Türkiye Yazma Eserler Kurumu Dilekçe Örneği

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Dilekçe Örneği Yazma Eserler Kurumu’na yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneği dir. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Osmanlı Döneminden miras olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti Arşivlerine kalan devlet emanetleri olan Yazma Eserlerin korunması , saklanması ve kamu yararına eğitim , akademik çalışma vb konularda faydalanılmasını sağma konusunda görevli bir kamu kurumudur.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde bir başkanlık olarak faaliyet göstermekte olan Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı İstanbul Fatih ilçesi Süleymaniye Mahallesinde Süleymaniye Camii Karşısında yer almaktadır. Kurumun teşkilatında birçok müdürlük ve Kütüphane yer almaktadır.

Yazma eserler tarihi öneme sahip eserlerdir ve toplum erişimine açılması önlenemez şekilde zarar görmelerine sebep olacağından özellikli olan eserler toplum erişimine kapalıdır, fakat faydalanılabilmesi adına yazma eserler veritabanı çalışmaları son aşamaya gelmiş olup artık açık kaynak olarak toplum erişimine dijital ortamda sunulacaktır.

Yazma Eserler ile Devlet Arşivleri karıştırılmaktadır, Resmi Makamların devlet işleri ile alakalı Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti dönemlerinden kalan bilgisayar çağı öncesi yazılı arşivleme dönemine ait devlet kayıtları Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından muhafaza ve idare edilmektedir. Yazma Eserler Kurumu Resmi Devlet Kayıtlarını değil yazma eserler ile alakalı hizmetler sunmaktadır.

Yazma Eserler Nelerdir ?

Yazma eserler hiçbir baskı teknolojisi kullanılmadan yalnızca insan eli ve yazı gerekleri kullanılarak hazırlanan yani insanların yazarak çizerek boyayarak resmederek oluşturdukları eserlerdir. Birçok yazma eserde farklı disiplinlerde el sanatlarının birlikte kullanıldığı da görülebilirken yalnızca düz sayfalar üzerine yazı olarak da yazma eserler bulunabilmektedir.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Adres ve İletişim Bilgileri

YEK Başkanlık Adresi : Süleymaniye Mahallesi Kanuni Medresesi Sokak No:5 Süleymaniye Cami Karşısı FATİH / İSTANBUL

Telefonu : +90 212 511 36 34

Faks Numarası : +90 212 511 36 38

Eposta Adresi : info@yek.gov.tr

Kep Adresi : turkiyeyazmaeserlerkurumu@hs01.kep.tr

Websitesi: https://www.yek.gov.tr/

Türkiye Yazma Eserler Kurumu’na nasıl dilekçe yazılır ?

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı bir resmi kurumdur ve yapılacak başvuruların dilekçeler ile yapılması ve dilekçelerin resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun dilekçeler olması zorunludur.

Herşeyden önce dilekçe ile yapılacak başvurularda başvurunun kurumun görev konusu ile ilgili olması ve mevzuata uygun olması gerekmektedir. Kurumun görev konusu dışında kalan konularda veya mevzuata uygun olmayan başvurular uygun bulunmamaktadır. Yani kuruma yalnızca kurumun görevleri ile ilgili ve mevzuata uygun dilekçeler sunulması şarttır.

Yazılacak dilekçeler Türkçe olmalıdır , Türkçe Latin harfleri kullanılarak yaızlmalıdır , dilekçe ile başvuru yapan kişi Türkçe okur yazar olmalıdır. Farklı diller yada farklı karakterler ile başvuru yapılamaz, mevzuat gereği Türkçe okuryazar olmayan kişiler Türkçe dilekçe sunamazlar.

Yazılacak dilekçeler boş temiz çizgisiz a4 beyaz kağıtlara siyah renk ile yazılmalıdır, el yazısı dahil her çeşit baskı sistemi ile dilekçe sunulabilir. Bilgisayar yazımı yapılıyorsa tüm ofis uygulamalarında standart olarak bulunan yazı fontları kullanılmalıdır ve 10 12 punto arası bir boyut kullanılmalıdır.

