kullanılarak boş temiz çizgisiz beyaz a4 kağıtlara siyah renk ile yazılmalıdır. Farklı dil ve karakterler ile yada farkı kağıt türleri yada renkler ile yazılmış dilekçeler sunulmamalıdır.

Dilekçe yazımına idare makamına hitap ile başlanır , “Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanlığı’na” hitabı doğru bir hitaptır. Dİlekçe konusu yazılması önerilmektedir ve dilekçe konusu dilekçenin sunulma sebebinin bir cümle ile özetlenmesi anlamına gelmektedir.

Sonraki kısım serbest metin bölümdür burada başvuru sebebinizi izah etmeniz, gerekçe ve dayanakları sunmanız , gerekli bilgileri ve belge atıflarını sunmanız , gerekli diğer konuları sunmanız ve en son paragrafta da federasyondan istemlerinizi ifade etmeniz beklenmektedir.

Belirli bir konu akışı olan kısa cümlelerden oluşan kısa paragraflar olarak metin oluşturunuz ve net anlaşılır kısa ifadeler kullanmaya özen gösteriniz. Başvurunuz ile ilgili tüm gerekli bilgileri sunmayı ve gerekli belgeleri dilekçe ekler bölümünde yazmayı ve dilekçe ekinde sunmayı unutmayınız.

Tüm resmi dilekçeler tarih, sunan kişinin ismi ve soyismi ve ıslak imzası ile resmi dilekçe olarak işlem görebilir. Tarihsiz, isimsiz ve imzasız dilekçeler işlem görmez.

Dilekçeler kuruma şahsen sunulabilir, bazı konulardaki dilekçeler PTT ile iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir, federasyon sekreterliğinden bilgi alarak posta yolu ile iletebileceğinizin olurunu aldığınız dilekçeleri posta ile gönderebilirsiniz.

Dilekçeler kuruma şahsen sunulur, temsilen dilekçe sunulması şartlara bağlıdır. 18 yaşından küçükleri velileri , temsilci atanan kişileri temsilcileri temsil edebilir, tüm tüzel kişileri yasal yetkilileri temsil edebilir, bunun dışında temsil edilebilmesi için noterden alınan resmi vekaletname ile müracat edilmelidir. Tüm temsilen başvurularda temsil yetkisini gösterir belgenin de sunulması gerekmektedir.

Taekwondo Federasyonu Dilekçe Örneği
Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanlığı'na 


Dilekçe Konusu : (Dilekçe ile başvuru sebebinizi bir cümle ile özetleyiniz)


(Dilekçe metnini sayfada izah olunan biçimde hazırlayarak kuruma sununuz)
https://www.dilekceornegi.com/taekwondo-federasyonu-dilekce-ornegi.html

	Yukarıda izah etmiş olduğum istemlerim ile ilgili gereğini saygılarım ile arz ederim.İsim Soyisim :
TC Kimlik No : 
Anne Adı :
Baba Adı : 
Doğum Yeri :
Tarihi : 
Lisans Numarası : 
Lisans Vize Tarihi : 
Kuşak :
Klüp : 
Antrenör :
Telefon : 
İkamet Adresi :
Eposta Adresi  :


								Tarih :
								İsim Soyisim : 
								İmza : 

EKLER :
1- Kimlik Kartı Fotokopisi
2- Lisans Fotokopisi
Dilekçe Örneği
error: