Oda Sicil Dilekçe Örneği

Oda Sicil Dilekçe Örneği Ticaret Sanayi yada Esnaf Sanatkar odalarının sicil müdürlüklerine yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneği dir. Türkiye’de faaliyet göstermekte olan her çeşit şahıs işletmesi veya limited yada anonim sermaye şirketleri faaliyetlerine uygun odalara kayıtlı olarak ticari hayatlarını sürdürürler. Bu sebeple bağlı olunan odadaki siciliniz ile ilgili sicil müdürlükleri yada memurluklarına yazılı başvuru yaparken oda sicil dilekçesi ile müracat etmeniz gerekmektedir.

Oda Sicil Dilekçeleri normal dilekçelerdir hitap ettikleri makamlar odaların sicil birimleri olduklarından bu isim kullanılmaktadır.

Oda Sicil Dilekçesi nereye sunulur ?

Bağlı bulunulan Esnaf Sanatkar , Ticaret yada Sanayi odasının sicil müdürlüğüne yada memurluğuna sunulmaktadır.

Bir işletme faaliyet konusuna göre aynı anda birden çok odaya kayıtlı olarak faaliyet gösterebilir, bu durumda hangi odanın sicili ile ilgili bir işlem yada belge talebi sunuluyorsa ilgili odaya başvuru yapılması gerekmektedir.

Oda Sicil Dilekçesi nasıl yazılır ?

Ticaret , Sanayi yada Esnaf Sanatkar veya diğer tüm meslek odaları resmi kurum statüsünde meslek örgütleridir ve bu sebeple sunulacak tüm dilekçelerin resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde kaleme alınması gerekmektedir. Kısaca hatırlatmak gerekirse ;

Sunulacak dilekçeler yalnızca Türkçe olarak yazılabilir ve yazım esnasında Türkçe Latin harfler kullanılmalıdır. Farklı dil ve karakterler ile dilekçe yazılmamalıdır.

Dilekçeler el yazısı veya herhangi bir baskı sistemi ile yazılabilir, elyazısı okunaklı ve anlaşılır olmalıdır. Yazı rengi siyah , imza rengi mavi lacivert siyah benzeri renkler olmalıdır. Yazılar kalıcı bulaşmayan akmayan hızlı kuruyan mürekkepler ile yazılmalıdır. Yazı boyutu 10 12 punto arasında olmalı ve genel geçerli tüm ofis uygulamalarında yer alan standart yazı karakterleri kullanılmalıdır. Kullanılacak kağıtlar A4 boyutlu beyaz temiz çizgisiz kağıtlar olmalıdır ve yalnızca kağıtların bir yüzü kullanılmalıdır. Uzun dilekçeler için sayfa numarası kullanılmalıdır.

Dilekçeler hitap makamı ile başlar en üste ortalanmış olarak ilgili odanın tam ünvanı ve sicil müdürlüğünün adı hitap makamı olarak yazılır.

Daha sonra dilekçe konusu yazılması önerilir, burada bir cümle ile yazılı başvuru sebebinizi özetlemeniz beklenmektedir.

Daha sonraki kısım serbest metin kısımdır, makul anlaşılır kısa net cümlelerden oluşan kısa ve konulara ayrılmış paragraflar biçiminde sırası ile başvuru sebebinizin sunulması , gerekli bilgilerin sunulması , mevzuat ve ekli belge atıflarının sunulması , dayanak ve gerekçelerin sunulması , varsa diğer bilgilerin sunulması ile metin kısım hazırlanır ve son paragrafta sicil konusundaki istemlerinizi yazarak dilekçenizin metnini tamamlayabilirsiniz.

Dilekçe sonunda tarih , isim soyisim veya ünvan , kullanılıyorsa kaşe mühür ve ıslak imza ile tamamlanır. Tarihsiz isim yada ünvansız ve ıslak imzasız dilekçeler işlem görmezler.

Dilekçeler şahıs işletmeleri için sahibi , sermaye şirketlerinde ise temsil yetkili müdür tarafından imzalanmalı ve şahsen sunulmalıdır. Yetkisiz kişilerin imzaladığı dilekçeler işlem görmezler.

Dilekçe ile başvuru yapacak kişinin herhangi bir zihinsel engel ile kısıtlama kararı alınmamış ve temsilci atanmamış kişi olması ve Türkçe okur yazar olması zorunludur. Bu şartlar bulunmuyorsa yazılı başvuru yapamazlar.

18 yaşından küçükleri velileri , vasi kayyım temsilci atanmış kişileri temsilcileri , tüm tüzel kişileri yasal yetkilileri temsil edebilir , bunun dışındaki konularda vekaletname ile temsilen başvuru yapılabilir.

Sicil işlemlerinin büyük kısmında oda aidat borcu bulunmaması ve şirketin maliye mevzuatına göre faal durumda bulunması gerekli olabilmektedir.

Resmi dilekçeler şahsen sunulmaktadır, belirli konularda elektronik imzalı dilekçeler de kabul edilebilmektedir.

Oda Sicil Dilekçe Örneği

Aşağıda bir adet faaliyet belgesi talebi sunan ve bir adet de boş şablon Oda Sicil Dilekçe Örneği yer almaktadır, ihtiyacınıza göre yukarıda izah olunan biçimde düzenleyerek başvurunuzda kullanabilirsiniz.

Yazının sonunda word ve pdf dosya türlerinde oda sicil dilekçesi paylaşışmıştır. bilgisayarınıza indirirek düzenleme yaparak sunmanız mümkündür.

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Ticaret Odası 
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne


Dilekçe Konusu : Faaliyet belgesi istemimizin sunulmasından ibarettir.	Odanıza kayıtlı işletmemizin Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Müdürlüğü'ne sunulmak üzere Türkçe dilinde bir adet faaliyet belgesi ihtiyacı bulunmaktadır. İlgili belgenin düzenlenerek tarafımıza teslimi için gereğini saygılarımız ile arz ederiz.


Ünvan : 
Oda Sicil Numarası : 
Vergi Dairesi / Vergi No :
Mersis Numarası : 
Merkez Adresi  : 
Telefon : 
Cep Telefonu :
Müdür Adı : 

https://www.dilekceornegi.com/oda-sicil-dilekce-ornegi.html						Tarih : 
						Ünvan :
						Kaşe Islak İmza : 


EKLER: 
1- İmza Sirküleri Fotokopisi
2- Vergi Levhası FotokopisiTürkiye Cumhuriyeti ..................... Odası 
.................... Sicil Müdürlüğü'ne


Dilekçe Konusu : 	


	Yukarıda izah olunan istemlerimiz ile ilgili gereğini saygılarımız ile arz ederiz.Ünvan : 
Oda Sicil Numarası : 
Vergi Dairesi / Vergi No :
Mersis Numarası : 
Merkez Adresi  : 
Telefon : 
Cep Telefonu :
Müdür Adı : 

						Tarih : 
						İsim / Ünvan :
						Kaşe Islak İmza : 


EKLER: 
1- İmza Sirküleri / İmza Beyannamesi Fotokopisi
2- Vergi Levhası Fotokopisi

Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği web sitesi üzerinde yer almakta olan odalar ve borsa birliklerinin adres ve iletişim bilgilerine erişebileceğiniz web sayfası linki : https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/TicaretveSanayiOdalari.php

Scroll to Top