Dilekçe yazımına hitap makamı ile başlanmaktadır Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’na hitabı makul ve yeterlidir. Kurumun bir müdürlüğüne yada alt birimine veya bir kütüphaneye yapılacak yazılı başvurularda ilgili birimin ünvanı kurum ünvanına eklenebilir.

Dilekçe konusu yazılması önerilir ve dilekçe konusu yazılı başvuru sebebinin bir cümle ile özetlenmesi biçiminde kaleme alınmalıdır.

Hitap makamı ve dilekçe konusu dilekçenin başlığı olarak değerlendirilebilir ve serbest metin bölüm hemen birkaç satır altından başlayabilir. Serbest metin bölüm isteminizin kuruma yazılı olarak sunulduğu bölümdür. Paragraflara ayrılmış düz yazı biçiminde kaleme alınmalıdır. Temel prensip kısa net anlaşılır cümlelerden oluşan konulara ayrılmış paragraflar şekilde yazılan bir metin oluşturmaktır.

Sırası ile başvuru sebebinizin izahı , gerekli bilgilerin ve açıklamaların sunulması , gerekçe ve dayanakların sunulması , ekli belge ve mevzuat atıflarının sunulması, başvuru ile ilgili gerekli diğer bilgilerin sunulması ile dilekçe oluşturulur, son paragrafta ise kuruma sunacağınız talepleri tek tek yazdıktan sonra dilekçe tamamlanır.

Resmi dilekçeler tarih isim soyisim ve imza içermek zorundadır, tüzel kişileri temsil eden kişilerin ünvan kaşe yada mühür kullanması da gerekmektedir. Tarihsiz isimsiz ve imzasız dilekçe sunulamaz.

Resmi dilekçeler kurumlara şahsen sunulmaktadır, temsilen dilekçe sunulabilmesi aşağıdaki şartlar dahilinde mümkündür;

18 yaşından küçüklerin velileri , vefat etmiş kişilerin 1. derece yakınları , tüm tüzel kişilerin yasal yetkilileri , vasi kayyım yada temsilci atanan kişilerin temsilcileri , vekaletname ile ilgili konuda vekil tayin edilmiş 3. kişiler temsilen başvuru yapabilir, temsilen başvurularda temsil yetkisini gösterir resmi belgenin de dilekçe ekinde sunulması gerekmektedir.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Dilekçe Örneği

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Dilekçe Örneği aşağıda metin olarak sunulmuştur. Ayrıca bilgisayarınıza indirirek Yazma Eserler Kurumuna hitaben dilekçe yazarken kullanabileceğinzi boş şablon hazır dilekçeler de alt kısmında word , zengin metin ve pdf dosya türlerinde paylaşılmıştır.

Bilgisayarlarınıza indirirek bu yazımızda açıklanan ve dosya üzerindeki metinde parantez içerisinde bulunan bilgilendirmeleri dikkate alarak dilekçenizi oluşturunuz ve kuruma şahsen sununuz.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'na


Dilekçe Konusu : (Yazılı başvuru sebebinizi bir cümle ile ifade ediniz)


(Dilekçe metnini bu noktadan itibaren yazabilirsiniz. Paragraflara ayrılmış serbest yazı biçiminde başvuru sebebinizi , gerekli bilgi ve açıklamalarınızı , gerekçe ve dayanaklarınızı , ekli belge ve mevzuat atıflarınızı ve son paragrafta ise kurumdan isteklerinizi kaleme alınız. Tarih isim soyisim ve ıslak imzalı olarak şahsen sununuz. Ekli belgeler varsa ekler kısmında numaralı liste biçiminde listeleyiniz.)

(Türkiye Yazma Eserler Kurumu Dilekçe Örneği konusunda bilgilendirme yazımıza aşağıdaki link ile erişebilir ve dilekçe yazımı konusunda açıklamalarımızı inceleyebilirsiniz.

https://www.dilekceornegi.com/turkiye-yazma-eserler-kurumu-dilekce-ornegi.html

)


							Tarih: 
		
							İsim Soyisim :

							İmza :


EKLER :
1- (Ekli belgeleri numara sıralı olarak listeleyiniz dilekçeye ekleyiniz.)
2-
3-
Scroll to Top